Sisältöön sitemap

Palvelumuotoilu

Autamme valtionhallinnon organisaatioita kehittämään ja uudistamaan palveluitaan ihmislähtöisemmiksi julkisen hallinnon strategian mukaisesti:

“Ihmislähtöiset ja monimuotoiset palvelut tarkoittavat ennakoivia, tehokkaita palveluja, jotka huomioivat erilaisten ihmisten, yritysten ja organisaatioiden tarpeet ja tilanteet.”

Voit ostaa meiltä paitsi palvelumuotoilijan asiantuntijatyötä myös kokonaisia palvelumuotoiluprojekteja, kehittämissprinttejä, fasilitointia ja projektien johtamista.

Kehittämisprojektimme perustuvat ihmisten tarpeiden kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen, joiden elämään kehitettävä palvelu liittyy. Kehittämisessä hyödynnämme palvelumuotoilua, joka on lähtökohtaisesti käyttäjä-, asiakas-, ja ihmislähtöinen kehittämisen tapa. Projektit lähtevät aina liikkeelle ongelmanmäärittelystä ja kohderyhmien kartoittamisesta: kirkastamme yhdessä haasteen, jota muotoiluprosessin avulla pyritään ratkaisemaan sekä selvitämme, keiden elämään haaste liittyy.

Palvelumuotoilun lopputuloksena syntyy:

 • Ymmärrettävämpiä ja houkuttelevampia palveluita
 • Heti käyttöön otettavia, konkreettisia ratkaisuja
 • Syvällinen ymmärrys asiakasryhmistä
 • Nopeita prototyyppejä
 • Konsepteja ja niiden toteutuksia

Mitä kaikkea voi muotoilla?

Muotoilu on perinteisesti käsitetty joko fyysisten tuotteiden tai palveluiden muotoiluksi. Muotoilu on kuitenkin paljon muutakin. Muotoiluajattelu tuo uusia näkökulmia monenlaisten haasteiden ratkaisemiseen, ja muotoiluprosessi palastelee isotkin kokonaisuudet helposti hahmotettaviksi tehtäviksi. Muotoilun menetelmiä voi soveltaa erilaisten kehittämishaasteiden ratkaisemisessa vaikkapa työpajoissa tai sprinteissä. Muotoilua hyödynnetään sekä laajojen kokonaisuuksien että yksittäisten tuotteiden, palveluiden tai niiden osien kehittämisessä. Taitava muotoilija osaa vaihtaa tarpeen mukaan näkökulmaa yksityiskohdista kokonaisuuteen – ja takaisin!

Muotoilla voi esimerkiksi

 • Tuotteita (product design)
 • Vuorovaikutusta ja viestintää (interaction design)
 • Palveluita (service design)
 • Oppimista (learning design)
 • Asiakaskokemusta (customer experience design, CX design)
 • Organisaatioita ja liiketoimintaa (business design)
 • Käyttäjäkokemusta (user experience design, UX design)
 • Ja paljon muuta!
neljä palapelinpalaa käsissä
Kynä kädessä

Muotoilusprintti

Kaipaatko nopeita ratkaisuja johonkin työssäsi tai organisaatiossasi esiintyvään haasteeseen? 1-2 viikon mittainen sprintti on tehokas tapa kehittää uutta. Haaste, johon sprintin aikana ideoidaan ja toteutetaan ratkaisu, voi liittyä esimerkiksi uusien palveluiden kehittämiseen, osaamisen kehittämiseen, oppimiseen tai olemassa olevien palveluiden parantamiseen.

