Sisältöön sitemap

Kansainvälinen toiminta

Osallistumme aktiivisesti kansainväliseen yhteistyöhön ja haluamme edistää suomalaisen osaamisen kehittämistä kansainvälisesti sekä hallintojen välistä yhteistyötä. Meillä on vankka kokemus kansainvälisistä julkisen hallinnon kehittämishankkeista. 

HAUS johtaa, koordinoi ja on mukana EU-rahoitteisissa sekä muissa kansainvälisissä hallinnon kehittämishankkeissa yhteistyössä suomalaisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Toteutamme hankkeita esimerkiksi kapasiteettien kehittämiseen, tekniseen tukeen, kehitysyhteistyöhön sekä erilaisiin kumppanuuksiin liittyen. HAUSilla on ollut mandaatti Twinning-toimintaan vuodesta 1999 lähtien

Maapallo

Twinning -hankkeet

Osallistumme Twinning -hankkeisiin osana EU:n naapurusto -ja kansainvälisen yhteistyön instrumentteja. Twinning-toiminnan tavoitteena on välittää asiantuntija-apua ja virkamiesosaamista EU:n jäsenmaista kohdemaihin niiden hallinnon ja lainsäädännön kehittämisessä tarvittavien tulosten aikaansaamiseksi. Twinning Euroopan komission sivuilla. Teknisen tuen väline mahdollistaa asiantuntijuuden räätälöimistä EU:n jäsenmaiden uudistusten suunnittelua ja toteuttamista varten. Teknisen tuen väline Euroopan komission sivuilla.

Reformi – ja kehittämishankkeiden johtaminen ja koordinointi

Osallistumme aktiivisesti kansainväliseen yhteistyöhön ja haluamme edistää suomalaisen osaamisen kehittämistä kansainvälisesti sekä hallintojen välistä yhteistyötä. Meillä on vankka kokemus kansainvälisistä julkisen hallinnon kehittämishankkeista. HAUS johtaa, koordinoi ja on mukana EU-rahoitteisissa sekä muissa kansainvälisissä hallinnon kehittämishankkeissa yhteistyössä suomalaisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa.

Kehitysyhteistyöhankkeet

Teemme läheistä yhteistyötä ulkoministeriön kanssa ja toteutamme kehitysyhteistyöhankkeita. Pyrimme kehittämään osaamista ja kapasiteettia erityisesti valituissa Afrikan maissa. Toteutamme hankkeita esimerkiksi kapasiteettien kehittämiseen, tekniseen tukeen, kehitysyhteistyöhön sekä erilaisiin kumppanuuksiin liittyen.

Asiantuntijapalvelut ja selvitystyöt

Tuotamme asiantuntijapalveluita ja selvitystöitä osana kansainvälisiä hankkeita ja kumppanuuksia

Esimerkkejä kansainvälisistä hankkeistamme

Blogi

Hyvän hallinnon viennillä oppimista ja oivalluksia

Twinning-hankkeisiin osallistuminen luo osaltaan mukana oleville hallintomme asiantuntijoille hyvää kokemusta ja referenssejä hakeutua muihin kansainvälisiin tehtäviin esimerkiksi EU-instituutioihin tai muihin kansainvälisiin järjestöihin. Asiantuntijuus kansainvälisessä hankkeessa voi tuoda myös lisää motivaatiota arkeen ja kivaa vaihtelua omiin työtehtäviin.

Lue lisää
Blogi

HAUS Euroopan unionin ehdokasmaiden demokraattisen kehityksen tukena  

Lue lisää
Referenssit

Asiantuntijana maailmalla – rinnalla kulkemista & diplomatiaa

Suomalaisia valtionhallinnon työntekijöitä toimii asiantuntijana maailmalla kansainvälisissä hallinnon kehittämishankkeissa tälläkin hetkellä.Heistä yksi on Verohallinnossa viestintäsuunnittelijana työskentelevä Inka Leisma.

Lue lisää
Kaikki ajankohtaiset

Haemme jatkuvasti uusia kumppaneita ja asiantuntijoita mukaan kansainvälisiin hankkeisiin eri hallinnonaloilta. Kokemusta julkisen hallinnon tehtävistä tulisi olla vähintään kolme vuotta ja lisäksi mielellään aiempaa kokemusta kansainvälisestä yhteistyöstä.