Sisältöön sitemap

Asiantuntijana maailmalla – rinnalla kulkemista & diplomatiaa

Asiantuntijana maailmalla – rinnalla kulkemista & diplomatiaa

Suomalaisia valtionhallinnon työntekijöitä toimii asiantuntijana maailmalla kansainvälisissä hallinnon kehittämishankkeissa tälläkin hetkellä. Heistä yksi on Verohallinnossa viestintäsuunnittelijana työskentelevä Inka Leisma. Hän toimii asiantuntijana hankkeessa, joka pyrkii kehittämään korruptiota ehkäisevän viranomaisen hallintoa Sambiassa.

Inka Leisman mukaan hänelle on ollut tärkeä oppi, että myös yhteisymmärrystä pitää rakentaa tietoisesti ja omaa asiantuntemusta on osattava soveltaa muuttuvissa tilanteissa. KUVA JANI LAUKKANEN

Oma työpanokseni on aina hankkeissa osa isompaa kokonaisuutta. Kansainvälisen konsulttityön näen rinnalla kulkijan roolina. En ole kohdeorganisaatiossa varsinaisesti auttamassa, vaan jakamassa omaa osaamistani ja etsimässä ratkaisuvaihtoehtoja paikallisen organisaation ehdoilla”, Inka Leisma sanoo.

Hän on ollut vuodesta 2014 mukana useammassa Suomen ja EU:n rahoittamassa Twinning-hankkeessa lyhyelle komennukselle lähtevänä Short Term Expert -asiantuntijana. Näitä yleensä viikoksi tai pariksi hankkeeseen komennukselle lähteviä asiantuntijoita on HAUS kehittämiskeskus koonnut eri hallinnonaloilta omaan asiantuntijapooliinsa.

Diplomatiaa ja jämäkkyyttä

Kansainväliset kehittämisprojektit ovat vieneet Inka Leisman Tansaniaan, Sambiaan ja Moldovaan. Keväällä 2021 hän alkoi työskennellä Armeniaan, jonne työt tehtiin koronasta johtuen täysin etänä Suomesta käsin.

”Työviikot riippuvat projektista ja sen kestosta. Työskentely voi olla hyvinkin intensiivistä. Esimerkiksi viikon mittaisessa projektissa pitää aluksi luoda luottamusta ja viikon lopulle pitää jo saada vähän tuloksia sekä ehtiä niitä yhdessä vielä käsitelläkin”, kertoo Inka Leisma.

 

 

 

Rikosylikomisario Kaj-Erik Björkqvist korostaa hyvien suhteiden luomisen sekä verkostoitumisen tärkeyttä kansainvälisessä hanketyössä. Hän on työskennellyt useissa projekteissa vuodesta 2012 lähtien Short Term Experttinä, mutta myös Junior-projektipäällikkönä, komponenttipäällikkönä sekä kohdemaassa asuvana Resident Twinning Advisorina.

Päätyö Björkqvistillä on vuodesta 2017 lähtien ollut Espanjassa, jossa hän työskentelee Suomen poliisin ja tullin yhdysmiehenä Malagassa, jossa hän edustaa kaikkia pohjoismaita. Björkqvistin perusvirka poliisissa on Keskusrikospoliisin päämajassa Vantaan Jokiniemessä.

”Jokaisessa hankkeessa projektin työsuunnitelma ohjaa työtä ja sen kautta asetetut tavoitteet on mahdollisimman kattavasti saavutettava. Edunsaajan tai -saajien kanssa pitää pystyä luomaan yhteinen työnäkö ja keskinäinen luottamus, sillä heidän asiallaan projektilla ollaan. Projektin menestyksekäs läpivieminen vaatii usein diplomatiaa, joustavuutta, jämäkkyyttä ja neuvottelutaitoja”, Kaj-Erik Björkqvist toteaa.

Inka Leisman mukaan kansainvälissä projekteissa auttaa avoin, joustava ja improvisaatiokykyinen mieli. Siitäkin on hyötyä, että osaa haarukoida vastaanottajan odotuksia ja toisaalta päästää irti etukäteen tehdyistä suunnitelmista.

”Tämä pätee paikasta, ajasta ja missioista toiseen. Itselleni on ollut tärkeä oppi, että myös yhteisymmärrystä pitää rakentaa tietoisesti ja omaa asiantuntemusta on osattava soveltaa muuttuvissa tilanteissa. Tiedän, että näkemyksiä kuunnellaan, ja myös minun on tärkeää konsulttina kuunnella. Viime kädessä kuitenkin ihmiset keskustelevat keskenään.”

