Sisältöön sitemap

Muutostuki

Monessa valtiohallinnon organisaatiossa on toimintamenoleikkausten vuoksi vireillä merkittäviä henkilöstövähennyksiä, lomautuksia ja muutoksia organisoitumiseen.  HAUS toimii valtion virastojen, laitosten ja ministeriöiden kumppanina myös tällaisten vaikeiden muutosten läpiviemisessä.

Muutostukea nopeasti ja helposti

HAUS on valtion 100 % omistama erityistehtäväyhtiö ja sidosryhmäyksikkö. Hankintalain 15 §:n mukaan lakia ei sovelleta hankintaan, jonka valtio tekee omalta sidosyksiköltään. Voitte siis tilata muutostukea HAUSilta kilpailuttamatta nopeasti ja helposti.

Räätälöidään tarpeen mukaan

HAUSin tarjoama muutostuki on suunniteltu valtiohallinnon organisaatioiden tarpeisiin. Räätälöimme sen kunkin asiakasorganisaation tarpeen mukaan. Muutostuki voi sisältää esimerkiksi seuraavia asioita:

Johdolle, HR:lle ja muille muutoksen johtamisesta vastaaville  

  • Valmennusta ja sparrausta muutoksen johtamiseen ja viestintään
  • Konsultointia ja sparrausta toiminnan strategiseen suuntaamiseen ja priorisointiin
  • Koulutusta muutoksen juridisiin kysymyksiin
  • Työnohjausta ja cocahingia

Esihenkilöille

  • Valmennusta ja coahingia vaikeiden muutoskeskustelujen käymiseen

Koko työyhteisölle

  • Työnohjausta ja valmennusta muutoksen käsittelyyn

Irtisanottaville

  • Uravalmennusta ja koulutusta työnhakuun
Muutostuki polut visualisoituna

Kysy lisää muutostuesta

Muutostukiasioissa sinua palvelevat HAUSissa seuraavat henkilöt.