Sisältöön sitemap

Yhteistoiminta valtiolla

Koulutuksessa tilaa

Yhteistoiminnan tarkoituksena on antaa henkilöstölle vaikutusmahdollisuus työhönsä ja työoloihinsa liittyvään, organisaation toimintaa koskevaan päätöksentekoon. Valtion virastoissa sovelletaan valtion yhteistoimintalakia. Valtion yhteistoimintalaki korostaa työelämän laadun ja henkilöstön työhyvinvoinnin edistämistä yhteistoiminnan kautta. Lain tavoitteena on edistää viraston ja sen henkilöstön välistä sekä henkilöstöryhmien keskinäistä vuorovaikutuksellista yhteistoimintaa, joka perustuu henkilöstölle oikea-aikaisesti annettuihin riittäviin tietoihin viraston toiminnasta ja sitä koskevista suunnitelmista. 
 
Tässä koulutuksessa käydään kattavasti läpi yhteistoimintaan liittyvää lainsäädäntöä ja yhteistoiminnan tavoitteita. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi, mitä yhteistoimintamenettely on muutostilanteissa ja laajemmin osana organisaation toimintaa. 
 

Koulutusalue:

Henkilöstöhallinto ja HRD

Koulutustapa:

Etäkoulutus

Kesto:

1 päivää

Alkaa:

7.11.2024 9.00

Päättyy:

7.11.2024 14.30

Ilmoittaudu:

24.10.2024 23.00 mennessä

Hinta:

590 e + alv. 

Ilmoittaudu nyt

Päivän aikana käydään läpi seuraavia teemoja: 

  • yhteistoiminnan tavoite 
  • yhteistoimintaan vaikuttava lainsäädäntö ja muut määräykset 
  • yhteistoimintamenettely osana organisaation toimintaa 
  • yhteistoimintamenettelyt muutostilanteissa 

Kysy lisätietoja