Sisältöön sitemap

Monipuolista virastojen toiminnan kehittämistä

Tarjoamme palveluita valtionhallinnon organisaatioiden ja kehittämisen tueksi. Hyvä hallinto, johtaminen sekä vahva virkahenkilöosaaminen ovat keskeistä valtiohallinnon toiminnassa.

Kehittämis- ja konsultointipalveluista on apua esimerkiksi isoissa organisaatiomuutoksissa ja muissa muutosjohtamisen tilanteissa, johtoryhmätyöskentelyn kehittämisessä sekä vaikuttavuuden parantamisessa ja strategisen johtamisen kehittämisessä. Meillä on laaja ja ammattitaitoinen, jatkuvasti päivittyvä asiantuntijoiden verkosto, josta voimme valita juuri parhaiten sopivat ammattilaiset työskentelemään kanssanne.

Henkilöarviointipalveluja voidaan hyödyntää johtamisen kehittämisen, henkilökohtaisen kasvun ja tiimityöskentelyn kehittämisen tukena.

Edistämme laatujohtamista ja tarjoamme organisaatioiden itsearviointiin liittyviä palveluja. Olemme myös kansallinen CAF-yhteyspiste.

Osallistumme aktiivisesti kansainväliseen yhteistyöhön ja haluamme edistää suomalaisen osaamisen vientiä sekä hallintojen välistä yhteistyötä. Haemme jatkuvasti uusia asiantuntijoita mukaan kansainvälisiin hankkeisiin eri hallinnonaloilta. Asiantuntijanamme saat mahdollisuuden hyödyntää laajamittaisesti jo olemassa olevaa osaamistasi, mutta myös oppia uutta ja kehittyä.