Sisältöön sitemap

Koulutuspalvelut

Koulutusalueisiimme kuuluu johtaminen, esihenkilötyö, henkilöstöhallinto, hallinto, lainsäädäntö ja juridiikka, taloushallinto, asiakirja- ja tiedonhallinta sekä erilaiset työelämä- ja digitaidot.

Koulutushaku

Kehittämispalvelut

HAUS on valtionhallinnon kehittäjäkumppani. Tarjoamme tukea muutokseen, johtamiseen, toiminnan uudistamisen ja palveluiden kehittämiseksi. 

Tutustu palveluihin

Kansainvälinen toiminta

Edistämme osaamisen kehittämistä kansainvälisesti sekä hallintojen välistä yhteistyötä. Meillä on vankka kokemus kansainvälisistä julkisen hallinnon kehittämishankkeista.

Kansainväliset hankkeet

Muutostuki

Monessa valtiohallinnon organisaatiossa on toimintamenoleikkausten vuoksi vireillä merkittäviä henkilöstövähennyksiä, lomautuksia ja muutoksia organisoitumiseen.  HAUS toimii valtion virastojen, laitosten ja ministeriöiden kumppanina myös tällaisten vaikeiden muutosten läpiviemisessä.

Lue lisää

Vielä ehdit ilmoittautua koulutukseen

Kaikki koulutukset

Kyberturvaaja alkaa

Ilmoittaudu mukaan nyt

Liity postituslistallemme

Liity nyt
Paperiveneitä

eOppiva

jotta jokainen voisi oppia

eOppiva on valtionhallinnon yhteinen oppimisympäristö. eOppivassa opiskelee päivittäin satoja ja vuosittain jopa 100 000 ihmistä. Suosituimpia koulutuksiamme on opiskeltu jo kymmeniä tuhansia kertoja.

Liity mukaan eOppivaisten joukkoon!

Tutustu eOppivaan!

YHTIÖ

Laki HAUS Kehittämiskeskus osakeyhtiöstä (944/2009) säätelee rooliamme valtionhallinnon sidosryhmäyksikkönä, ns. in-house-toimijana. Yhtiö kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja valtiovarainministeriö vastaa yhtiön omistajaohjauksesta.

TEHTÄVÄT

Yhtiön tehtävänä on tuottaa koulutus- ja kehittämispalveluita sekä niihin liittyvä liiketoimintaa. Tuemme valtionhallintoa osaamisen kehittämisessä, koulutuksessa ja johtamisessa.

ASIAKKAAT

Yhtiön asiakkaita ovat valtionhallinnon virastot ja laitokset, ministeriöt, valtion liikelaitokset sekä valtion talousarvion ulkopuoliset rahastot. Yhtiön asiakkaita ovat myös eduskunta sekä sen alaisuudessa, valvonnassa ja yhteydessä toimivat yksiköt. Lisäksi yhtiön asiakkaita voivat olla Euroopan unionin hallinto ja yhteisön jäsenmaat hallitusten välistä kehittämisyhteistyötä koskevissa hankkeissa sekä ne hallitusten väliset järjestöt, joissa Suomi on jäsen.

 

Työelämävalmiudet haltuun

Yleiset työelämävalmiudet ovat taitoja, joita tarvitsemme päivittäin kaikissa työtehtävissä. Tarkasteltaessa eri tutkimusten työelämätaitoja koskevia määritelmiä, yleisiksi työelämävalmiuksiksi määritellään tyypillisesti digitaidot, tiedonhankintavalmiudet, kielitaito, vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, kyky kirjalliseen ja suulliseen ilmaisuun, ongelmanratkaisuvalmiudet, itsetuntemus, resilienssikyky sekä itseohjautuvuus. Mikään ei kuitenkaan korvaa hyvää asennetta, oppimiskyvykkyyttä sekä halua kehittyä ja kehittää. 

Valmentava ote asiantuntijatyössä -valmennus

Lue lisää

Coaching työelämätaitona

Lue lisää

Erilaiset vuorovaikutustyylit ja dialogisuus

Lue lisää
Kaikki koulutukset

Uusimmat ajankohtaiset

Blogi

Afrikan digitaalinen tulevaisuus: Investointien tarve ja mahdollisuudet 

Afrikka on koti noin 18% maailman väestöstä, mutta mantereella sijaitsee vain 1% maailman datakeskuksista. Tämä valtava epäsuhta korostaa tarvetta lisätä investointeja digitaaliseen infrastruktuuriin. 

Lue lisää
Blogi

Resistomap vauhdittaa antibioottiresistenssin ympäristövalvontaa Indonesiassa

Lue lisää
Blogi

Valtion taloushallinnon koulutuskokonaisuus luotiin taloushallinto-osaamisen kehittämiseksi 

HAUS kehittämiskeskus Oy toteuttaa Valtiokonttorin ja valtiovarainministeriön kanssa vuosina 2024-2025 valtion taloushallinnon koulutuskokonaisuuden. Koulutuskokonaisuuden runko ja sisällöt on suunniteltu yhteistyössä eri konsernitoimijoiden ja virastojen taloushallinnon asiantuntijoiden kesken.

Lue lisää
Tiedotteet

Pilotprojektet European Label of Governance Excellence kulminerade i en prisceremoni i Helsingfors

Lue lisää
Kaikki ajankohtaiset

”Meille koulutus ei ole pelkkä tekninen suoritus, vaan huolehdimme oppijoistamme parhaalla mahdollisella tavalla.”

Vahvuutemme ovat valtion toimintaympäristön perinpohjainen tuntemus, poikkihallinnollinen ajattelu ja ymmärrys, digitaaliset ratkaisut sekä matala organisaatio. Haluamme vahvistaa asiakaslähtöistä ajatteluamme ja auttaa asiakkaitamme menestymään alati uudistuvassa toimintaympäristössä. Strategiaamme ohjaa julkishallinnon ilmiöt. Kehitämme ja uudistamme palvelujamme jatkuvasti, jotta ne vastaavat työelämän ja julkishallinnon muutoksiin.

Tiesitkö, että HAUSissa on myös oppilaitosyksikkö?

Järjestämme HAUS Collegessa virallisia Opetushallituksen hyväksymiä ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. Tutustu tarkemmin ammattitutkintoihin.