Sisältöön sitemap

Organisaatioiden ja tiimien uudistaminen

Tavoitteena on auttaa tiimejä eri vaiheissa vahvistamaan yhteistyötä, toimintatapoja sekä tiimin osaamisten, vahvuuksien ja resurssien viisasta käyttöä Erityisesti silloin kun tehtäviä pitää priorisoida ja järjestellä uudelleen, tiimivalmentaja on hyvä kutsua apuun. Menetelmät, ja erityisesti niiden taustalla oleva tieteellinen tutkimus, ovat kehittyneet huimasti tällä vuosituhannella ja uusimmat arviointituotteet soveltuvat erityisesti tiimityöskentelyn ja tiimien kehittämiseen, vuorovaikutustaitojen parantamiseen sekä henkilökohtaisen ja ammatillisen kasvun työvälineiksi.

Yksilöcoaching

Yksilöcoachauksen, tai valmennuksen, tavoite on coachattavan oman ajattelun ja asenteiden kasvu ja/tai ulospääsy mahdollisista toimimattomista tai vahingollisista asenteista ja ajattelutavoista. (“From fixed mindset to growth mindset”) Yksilöcoachaus tarjoaa yksilöllisen tuen valmennettavan ajattelun laajentumiselle, ongelmaratkaisukyvyn lisääntymiselle ja yleisesti itsetuntemukselle asiantuntevan ja osaavan coachin tuella. Coachaus on tavoitteellista ja tulevaisuuteen katsovaa, ja se eroaa esim. terapiasta siltä osin että coachauksessa katsotaan taaksepäin vain juuri sen verran kuin nykyhetken ymmärtäminen vaatii – sekä coachin että coachattavan katse on siis tiukasti eteenpäin. Coachin rooliin ei kuulu tarjota valmiita vastauksia coachattavalleen vaan hän auttaa avoimin kysymyksin coachattavaa eteenpäin tämän omassa ajattelussa ja valmennussessiolle asetetetuissa tavoitteessaan. Vastuu tavoitteen toteuttamisesta ja mahdollisista muutosaskelista kohti sitä ovat aina coachattavalla itsellään. Coach on empaattinen kanssakulkija tällä matkalla.

Yksilöcochaus voi olla kestoltaan 60 tai 90 min ja se voi tapahtua sekä lähi- tai etätoteutuksessa.

Kolme henkilöä katsoo esitettä

Ryhmäcoaching

Yksilöcoachauksen tapaan ryhmäcoachaus pyrkii coachattavien sekä oman että ryhmän ymmärryksen laajentumiseen ja toimintakyvyn vahvistumiseen. Ryhmäcoachaus edistää yhteisöllisyyttä, ketterien toimintamallien syntymistä ja juurtumista sekä työelämätaitoja ja -työhyvinvointia. Ryhmäcoachaus on hyvä ja tuloksekas tapa työskennellä tavoitelähtöisesti esim. ryhmän toimintaan ja/tai sisäiseen dynamiikkaan liittyvien haasteiden ratkaisemiseksi ja niissä eteenpäin pääsemiseksi. Kuten yksilöcoachauksessa, coach ei tässäkään tuo valmiita vastauksia eikä toimintamalleja ryhmälle, vaan ryhmä itse määrittelee tavoitteensa (sekä kullekin sessiolle että pidemmälle) ja sen millaisilla konkreettisille teoilla tavoitteita lähdetään toteuttamaan.

Ryhmäcoachaus voi olla kestoltaan 90-180 min ja se voi tapahtua sekä lähi- tai etätoteutuksessa.

Yksilötyönohjaus

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä vuorovaikutuksessa koulutetun työnohjaajan kanssa. Kyseessä on työhön ja samalla työyhteisöön liittyvä oppimisprosessi, jossa edetään kohti määriteltyä tavoitetta ja ammatillista kasvua. Työnohjaus on menetelmä, jossa esimerkiksi työhön ja työyhteisöön liittyviin rooleihin, vastuisiin ja toimintatapoihin saadaan selkeyttä keskustelemalla ryhmässä ja sallimalla eri henkilöiden näkökulmien tuominen keskusteluun. Työnohjauksessa opitaan tunnistamaan työn ongelmat eri näkökulmista. Jos ongelmiin halutaan lisäksi tuottaa konkreettisia ratkaisuja, kannattaa työnohjauksen rinnalle valita muotoilua, toimintatapojen ketteröittämistä tai fasilitointia. Yksilön työnohjauksessa paneudutaan työnohjattavan tukemiseen vaihtuvissa ja usein kuormittavissa tilanteissa. Yksilötyönohjaus on läheistä sukua yksilöcoachingille.

