Sisältöön sitemap

Vaikuttavuus ja vastuullisuus

Edistämme vaikuttavuutta ja vastuullisuutta erityistehtävämme kautta. Ydintehtävämme on tuottaa koulutus- ja kehittämispalveluita. Noudatamme valtion omistajapoliittisen periaatepäätöksen linjauksia toiminnassamme.

Strategiaamme 20202024 on kirjattu, että palvelumme, tuotteemme ja toimintamme noudattavat YK:n kestävän kehityksen periaatteita. Vuodesta 2021 alkaen vastuullisuusraportointi tehdään Valtiokonttorin ohjeiden mukaisesti YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelmaan perustuen.

Toimintamme valtion erityistehtäväyhtiönä edellyttää korkeaa eettistä ja vaatimustenmukaista toimintaa ja sitä, että yritysvastuu on vahvasti integroitu liiketoimintaan. Tätä toteutetaan Compliance-toiminnolla, joka integroituu yhtiön johtamisjärjestelmään, riskienhallintaan ja toiminnan suunnitteluun. Toiminto ylläpitää myös toimintaohjeistuksen ja huolehtii aiheisiin liittyvistä koulutuksista ja raportoinnista.

Kehittämisyhtiönä oman toimintamme kehittäminen on meille luonnollista. Tämä tapahtuu yhdessä asiakkaiden, henkilöstön ja muiden sidosryhmien kanssa. Henkilöstön edustaja on mukana yhtiön johtoryhmässä kehittämässä toimintaa. Yhtiö raportoi säännöllisesti omistajalle.

 

Ilmoituskanava

Uuden lainsäädännön tarkoituksena on varmistaa, että henkilö, joka työnsä yhteydessä havaitsee tai epäilee yleisen edun vastaista toimintaa erikseen määritellyillä EU:n tai kansallisen oikeuden aloilla, voi ilmoittaa asiasta turvallisesti.

Valtionyhtiöltä edellytetään havaittujen epäkohtien ja väärinkäytösten ilmoittamista varten anonyymiä ilmoituskanavaa. Mikäli olet havainnut epäkohtia tai väärinkäytöksiä toiminnassamme, ilmoita siitä anonyymisti alla olevasta linkistä. Näin voimme tulevaisuudessa toimia paremmin.

Linkki ilmoituskanavaan
EU

Vaikuttavuus- ja vastuullisuusraportti

Vuosi 2023

Lataa tästä

Ota yhteyttä