Sisältöön sitemap

Tietosuojasivuilla kerrotaan, miten HAUS kehittämiskeskus käsittelee henkilötietojasi. Voit ottaa yhteyttä HAUSin tietosuojavastaavaan kaikissa asioissa, jotka liittyvät henkilötietojesi käsittelyyn tai tietosuoja-asetukseen perustuvien oikeuksien käyttöön.

Keräämme ja käsittelemme toimintamme kannalta tarpeellisia tietoja tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelemme henkilötietoja erilaisia tarkoituksia varten osana toimintaamme: 

 • Koulutusten, valmennusten, työpajojen ja kehittämishankkeiden toteuttaminen
 • Digitaalisen oppimisympäristöjen tarjoaminen 
 • Asiakassuhteiden hoitaminen
 • Toiminnan kehittäminen
 • Toiminnastamme tiedottaminen ja muu markkinointiviestintä
 • Verkkosivujemme käyttökokemuksen kehittäminen ja palvelumme parantaminen

HAUSin työntekijöiden ja palkkionsaajien tietoja käsittelemme työnantajavelvoitteiden hoitamista varten.

Kerättäviä henkilötietoja

Keräämme kutakin tarkoitusta varten vain tarpeellisia henkilötietoja. Kerättäviä henkilötietoryhmiä ovat mm.

 • Nimi ja yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite)
 • Työnantaja ja työnimike
 • Pankki- ja verotiedot, kun maksamme palkkioita
 • Koulutusten osallistumis- ja suoritustiedot
 • Arviointitiedot
 • Käyttäjätunnus ja lokitietoja digitaalisten palveluiden käytöstä
 • Kuvat, kiinnostuksen kohteet ja muut tiedot joita haluat jakaa, viestit keskustelufoorumeilla

Kerättävät henkilötiedot on kuvattu tarkemmin tietosuojaselosteissa.

Tietojen säilyttäminen 

Säilytämme tietoja vain sen aikaa, kuin ne ovat tarpeen kunkin palvelun toteuttamiseksi sekä meitä velvoittavan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Hävitämme vanhentuneet ja virheelliset tiedot. 

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Emme luovuta tietojasi kolmannelle osapuolelle esimerkiksi markkinointitarkoituksiin. Arvioimme tapauskohtaisesti tietojen siirtämisen ja luovutuksen lainmukaisuuden. Tietyt palveluntarjoajat toimivat henkilötietojen käsittelijänä HAUSin puolesta osana niiden tarjoamaa palvelua. Olemme varmistaneet henkilötietojen asianmukaisen käsittelyn tekemällä sopimukset palveluntarjoajien kanssa. Tietojen siirtäminen ja luovutukset on kuvattu tietosuojaselosteissa. 

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti EU:n alueella. Jos henkilötietoja siirretään EU:n ja Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle maihin, jotka eivät tarjoa EU:n tietosuoja-asetuksen mukaista tietosuojaa, noudatetaan henkilötietojen käsittelyssä erityistä huolellisuutta ja toteutetaan asetuksen vaatimat toimenpiteet.

Tietojen suojaaminen

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. HAUSin ja sen palveluntarjoajien tietoverkot ja laitteistot on suojattu palomuureilla ja riittävillä teknisillä tietosuojaratkaisuilla. Rekisteritiedot ovat lähtökohtaisesti Suomessa sijaitsevilla palvelimilla. Rekistereihin tallennetut tiedot on suojattu ja niitä pääsevät katsomaan vain siihen oikeutetut HAUS kehittämiskeskuksen tai palveluntarjoajan työntekijät. Tietojärjestelmien käyttöä valvotaan, ja järjestelmiin pääsy on rajoitettu. Pääsääntöisesti käyttäjät tunnistetaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus saada pääsy sinua koskeviin henkilötietoihin. Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä tietoja olemme tallentaneet. Voimme evätä tämän pyynnön ainoastaan laissa säädetyin perustein. Tämän oikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

Sinulla on oikeus vaatia tietojen oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista. Sinulla on oikeus pyytää meitä oikaisemaan sinua koskeva virheellinen tieto. Lisäksi voit pyytää meitä poistamaan jotkin tiedot tai pyytää käsittelyn rajoittamista laissa säädetyin perustein.

Sinulla on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä. Sinulla on oikeus vastustaa käsittelytoimia tilanteessa, jossa käsittelemme henkilötietoja oikeutetun edun perusteella. 

Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksen. Kun tietojen käsittely perustuu aiemmin antamaasi suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa se.

Kaikissa seuraavissa asioissa voit olla yhteydessä tietosuojavastaavaamme.

 • Pyyntö tietojen tarkastamiseksi, oikaisemiseksi, poistamiseksi tai käsittelyn rajoittamiseksi
 • Tietojen käsittelyn vastustamista koskeva vaatimus
 • Ilmoitus suostumuksen peruuttamisesta

Tietosuojaselosteet:

HAUSin koulutus- ja tapahtumaosallistujat

HAUSin markkinointirekisteri

HAUSin asiakasrekisteri

HAUSin kansainvälisten hankkeiden osallistujat

HAUS Collegen oppisopimusopiskelijarekisteri

HAUSin valmennusten osallistujat (Howspace)

HAUSin kyselyt ja palautteet (Zeffi, Webropol, Forms)

Viestinnän ja yhteiskehittämisen alustat

Henkilöarvioinnit

eOppivan Moodle-oppimisympäristön käyttäjärekisteri

eOppiva.fi:n käyttäjärekisteri

eOppivan asiakaspalvelu

eOppivan uutiskirjeen tilaajarekisteri 

Evästeet:

HAUSin tietosuojavastaava