Sisältöön sitemap

Koulutuspalvelut

Koulutusalueisiimme kuuluu johtaminen, esihenkilötyö, henkilöstöhallinto, hallinto, lainsäädäntö ja juridiikka, taloushallinto, asiakirja- ja tiedonhallinta sekä erilaiset työelämä- ja digitaidot.

Koulutushaku

Kehittämispalvelut

HAUS on valtionhallinnon kehittäjäkumppani. Tarjoamme tukea muutokseen, johtamiseen, toiminnan uudistamisen ja palveluiden kehittämiseksi. 

Tutustu palveluihin

Kansainvälinen toiminta

Edistämme osaamisen kehittämistä kansainvälisesti sekä hallintojen välistä yhteistyötä. Meillä on vankka kokemus kansainvälisistä julkisen hallinnon kehittämishankkeista.

Kansainväliset hankkeet

eOppiva

jotta jokainen voisi oppia

eOppiva on valtionhallinnon yhteinen oppimisympäristö. eOppivassa opiskelee päivittäin satoja ja vuosittain jopa 100 000 ihmistä. Suosituimpia koulutuksiamme on opiskeltu jo kymmeniä tuhansia kertoja.

Liity mukaan eOppivaisten joukkoon!

Tutustu eOppivaan!

Vielä ehdit ilmoittautua koulutukseen

25.4.2024 9.00 – 25.4.2024

Taloushallinto
Taloushallinto

Valtion talousarvion perusteet

Lue lisää

22.4.2024 14.00 – 12.8.2024

Turvallisuus
Kyberturvaaja -koulutuksen kouluttajat

Kyberturvaaja (itsenäisesti opiskeltava kokonaisuus)

Lue lisää
Kaikki koulutukset

Kyberturvaaja alkaa

Ilmoittaudu mukaan nyt

Liity postituslistallemme

Liity nyt
Paperiveneitä

YHTIÖ

Laki HAUS Kehittämiskeskus osakeyhtiöstä (944/2009) säätelee rooliamme valtionhallinnon sidosryhmäyksikkönä, ns. in-house-toimijana. Yhtiö kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja valtiovarainministeriö vastaa yhtiön omistajaohjauksesta.

TEHTÄVÄT

Yhtiön tehtävänä on tuottaa koulutus- ja kehittämispalveluita sekä niihin liittyvä liiketoimintaa. Tuemme valtionhallintoa osaamisen kehittämisessä, koulutuksessa ja johtamisessa.

ASIAKKAAT

Yhtiön asiakkaita ovat valtionhallinnon virastot ja laitokset, ministeriöt, valtion liikelaitokset sekä valtion talousarvion ulkopuoliset rahastot. Yhtiön asiakkaita ovat myös eduskunta sekä sen alaisuudessa, valvonnassa ja yhteydessä toimivat yksiköt. Lisäksi yhtiön asiakkaita voivat olla Euroopan unionin hallinto ja yhteisön jäsenmaat hallitusten välistä kehittämisyhteistyötä koskevissa hankkeissa sekä ne hallitusten väliset järjestöt, joissa Suomi on jäsen.

 

Työelämävalmiudet haltuun

Yleiset työelämävalmiudet ovat taitoja, joita tarvitsemme päivittäin kaikissa työtehtävissä. Tarkasteltaessa eri tutkimusten työelämätaitoja koskevia määritelmiä, yleisiksi työelämävalmiuksiksi määritellään tyypillisesti digitaidot, tiedonhankintavalmiudet, kielitaito, vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, kyky kirjalliseen ja suulliseen ilmaisuun, ongelmanratkaisuvalmiudet, itsetuntemus, resilienssikyky sekä itseohjautuvuus. Mikään ei kuitenkaan korvaa hyvää asennetta, oppimiskyvykkyyttä sekä halua kehittyä ja kehittää. 

Välineitä ajanhallintaan

Lue lisää

Tekoälystä työkaveri valtionhallinnon asiantuntijoille

Lue lisää

Valmentava ote asiantuntijatyössä -valmennus

Lue lisää
Kaikki koulutukset

Uusimmat ajankohtaiset

Blogi

Tekoäly ei ole laiskan kaveri  

Tekoälyn käytön oppiminen vaatii yksilön sisäistä motivaatiota.

Lue lisää
Blogi

Ennakoi ennen kuin rysähtää

Ristiriitojen sovittelu ei ole vain reaktiivista toimintaa ja tulehtuneiden konfliktitilanteiden selvittämistä.

Lue lisää
Blogi

Opitaan oppimaan  

Jokainen työpäivä sisältää oppimisen mahdollisuuksia, mutta harvoin tunnistamme nämä hetket oppimisena. Kysymys kuuluukin, oletko oppinut tänään jotakin uutta? Jos olet, niin mitä? 

Lue lisää
Blogi

Työhyvinvoinnin uudet haasteet

Työelämä mullistui vauhdilla vuonna 2020 ja nyt etätyö, hybridityö ja monipaikkainen työ on jo asettunut uudeksi normaaliksi. Tämä ja muut toimintaympäristön ja työtapojen muutokset asettavat sekä organisaatioille että yksilöille aivan uudenlaisia haasteita myös työhyvinvoinnista huolehtimiselle. 

Lue lisää
Kaikki ajankohtaiset

”Meille koulutus ei ole pelkkä tekninen suoritus, vaan huolehdimme oppijoistamme parhaalla mahdollisella tavalla.”

Vahvuutemme ovat valtion toimintaympäristön perinpohjainen tuntemus, poikkihallinnollinen ajattelu ja ymmärrys, digitaaliset ratkaisut sekä matala organisaatio. Haluamme vahvistaa asiakaslähtöistä ajatteluamme ja auttaa asiakkaitamme menestymään alati uudistuvassa toimintaympäristössä. Strategiaamme ohjaa julkishallinnon ilmiöt. Kehitämme ja uudistamme palvelujamme jatkuvasti, jotta ne vastaavat työelämän ja julkishallinnon muutoksiin.

Digiturvan tietoiskut

Moi, kiinnostaako muutoskyvykkyys?

Koulutus johdattaa sinut pohtimaan yhteiskunnan muutoskykyä kokonaisuutena. Mistä se muodostuu? Millaisia taitoja ja kykyjä se pitää sisällään ja miksi meidän on tärkeää panostaa siihen juuri nyt.

Pääset tutustumaan muutoskykyyn liittyviin ilmiöihin ja lähestymistapoihin, kuten systeemiajatteluun ja muutosteorioihin. Lisäksi saat käytännön vinkkejä muutoskyvyn vahvistamiseen omassa työssäsi.

Koulutus on suunnattu kaikille asiantuntija- ja kehittämistyötä tekeville ihmisille, jotka haluavat rakentaa kestävää tulevaisuutta yhdessä muiden kanssa.

Aloita koulutus

Tiesitkö, että HAUSissa on myös oppilaitosyksikkö?

Järjestämme HAUS Collegessa virallisia Opetushallituksen hyväksymiä ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. Tutustu tarkemmin ammattitutkintoihin.