Sisältöön sitemap

Hyvän hallinnon viennillä oppimista ja oivalluksia

Oppimista tapahtuu monella eri tavalla ja monin eri keinoin, myös hallinnon eri aloilla. Mukava ja monipuolinen vaihtoehto oppimiselle ja oman osaamisen kehittämiselle on kansainvälinen yhteistyö. EU on luonut julkiselle hallinnolle ainutlaatuisen ohjelman, Twinningin, jonka tavoitteena on välittää virkamiesosaamista EU:n jäsenmaista kohdemaihin.

Twinning

Twinning luotiin alun perin palvelemaan EU:n laajentumisen tarpeita, mutta on sittemmin otettu käyttöön myös EU:n lähialueilla, itäisessä ja eteläisessä naapurustossa. Tänä vuonna ohjelma on laajentunut globaaliksi ja ensimmäiset hankkeet tullaan toteuttamaan Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, Sambiassa. Konsepti on siis ollut toimiva! Siitä kiitos ohjautuu osaltaan Suomessa valtionhallinnon virkamiehille, jotka ovat halunneet lähteä toimintaan mukaan – välittämään oman hallinnonalansa asiantuntemusta sitä tarvitseville ja samalla oppimaan itse.

Oman osaamisen välittämisellä saa vastavuoroisesti paljon. Toimintaympäristöt maailman kehittyvissä maissa ovat usein haastavat, mikä luo perspektiiviä omaan työhön ja auttaa ymmärtämään erilaisista lähtökohdista tulevia ihmisiä. Erilaisen hallinnollisen kulttuurin kohtaaminen luo ymmärrystä sille, kuinka rakentaa luottamusta käytännössä ja mitä luottamus meille merkitsee.

Kansainvälisissä neuvotteluissa tarvittavat taidot karttuvat, kun yhdessä kohdemaan virkamiesten kanssa suunnitellaan ja keskustellaan, mitkä ovat tärkeimmät kehittämiskohteet ja kuinka tulisi edetä – tuloksia halutaan usein nopeammin kuin on mahdollista saavuttaa. Matkan varrella eteen tulee myös arvaamattomia tilanteita, jotka vaativat nopeaa reagointia, joustavuutta ja ongelmanratkaisukykyä. Hyvä pelisilmä kehittyy kokemuksen kautta. Lukuisia muita taitoja on mahdollisuus vahvistaa kansainvälisellä twistillä kuten mm. kouluttaja-, raportointi- ja viestintätaitoja. Monesti erityisen antoisaa on se, että hankkeita tehdään jäsenmaiden välisenä yhteistyönä. Tämä mahdollistaa oman hallinnonalan vertaisoppimisen, tietojen jakamisen ja verkostoitumisen jäsenmaiden kollegoiden kanssa.

Twinning-hankkeisiin osallistuminen luo osaltaan mukana oleville hallintomme asiantuntijoille hyvää kokemusta ja referenssejä hakeutua muihin kansainvälisiin tehtäviin esimerkiksi EU-instituutioihin tai muihin kansainvälisiin järjestöihin. Asiantuntijuus kansainvälisessä hankkeessa voi tuoda myös lisää motivaatiota arkeen ja kivaa vaihtelua omiin työtehtäviin.

HAUS on valtion palveluntuottaja ja kansainvälinen yhteistyö on yksi strateginen painopisteemme. Meillä on ilo mahdollistaa suomalaisen hyvän hallinnon vientiä mm. hallinnoimalla Twinning-hankkeita, ja samalla tukea valtionhallinnon kansainvälisen osaamisen kehittämistä. Suomen hyvän hallinnon osaamiselle on valtavasti kysyntää ja on hienoa, että voimme olla tässä yhteistyössä mukana.

Blogin kirjoittaja

Lotta toimii kansainvälisen tiimimme asiantuntijana.

Aiheeseen liittyvää

Blogi

JOPA-palvelu Oikeusrekisterikeskuksen tukena oikeusvaltion eteen tehtävässä tärkeässä työssä

Jatkuvan oppimisen palvelu – voisiko se toteutua ajassa, jossa osaaminen on työelämän elinehto? 

Lue lisää
Blogi

Tiedon- ja asiakirjahallinnon ajankohtaiseminaari vieraili Pärnun kaupungintalolla

HAUSin Tiedon- ja asiakirjahallinnon ajankohtaisseminaari järjestettiin 23.-24.5.2023 keväisessä Pärnussa.

Lue lisää
Kaikki ajankohtaiset