Työnohjausistunto on kestoltaan 90 min, ja se voi tapahtua sekä lähi- tai etätoteutuksessa.

Valtion rahoitus 3 muotoa

Ryhmätyönohjaus

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä vuorovaikutuksessa koulutetun työnohjaajan kanssa. Kyseessä on työhön, ja samalla työyhteisöön liittyvä oppimisprosessi, jossa edetään kohti määriteltyä tavoitetta ja ammatillista kasvua. Työnohjaus on menetelmä, jossa esimerkiksi työhön ja työyhteisöön liittyviin rooleihin, vastuisiin ja toimintatapoihin saadaan selkeyttä keskustelemalla ryhmässä ja sallimalla eri henkilöiden näkökulmien tuominen keskusteluun. Työnohjauksessa opitaan tunnistamaan työn ongelmat eri näkökulmista. Jos ongelmiin halutaan tuottaa konkreettisia ratkaisuja, kannattaa työnohjauksen rinnalle/jatkoksi valita muotoilua, toimintatapojen “liinausta” tai fasilitointia.

Työnohjausistunto on kestoltaan 90 min ja se voi tapahtua sekä lähi- tai etätoteutuksessa.

Henkilö- tai itsearviointi palveluna

Henkilöarvioinnin menetelmiä käytettiin alun perin tukemaan rekrytointia ja urasuunnittelua eli sitä, miten löydetään persoonallisuudeltaan ja luontaisilta taipumuksiltaan sopivia henkilöitä erilaisiin työtehtäviin, kuten asiakaspalveluun, suunnitteluun, johtamiseen jne. Menetelmät, ja erityisesti niiden taustalla oleva tieteellinen tutkimus, ovat kehittyneet huimasti tällä vuosituhannella ja uusimmat arviointituotteet soveltuvat erityisesti tiimityöskentelyn ja tiimien kehittämiseen, vuorovaikutustaitojen parantamiseen sekä henkilökohtaisen ja ammatillisen kasvun työvälineiksi. Kaikki käyttämämme arviointituotteet ovat tieteellisesti testattuja ja yleisesti kansainvälisesti käytettyjä. Menetelmien käyttö perustuu tekijänoikeuksien haltijoiden myöntämiin lisensseihin. HAUSin valmentajat ovat menetelmien käyttöön sertifioituja. Voit luottaa ammattilaiseen.

Arviointimenetelmän valinta perustuu aina huolelliseen harkintaan asiakkaan tilanteen ja tarpeen mukaisesti.

Kysy palveluista lisää

Uusimmat ajankohtaiset

Blogi

Valtion henkilöstön osaamisen johtaminen ja kehittäminen on tärkeämpää kuin koskaan

Valtion henkilöstön kehittäminen ja sen osaamisen johtaminen on nyt tärkeämpää kuin koskaan, toteaa Kati Kivistö.

Lue lisää
Blogi

Henkilöstön koulutustarve kasvaa valtionhallinnossa jatkossakin

Henkilöstön koulutustarve kasvaa valtionhallinnossa lähitulevaisuudessa. Taustalla on työelämän yleiset trendit, jotka vaikuttavat niin valtiolla kuin muillakin aloilla. Osaaminen vanhenee työelämässä nyt nopeammin kuin koskaan aikaisemmin. Taustalla on työelämän yleiset trendit, jotka vaikuttavat niin valtiolla kuin muillakin aloilla. Osaaminen vanhenee työelämässä nyt nopeammin kuin koskaan aikaisemmin.

Lue lisää
Blogi

Johdon jaksaminen – Yksin ja ilman suuntaviivoja

Johdon jaksaminen ja siitä huolehtiminen on yhtä tärkeää kuin muun organisaation, mutta kuormitustekijät ovat erilaisia.

Lue lisää
Kaikki ajankohtaiset