Sisältöön sitemap

Tarinamme

Viisikymmenvuotisen historiansa ajan HAUS on käynyt läpi monia kehitysvaiheita valtion budjettirahoitteisesta virastosta valtion osakeyhtiöksi ja lopulta valtionhallinnon in-house-toimijaksi.

HAUS juhli 50-vuotista taivaltaan vuonna 2021. Juhlavuoden haastattelussa toimitusjohtaja Kyösti Väkeväinen totesi, että “Suomen menestys, hyvinvointi ja hyvän elämän edellytykset tulevat edelleen nojaamaan osaamiseen ja yhteistyöhön sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Me HAUSilaiset haluamme kantaa oman kortemme kekoon. Haluamme nostaa valtionhallinnon osaamista ja olla kehittämässä valtion toimintaa.”

Tällä näkemyksellä on HAUSin palveluja ja toimintaa kehitetty sen alkumetreiltä lähtien. Sama vahva usko osaamisen kehittämiseen ja sitä kautta yhteiskunnallisen hyvinvoinnin ylläpitoon on säilynyt. Haluamme olla tänään ja huomenna maailman parhaan julkisen hallinnon kehittäjä, joka näyttää suuntaa tulevaisuuden oppimiselle.

 

 

1970-luku

HAUSin historia alkaa 1960–1970 lukujen taitteesta, jolloin Suomessa elettiin hyvin erilaista aikaa kuin nyt. Ajankuvaa värittivät Kekkonen, YYA-sopimus, rinnakkainelo itänaapurin kanssa ja lottoarvontojen alkaminen. Valtiolla oli töissä noin 200 000 henkilöä.

Tarve valtion omalle osaamisen kehittämisen keskukselle oli herännyt 1960-luvulla. Laki valtion koulutuskeskuksesta (VKK) tuli voimaan 1.2.1971 ministeri Olavi J. Mattilan esittelystä, jonka Tasavallan Presidentti Urho Kekkonen hyväksyi. VKK aloitti toimintansa 1.3.1971. Koulutuskeskuksen tiloiksi vakiintuivat entisen Kadettikoulun tilat Munkkiniemessä.  

1980-luku

Ensimmäinen johtamiskoulutus JOKO käynnistyy vuonna 1984. Ohjelma oli todellakin pitkä, sillä se kesti 8 x 5 päivää. Valtionhallinnon kehittämiskeskus muodostetaan Valtion koulutuskeskuksesta ja osasta valtiovarainministeriön järjestely- ja palkkaosastoa sekä suunnittelusihteeristöä vuonna 1987. 1980-luvun lopulla valtion henkilöstömäärä tippuu noin 140 000 henkilöön. 

1990-luku

Suomi liittyi Euroopan Unioniin 1.1.1995 ja HAUSin rooliin liitettiin valtion henkilöstön kouluttaminen erilaisissa EU:ta koskevissa asioissa muun muassa EU-lainsäädännöstä. EU:n laajetessa tuli tarve kehittää myös uusia jäsenvaltioita jäsenyyden edellyttämällä tasolle. Munkkiniemen Pensionaatin tilat pursuivat koulutettavia. HAUS alkoi osallistua EU:n Twinning rahoitteisiin hankkeisiin. Kehittämiskeskus muutetaan liikelaitokseksi, ja vuonna 1995 nimeksi tulee Hallinnon kehittämiskeskus. Valtion henkilöstömäärä on noin 120 000.

2000-luku

Milleniaalin vaiheilla HAUSista tuli liikelaitos ja syyskuun 1. vuonna 2002 osakeyhtiö. Alkuaikoina toiminnan irrottaminen budjettirahoituksesta ja toiminnan maksullisuus oli hallinnossa uutta. Osa omistuksesta siirtyi yksityiseen omistukseen muutamaksi vuodeksi, kunnes vuonna 2006 palasimme takaisin 100 % valtio-omisteiseksi. Samaan aikaan luovuimme konsultointiliiketoiminnastamme ja keskityimme koulutukseen. Laki HAUS kehittämiskeskuksesta tuli voimaan vuonna 2009.

 

 

2010-luku

Liikelaitos muuttui in house-sidosryhmäyksiköksi. HAUS aloitti panostamisen digitaalisen oppimisympäristön kehittämiseen. eOppiva-palvelu avattiin kaikille valtion työtekijöille vuonna 2018. Palvelusta kehittyi menestystarina, ja valtion digitaalinen oppiminen oli alkanut. Palveluun on kirjautunut 65 000 valtion työntekijää vastaten noin 80 %:n osuutta valtion 77 000 työntekijästä. 

HAUS muutti Munkkiniemestä maaliskuussa 2018 Yliopistonkadulle Heimolan taloon, jolla on ollut merkittävä rooli Suomen historiassa. Alkuperäisessä Heimolan talossa kokoontui aikanaan eduskunta, joka päätti 6.12.1917 Suomen itsenäisyydestä. Lisäksi talossa valittiin Suomen kolme ensimmäistä tasavallan presidenttiä K. J. Ståhlberg, Lauri Kr. Relander ja P. E. Svinhufvud sekä päätettiin Suomen tasavaltaisesta hallitusmuodosta ja ensimmäisestä perustuslaista. 

 

 

2020-luku and Beyond

2020-luvun alku on haastanut valtiohallintoa pandemian keskellä sekä yksilön että organisaatioiden näkökulmasta. Organisaatioiden on kyettävä kehittämään toimintaansa uudessa toimintaympäristössä. Uudenlaiset työtavat, uudet taidot ja niiden omaksuminen edellyttävät osaamisen kehittämistä. HAUSin ydintä on tuntea valtionhallinto. Ymmärrys syntyy vuorovaikutuksesta. Roolimme kehittyy yhä enemmän muutoksen fasilitaattoriksi ja osaamisen kehittäjäksi.

 

 

 

FUN FACT

Tiesitkö että HAUS kirjainyhdistelmä muodostuu sanan hallinto kahdesta ensimmäisestä ja kehittämiskeskus kahdesta viimeisestä kirjaimesta? 

Olemme valtionhallinnon sisäinen sidosryhmäyksikkö eli niin sanottu ”in-house-toimija”. Olemme Suomen valtion omistajaohjauksessa toimiva osakeyhtiö. Omistajaohjausta käyttää valtiovarainministeriö.

Mottomme on: Jotta jokainen voisi oppia.