Ylivertainen tukiverkosto

HAUS kehittämiskeskus tukee vahvasti kansainvälisiin asiantuntijatehtäviin lähtijöitä. Sen oma tukiverkosto on Kaj-Erik Björkqvistin mukaan erittäin hyvä.

”Olen ollut työsuhteessa myös muiden toimijoiden toteuttamissa hankkeissa, mm. teknisen avun projekteissa. HAUSin back-office Suomessa sekä koko asiantuntemus kansainvälisistä projekteista on ollut ylivertaista. Se on ollut suorastaan korvaamatonta monessa tilanteessa”, sanoo Kaj-Erik Björkqvist.

Inka Leisma on myös saanut aina täyden tuen HAUSilta. Se on tehnyt asioiden hoitamisen hankkeessa helpoksi ja sujuvaksi. Leisman uran varrelle on sattunut myös tilanteita, joissa on pitänyt luottaa vain omaan harkintaan.

”Olin palaamassa joitakin vuosia sitten työkeikalta Tansaniasta Istanbulin kautta, kun Turkissa syttyi vallankaappaus. Silloin piti keskellä yötä nopeasti muuttaa paluureittiä hyvin epäselvässä tilanteessa. Sain paluumatkan järjestettyä ja sain HAUSilta ratkaisulleni täyden tuen ja hyväksynnän”, hän kertoo.

Kaj-Erik Björkqvist muistuttaa, että kansainvälisen projektin menestyksekäs läpivieminen vaatii usein diplomatiaa, joustavuutta, jämäkkyyttä ja neuvottelutaitoja. KUVA KAJ-ERIK BJÖRKQVISTIN KOTI-ALBUMI

Ystäviä ja kokemuksia

Kansainväliset kehittämishankkeet antavat paljon myös asiantuntijoille itselleen. Tehtävät ovat hyviä referenssejä omassa cv:ssä, varsinkin jos uralla haluaa edetä kansainvälisiin tehtäviin. Yhtä tärkeää on myös nähdä, miten oman alan tehtävät nähdään muualla maailmalla.

”Jo se, millaisessa roolissa viestintä nähdään eri kulttuurissa toimivassa organisaatiossa, on auttanut päivittämään omia käsityksiä viestinnän alalta”, sanoo Inka Leisma.

Työskentely kansainvälisissä hankkeissa on laajentanut Kaj-Erik Björkqvistin mukaan erityisesti hänen omaa ammatillista näkemystään ja antanut mm. laajasti valmiuksia haasteiden kohtaamaiseen ja ratkaisemiseen hänen päätyössään ja erityisesti kansainvälisissä tehtävissä.

”Hyvä lähtökohta kansainvälisille projekteille on se, että ne antavat aina jotain omaan työhön. Itse olen saanut myös mahdollisuuden verkostoitua kansainvälisesti sekä saanut monia koko elämän ajan jatkuvia ystävyyssuhteita. Projektityön antama käytännön kielitaito on lisäarvo, jota ei voi rahassa mitata”, listaa Kaj-Erik Björkqvist.

Blogi

Afrikan digitaalinen tulevaisuus: Investointien tarve ja mahdollisuudet 

Afrikka on koti noin 18% maailman väestöstä, mutta mantereella sijaitsee vain 1% maailman datakeskuksista. Tämä valtava epäsuhta korostaa tarvetta lisätä investointeja digitaaliseen infrastruktuuriin. 

Lue lisää
Blogi

Resistomap vauhdittaa antibioottiresistenssin ympäristövalvontaa Indonesiassa

Lue lisää
Blogi

Valtion taloushallinnon koulutuskokonaisuus luotiin taloushallinto-osaamisen kehittämiseksi 

HAUS kehittämiskeskus Oy toteuttaa Valtiokonttorin ja valtiovarainministeriön kanssa vuosina 2024-2025 valtion taloushallinnon koulutuskokonaisuuden. Koulutuskokonaisuuden runko ja sisällöt on suunniteltu yhteistyössä eri konsernitoimijoiden ja virastojen taloushallinnon asiantuntijoiden kesken.

Lue lisää
Tiedotteet

Pilotprojektet European Label of Governance Excellence kulminerade i en prisceremoni i Helsingfors

Lue lisää
Kaikki ajankohtaiset