Sisältöön sitemap

Muutostuki

Monessa valtiohallinnon organisaatiossa on toimintamenoleikkausten vuoksi vireillä merkittäviä henkilöstövähennyksiä, lomautuksia ja muutoksia organisoitumiseen.  HAUS toimii valtion virastojen, laitosten ja ministeriöiden kumppanina myös tällaisten vaikeiden muutosten läpiviemisessä.

Muutostuki