Sisältöön sitemap

Johtamisen kehittäminen

Tuemme valtiohallinnon organisaatioita julkisen johtamisen parissa, jossa korostuvat ammattimaisen johtamisen vaatimukset ja hyvän hallinnon periaatteet. Uudet toimintatavat juurtuvat osaksi organisaation toimintaa, kun niitä kehitetään pitkäjänteisesti yhdessä

Johtoryhmäarviointi

Johtoryhmäarvioinnin (Joryarviointi) tarkoituksena on tuottaa todenmukainen kuva johtoryhmän toimivuudesta, siitä miten johtoryhmä kokee oman roolinsa, miten sen toiminta ohjautuu, mihin se toiminnallaan pyrkii ja miten sen toiminta palvelee organisaation tavoitteiden toteutumista. Arvionnin avulla saatava kuva auttaa hahmottamaan miten joryn jäsenet kokevat joryn toiminnan, oman roolinsa sen jäsenenä sekä joryn osana organisaatiota. Arvioinnin jälkeen on helppo hahmottaa joryn vahvuudet ja kehittämistarpeet sekä suunnata joryn toiminta ja kehittäminen oikeisiin kokonaisuuksiin.

Johtoryhmän arviointi

Johtoryhmille organisaatiotasosta riippumatta

1250€

Strategiaprosessin fasilitointi

Fasilitoitu, yhteiskehittämällä tehty organisaation strategia. Jokainen organisaatio tarvitsee suunnan, jonka strategia kertoo. Strategiaan perustuvat organisaation valinnat, investoinnit, toiminnan ja kehittämisen painopisteet. Se toimii perustana vuosisuunnittelulle. Organisaation avainmittaristo perustuu strategialle.  

Noin kevään tai syksyn kestävä työpajasarja, johon osallistuu johto, henkilöstö, sidosryhmät. 

30 000€

Prosessikehitys (Lean)

Lean-ajattelu ja menetelmät ovat maailman yleisimpiä johtamisjärjestelmiä. Lean koostuu arvoista, periaatteista, menetelmistä ja työkaluista. Asiakasarvo, tiimityö ja jatkuva parantaminen ovat ytimessä. Lean sopii erittäin hyvin julkishallintoon. Kun on tarvetta saada palvelu kansalaiselle tai asiakkaalle ajoissa, tuottavuutta parantaen on lean-menetelmien käyttäminen ratkaisu. Nämä johtavat parantuneeseen asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyteen ja kustannusrakenteen keventymiseen. 

Organisaatio voi kehittää kokonaisvaltaisesti toimintaansa tai parantaa toimintaansa valikoidussa prosesseissa

18 000€

CAF Arviointi

The Common Assessment Framework (CAF)on itsearviointimalli, jonka avulla saadaan kokonaiskuva organisaation toiminnasta ja kehittämistarpeista. CAF-malli on työkalu erityisesti julkisorganisaation pitkäjänteiseen kehittämiseen. Sen avulla saadaan monipuolinen kuva organisaation toiminnasta tällä hetkellä sekä kartoitetaan tulevaisuuteen vievät kehittämistarpeet. HAUS tarjoaa mahdollisuuden toteuttaa CAF- itsearviointi, analysoi tulokset ja sparraa ne asiakkaan kanssa, jotta kehittämiskohteet saadaan selkeästi konkretisoitua ja vietyä kehittämistoimiksi.

Johtajan työkalu, joka mittaa organisaation tilan eri alueilta. Tämä perusteella voidaan tehdä päätökset kehittämistarpeista

8 000€

360-arviointi ja tulosten sparraus

Valtion 360-arviointi tukee osaavaa toimintatapaa ja valmentavaa työkulttuuria valtiolla. Valtio 360-arviointi on valtion oma työkalu julkishallinnon esimiehille ja johtajille palautteen pyytämisen ja palautteen antamiseen ja auttaa heitä kehittämään johtamistaan. Valtion 360 löytyy Osaavasta ja itse kyselyn toteuttamisessa Palkeet tulee virastoja tarpeen mukaan. HAUS tukee virastoja tässä työssä tarjoamalla sertifioituja valmentajia palautteen antajiksi silloin, kun halutaan palautteenantajaksi organisaation ulkopuolinen ammattilainen sekä antamalla koulutusta valtion omille palautteenantajille

​ Esihenkilöille ja johtamistyötä tekeville (esim. projekteja johtaville) asiantuntijoille.

Kysy hintaa

Tulosten esittely (esim. VMBaro)

Tutkimustulosten tulkitseminen ja esitteleminen ammattilaisten toimesta johtoryhmille, esihenkilöille ja työyhteisöille​. Henkilöstötutkimusten ja erilaisten pulssimittausten tuloksia ei aina hyödynnetä tehokkaasti. Hyvin, ulkopuolisen asiantuntijan toimesta toteutettu tulosten esittely auttaa työyhteisöä / tiimiä hahmottamaan vahvuutensa, löytämään kehittämiskohteensa ja hyödyntämään tutkimustulosta paremmin.. Lisäksi esihenkilöt saavat mallin siitä, miten tulosten esittelyn voi toteuttaa ja he voivat soveltaa samaa tapaa omissa ryhmissään.​

Kaikille työyhteisöille, joissa on toteutettu VMBaro tai jokin muu työyhteisöarviointi (ilmapiiritutkimus, työhyvintointitutkimus jne.)​

1200€

Lisää palveluista

Uusimmat ajankohtaiset

Referenssit

HAUS mukana kehittämässä julkisen hallinnon yhteistä asiakaspalvelua

Osallistuimme hiljattain valtiovarainministeriön johdolla laaditun julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun konseptin valmisteluun.

Lue lisää
Referenssit

Uudistuja – Oma tyyli johtaa löytyi vahvuuksien kautta

Uudistuja-valmennusohjelma antaa uudistumishaluisille johtajille ainutlaatuisen poikkihallinnollisen oppimismahdollisuuden muiden julkishallinnon osaajien kanssa. Keskiössä on johtajan oman toiminnan havainnointi ja analysointi. ”Tämä on minusta juuri se tapa, jolla johtamisen kehittämistä ja mitä tahansa kehittämistä kannattaa tehdä.”

Lue lisää
Blogi

Hyvän hallinnon viennillä oppimista ja oivalluksia

Twinning-hankkeisiin osallistuminen luo osaltaan mukana oleville hallintomme asiantuntijoille hyvää kokemusta ja referenssejä hakeutua muihin kansainvälisiin tehtäviin esimerkiksi EU-instituutioihin tai muihin kansainvälisiin järjestöihin. Asiantuntijuus kansainvälisessä hankkeessa voi tuoda myös lisää motivaatiota arkeen ja kivaa vaihtelua omiin työtehtäviin.

Lue lisää
Kaikki ajankohtaiset