Sisältöön sitemap

eOppivan asiakaspalvelu


Rekisterin nimi

eOppivan asiakaspalvelun tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä      

HAUS kehittämiskeskus Oy
Yliopistonkatu 5
00101 Helsinki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tietosuojavastaava Tuuli Kurkipää
0400 250 675, tuuli.kurkipaa@haus.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Käsittelemme henkilötietoja asiakaspalvelun toteuttamiseksi. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on sopimus.

Rekisterin tietosisältö

Käsiteltävät henkilötiedot ovat nimi, organisaatio, sähköpostiosoite, tukipyyntö ja sen sisältämät henkilötiedot kuten käyttäjätunnus.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan henkilöltä itseltään Freshdesk-palvelun kautta (sähköpostitse tai Freshchat-botin kautta verkkosivuilta) sekä HAUSin hallinnoimista järjestelmistä tukipyynnön selvittämisen yhteydessä.

Tietojen säännönmukaiset siirrot

Henkilötiedot tallentuvat Freshdesk-palvelualustalle. Tukipyyntöjä henkilötietoineen voidaan siirtää Mediamaisteri Oy:lle pyynnön ratkaisemista varten.

Tietojen säilytysaika

Tukipyyntöjä ja henkilötietoja säilytetään sopimuksen voimassaolon ajan, eli niin kauan kuin HAUS tuottaa eOppiva-palvelua ja siihen liittyvää asiakaspalvelua Freshdeskin kautta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Jos Freshdesk käsittelee henkilötietoja Yhdysvalloissa, tämä tapahtuu yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisten niin sanottujen vakiosopimuslausekkeiden sekä muiden tietojasi suojaavien toimenpiteiden perusteella.

Rekisterin suojauksen perusteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto on suojattu palomuurilla ja riittävillä teknisillä tietosuojaratkaisuilla. Rekisteriin tallennetut tiedot on suojattu tietoturvallisesti ja niitä pääsee katsomaan vain siihen oikeutettu HAUS kehittämiskeskuksen työntekijä. Tietojärjestelmien käyttöä valvotaan ja järjestelmiin pääsy on rajoitettu.

Muut rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus

  • pyytää pääsy sinua koskeviin henkilötietoihin ja käyttää tätä oikeutta kohtuullisin väliajoin
  • pyytää tietojesi oikaisemista tai poistamista. Sinulla on oikeus saada henkilötietosi poistetuksi sen jälkeen, kun niitä ei tarvita siihen tarkoitukseen, johon tiedot ovat kerätty, olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä tai käsittely ei muutoin ole tietosuoja-asetuksen säännösten mukaista
  • pyytää käsittelyn rajoittamista, kuten tietojen siirtämistä toiseen käsittelyjärjestelmään, käyttäjien pääsyn estämistä tiettyihin henkilötietoihin tai julkaistujen tietojen väliaikaiseen poistamiseen verkkosivuilta
  • vastustaa suoramarkkinointia.

Olethan tarvittaessa yhteydessä rekisterinpitäjään: tuuli.kurkipaa@haus.fi.

Sinulla on lisäksi oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.