Sisältöön sitemap

Ammattitutkinnot

Suorittamalla ammattitutkinnon saat virallisen, Suomen koulutusjärjestelmän mukaisen todistuksen osaamisestasi. Ammattitutkinto edistää uralla etenemistä ja auttaa työnhaussa; se on tae työnantajalle, että osaat myös käytännössä tehdä tutkinnon sisällön mukaisia tehtäviä ja kehittää työpaikan käytäntöjä. Ammattitutkinnon suorittaminen ja siitä saatu tutkintotodistus on virallinen, käytännössä osoitettu todenne osaamisestasi.

Järjestämme erityisesti julkishallinnon työympäristöön sopivia tutkintoja, kuten Liiketoiminnan ammattitutkinto asiakirjahallinnossa työskenteleville, Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto johto-, esihenkilö- tai päällikkötehtävissä toimiville sekä Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto henkilöstötyössä toimiville.

Miten hyödyt ammattitutkinnosta?

Ammattitutkinnon suorittamalla osoitat pätevyytesi tutkinnon sisältöalueella ja saat valmistuttuasi oppilaitoksen myöntämän tutkintotodistuksen. Tutkinnot ovat virallisia, Opetushallituksen hyväksymiä ja Suomen koulutusjärjestelmään kuuluvia ammatillisia tutkintoja. Ammattitutkinnot kuuluvat Suomen viralliseen koulutusjärjestelmään ja niitä arvostetaan työn ja virkojen haussa. Työnhaussa vastaavaa ammattitutkintoa usein edellytetään. Ammattitutkinnolla on usein positiivinen vaikutus myös palkkaan.

Ammattitutkinnon suorittaminen työn ohella

Ammatilliset tutkinnot suoritetaan näytöillä, jota ovat opiskelijan työpaikalla suoritettavia todellisia työtehtäviä. Koulutuksen tavoitteena on opiskelun avulla saavuttaa se osaaminen, mikä vielä puuttuu. Tutkinnon perusteet määrittävät tutkinnossa vaadittavan osaamistason, ja siihen liittyvät näytöt suunnitellaan ammattitutkinnon perusteita vastaaviksi. Näytöissä hyödynnät jo olemassa olevaa osaamista, ja pääset kehittämään työpaikkasi käytäntöjä. Jokaiselle laaditaan henkilökohtainen näyttösuunnitelma. Tutkinnon alussa jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen HOKS (henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma) yhteistyössä opiskelijan työpaikkaohjaajan ja edustajamme kanssa. Siihen kirjataan, millaista tutkintokoulutusta ja työssä oppimista tarvitaan tutkinnon perusteiden mukaiseen ammattitaidon saavuttamiseen. HOKSiin suunnitellaan jokaiselle myös näytöt suoritettavien tutkinnonosien mukaan.


HAUS College järjestää ammattitutkintoja oppisopimuskoulutuksena, jolloin koulutus on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta. Valmistuttuaan opiskelija voi hakea koulutusrahaston myöntämää verotonta ammattistipendiä.

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Tutkinto on virallinen toisen asteen erikoisammattitutkinto, joka on suunnattu valtiolla ja julkisissa organisaatioissa toimiville johtajille ja johtajiksi haluaville. Tutkinnon voi suorittaa monimuotoisesti työn ohessa oppisopimuskoulutuksena. Seuraavan tutkinnon ajankohta on 30.8.2022–29.12.2023. 

Lue lisää ja ilmoittaudu

Liiketoiminnan ammattitutkinto asiakirja- ja tiedonhallinnan tehtävien parissa työskenteleville.

Tutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät asiakirja- ja tiedonhallinnan tehtävissä. Suosittelemme, että tutkinnon suorittajalla olisi jo toimialueen työkokemusta. Tällöin jo hankittua osaamista voi hyödyntää tutkinnon suorittamisessa.

Seuraava toteutus alkuvuodesta 2023.

Lue lisää tutkinnosta

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto henkilöstötyössä toimiville

Tutkinto on valtionhallinnon henkilöstölle suunnattua oppisopimuskoulutusta. Erikoisammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka tähtäävät vaativampiin henkilöstötyön asiantuntija- tai johtamistehtäviin. Suosittelemme, että tutkinnon suorittajalla olisi jo toimialan työkokemusta. Tällöin jo hankittua osaamista voi hyödyntää tutkinnon suorittamisessa.

Seuraava tutkinto alkaa syyskuussa 2022.

Lue lisää tutkinnosta

Kysy lisätietoja HAUS Collegen tutkinnoista