Sprinttimäinen kehittäminen tarkoittaa intensiivistä, ajallisesti tiukkaan rajattua työskentelyä, jossa tiimi ratkoo yhdessä määritettyä haastetta

Ota yhteyttä: Tuire Suihkonen, tuire.suihkonen@haus.fi, +358 40 745 0675

Työpajojen ja tilaisuuksien fasilitointi

Onko tiimilläsi tulossa kehittämispäivät tai kaipaisitko tukea työpajan tai tilaisuuden toteuttamisessa? HAUS tarjoaa sparrausta ja tukea erilaisten tilaisuuksien fasilitoinnin suunnitteluun kuin fasilitoijia tilaisuuksien toteuttamiseen ja yhteenvetojen tekemiseen. Onko tiimilläsi tulossa kehittämispäivät tai kaipaisitko tukea työpajan tai tilaisuuden toteuttamisessa? HAUS tarjoaa sparrausta ja tukea erilaisten tilaisuuksien fasilitoinnin suunnitteluun kuin fasilitoijia tilaisuuksien toteuttamiseen ja yhteenvetojen tekemiseen. Fasilitoinnin avulla helpotetaan ryhmien kanssa työskentelyä ja varmistetaan tavoitteellinen yhdessä työskentely. Onnistunut fasilitointi tarkoittaa, että työpajan sovitut tavoitteet saavutetaan, osallistujat sitoutuvat yhteisiin päämääriin ja vuorovaikutteisessa työskentelyssä saadaan kaikkien panos irti.

Olemme HAUSissa erikoistuneet niin digitaaliseen kuin kasvokkain tapahtuvaan fasilitointiin, ja tarjoamme työskentelyn tueksi myös visuaalista fasilitointia. Käytämme monipuolisesti erilaisia fasilitointialustoja ja työkaluja tilaisuuden tavoitteet ja asiakkaan tarpeen huomioiden.

Ota yhteyttä: Tuire Suihkonen, tuire.suihkonen@haus.fi, +358 40 745 0675

Kolme henkilöä katsoo esitettä

Tuplatimanttiprojekti

Oletko tunnistanut organisaatiossasi haasteen, jonka ratkaisemiseen tarvitaan täysin uudenlaista ajattelua? Palvelumuotoilua hyödyntävässä tuplatimanttiprojektissa erikseen koottu, monialainen tiimi keskittyy ratkaisemaan tätä kehittämishaastetta HAUSin muotoilijoiden fasilitoimana ja opastamana. Muotoilun avulla kehitetään yhdessä parempia palveluita ja ihmislähtöisempiä organisaatioita. Muotoiluprosessin lopputuloksena syntyy konkreettisia ratkaisuideoita valittuun kehittämishaasteeseen. Ratkaisuideat viedään minimissään loppukäyttäjällä testatun prototyypin tasolle. Muotoiluprosessi kasvattaa osallistujien, heidän organisaatioidensa ja koko valtion muotoilukypsyyttä

Tuplatimanttimalli (double diamond) on tunnetuin muotoiluprosessi. Prosessi on tiukka, minkä vuoksi sen lopputuloksena syntyy aina konkreettisia ratkaisuja

Ota yhteyttä: Tuire Suihkonen, tuire.suihkonen@haus.fi, +358 40 745 0675

Lisää palveluista

Uusimmat ajankohtaiset

Referenssit

HAUS mukana kehittämässä julkisen hallinnon yhteistä asiakaspalvelua

Osallistuimme hiljattain valtiovarainministeriön johdolla laaditun julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun konseptin valmisteluun.

Lue lisää
Blogi

Palveluiden kehittäminen ja sen seuraava taso julkishallinnossa

Asiakkaan mukaanotto suunnitteluun ja toteutukseen uudella tavalla, tekee julkisesta palvelusta potentiaalisesti paremman. Tämän toteuttaminen siten, että toteutusta ei rajoita perinteiset organisaatiorajat, voi tehdä palvelusta kokonaan uudenlaisen.

Lue lisää
Referenssit

Mitä teimme aluehallintovirastossa kerran – kehitimme asiakaslähtöisyyttä ja palvelumuotoiluosaamista!

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojeluvastuualue on lähtenyt rohkeasti tavoittelemaan uusia ja monipuolisempia palveluita, joilla pyritään aiempaa merkittävämpään vaikuttavuuteen viranomaistoiminnassa. Meillä oli ilo ja kunnia tukea tätä työtä erityisesti asiakaslähtöisen palvelumuotoilukulttuurin luomisen ja osaamisen kehittämisen näkökulmasta.

Lue lisää
Kaikki ajankohtaiset