Sisältöön sitemap

Kansainvälinen toiminta

Osallistumme aktiivisesti kansainväliseen yhteistyöhön ja haluamme edistää suomalaisen osaamisen vientiä sekä hallintojen välistä yhteistyötä. Meillä on vankka kokemus kansainvälisistä julkisen hallinnon kehittämishankkeista. 

HAUS johtaa, koordinoi ja on mukana EU-rahoitteisissa sekä muissa kansainvälisissä hallinnon kehittämishankkeissa yhteistyössä suomalaisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Toteutamme hankkeita esimerkiksi kapasiteettien kehittämiseen, tekniseen tukeen, kehitysyhteistyöhön sekä erilaisiin kumppanuuksiin liittyen. HAUSilla on ollut mandaatti Twinning-toimintaan vuodesta 1999 lähtien.

HAUS kansainvälisissä verkostoissa

HAUS on mukana eurooppalaisten hallintokoulujen johtajien verkostossa (DISPA), joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa EU-puheenjohtajamaan isännöimänä. DISPA-kokousten päätavoitteena on vaihtaa kokemuksia ja parhaita käytäntöjä eurooppalaisen virkamieskoulutuksen toimivuudesta ja korkeasta tasosta. Olemme mukana Keski- ja Itä-Euroopan maiden virkamieskouluverkostossa (NISPA) sekä jäsenenä hallintotieteiden kansainvälisessä instituutissa (IIAS) ja kansainvälisessä hallintokoulujen liitossa (IASIA).

Mitä teemme tällä hetkellä?

Teemme läheistä yhteistyötä ulkoministeriön kanssa ja toteutamme kehitysyhteistyöhankkeita. Pyrimme kehittämään osaamista ja kapasiteettia erityisesti valituissa Afrikan maissa. Twinning-toiminnan tavoitteena on välittää asiantuntija-apua ja virkamiesosaamista EU:n jäsenmaista kohdemaihin niiden hallinnon ja lainsäädännön kehittämisessä tarvittavien tulosten aikaansaamiseksi. Twinning Euroopan komission sivuilla. Teknisen tuen väline mahdollistaa asiantuntijuuden räätälöimistä EU:n jäsenmaiden uudistusten suunnittelua ja toteuttamista varten. Teknisen tuen väline Euroopan komission sivuilla.

Haluatko mukaan kansainvälisiin hankkkeisiin?

Haemme jatkuvasti uusia kumppaneita ja asiantuntijoita mukaan kansainvälisiin hankkeisiin eri hallinnonaloilta. Kokemusta julkisen hallinnon tehtävistä tulisi olla vähintään kolme vuotta ja lisäksi mielellään aiempaa kokemusta kansainvälisestä yhteistyöstä.

Esimerkkejä kansainvälisistä hankkeistamme

Blogi

Hyvän hallinnon viennillä oppimista ja oivalluksia

Twinning-hankkeisiin osallistuminen luo osaltaan mukana oleville hallintomme asiantuntijoille hyvää kokemusta ja referenssejä hakeutua muihin kansainvälisiin tehtäviin esimerkiksi EU-instituutioihin tai muihin kansainvälisiin järjestöihin. Asiantuntijuus kansainvälisessä hankkeessa voi tuoda myös lisää motivaatiota arkeen ja kivaa vaihtelua omiin työtehtäviin.

Lue lisää
Kaikki ajankohtaiset