Sisältöön sitemap

Fasilitointi

Fasilitointipalvelut valtiolle

Fasilitointi tarjoaa konkreettisia tuloksia ja merkityksellisiä kokemuksia ryhmässä. Sen avulla toteutamme toimivia kokouksia, parempia palavereita, merkityksellistä yhdessä tekemistä ja sitoutumista yhteisiin päämääriin. Fasilitointi on työkalu tiimien toiminnan ja johtamisen tukemiseen, jolloin ryhmätyöskentely on sujuvaa ja tavoitteellista. Yhteinen aika käytetään tehokkaasti, kaikkien aktiivista osallisuutta tuetaan ja yhteisiin tavoitteisiin sitoudutaan.

Tarjoamme HAUSissa fasilitointiosaamista asiakkaidemme käyttöön. Meiltä saat fasilitointipalveluita ja -valmennuksia niin digitaaliseen fasilitointiin ja hybriditoteutuksiin kuin vaikkapa isompien livetyöpajojen fasilitointiin. 

Mitä hyötyä fasilitoinnista on?

Fasilitointi tarkoittaa ryhmän työskentelyn tavoitteellista ohjaamis­ta erilaisissa ryhmätilaisuuksissa, kuten palavereissa ja työpajoissa siten, että kaikki ryhmän jäsenet osallistuvat aktiivisesti ja tasapuolises­ti työskentelyyn.

Fasilitoinnin avulla tuetaan erilaisen projektien ja ryhmäprosessien suunnittelua ja toteuttamista. Fasilitointia hyödynnetään kun halutaan löytää uudenlaisia tapoja suunnitella kokouksia, hankkeita, projekteja ja työtä. Fasilitoinnilla turvataan onnistuminen rakentavan yhteistyön ja vuorovaikutuksen turvin. 

Fasilitoinnissa huomion keskipiste ei välttämättä ole sisällössä. Keskeistä on turvata ryhmän toimintaedellytykset ja se, että ryhmä itse saavuttaa päämääränsä. Fasilitoinnissa voidaan myös erottaa kokouksen prosessi ja sisältö.

  • Sisältö = kokouksen ideat, ehdotukset ja päätökset
  • Prosessi = miten ihmiset työskentelevät yhdessä

Fasilitaattori ei ole työskentelytilanteessa ‘puheenjohtaja’ tai ‘projektipäällikkö’, vaan hän auttaa ihmisiä tekemään itse. Fasilitoivassa työssä ryhmä asiantuntijoita tekee yhdessä merkityksellisiä asioita. Me teimme sen itse -ajattelu on fasilitoinnin ytimessä. Fasilitaattori mahdollistaa sen, että muut osallistujat voivat rauhassa keskittyä sisältöön.

Fasilitaattori ohjaa osallistujia esimerkiksi

  • määrittelemään tavoitetta
  • ideoimaan ratkaisuja
  • jäsentämään yhdessä tuotettua materiaalia 
  • arvioimaan projektin lopputulosta 

Digitaalinen fasilitointi ja hybridifasilitointi

Fasilitoinnin toteutuksessa voidaan käyttää useita erilaisia digitaalisia työkaluja ja menetelmiä, kuten työpajatyöskentelyä tukevaa Miro-työtilaa ja dokumenttien sisältötyöskentelyä helpottavaa Google-työympäristöä. Periaatteina työkalujen valinnassa ovat niiden helppokäyttöisyys ja yhteensopivuus erilaisten käyttöliittymien kanssa. 

Toteutamme usein eOppivan ja palvelumuotoilun hankkeita hyödyntäen fasilitoitua keskustelua. Samoin monessa pitkässä koulutusohjelmassa käytämme erilaisia fasilitoinnin menetelmiä ja työkaluja.

Tarjoamme tukea myös seuraaviin kysymyksiin:

  • miten lisätä vuorovaikutusta ja osallisuutta digitoteutuksissa? 
  • miten luoda psykologista turvallisuutta ja luovuutta etäkohtaamisissa?
  • miten fasilitoida onnistuneesti hybriditilaisuuksia ja -työpajoja? 

Kysy asiantuntijalta

Kysy meiltä, voisiko fasilitointi tukea jotain kehityshankettanne tai työyhteisönne toimintaa

Valitse henkilö

Uusimmat ajankohtaiset

Blogi

Palveluiden kehittäminen ja sen seuraava taso julkishallinnossa

Asiakkaan mukaanotto suunnitteluun ja toteutukseen uudella tavalla, tekee julkisesta palvelusta potentiaalisesti paremman. Tämän toteuttaminen siten, että toteutusta ei rajoita perinteiset organisaatiorajat, voi tehdä palvelusta kokonaan uudenlaisen.

Lue lisää
Referenssit

Mitä teimme aluehallintovirastossa kerran – kehitimme asiakaslähtöisyyttä ja palvelumuotoiluosaamista!

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojeluvastuualue on lähtenyt rohkeasti tavoittelemaan uusia ja monipuolisempia palveluita, joilla pyritään aiempaa merkittävämpään vaikuttavuuteen viranomaistoiminnassa. Meillä oli ilo ja kunnia tukea tätä työtä erityisesti asiakaslähtöisen palvelumuotoilukulttuurin luomisen ja osaamisen kehittämisen näkökulmasta.

Lue lisää
Kaikki ajankohtaiset