Sisältöön sitemap

Valtion taloushallinnon koulutuskokonaisuus luotiin taloushallinto-osaamisen kehittämiseksi 

HAUS kehittämiskeskus Oy toteuttaa Valtiokonttorin ja valtiovarainministeriön kanssa vuosina 2024-2025 valtion taloushallinnon koulutuskokonaisuuden.  Kokonaisuus sisältää sekä verkkokoulutuksia eOppivassa että live-koulutuksia sekä etä- että hybriditoteutuksina. 

Koulutusten tavoitteena on valtion taloushallinnon henkilöstön osaamistason nostaminen ja uusien valtion taloushallinnon tehtäviin tulevien henkilöiden perehdyttäminen valtion taloushallinnon erityispiirteisiin. Valtion taloushallinnon vahva osaaminen on edellytys sille, että voimme jatkossakin turvata valtion kirjanpidon ja tilinpäätöksen oikeat ja riittävät tiedot sekä valtion taloushallinnon prosessien asiantuntevan kehittämisen.  

Koulutuskokonaisuuden runko ja sisällöt on suunniteltu yhteistyössä eri konsernitoimijoiden ja virastojen taloushallinnon asiantuntijoiden kesken. Myös kaikilla virastoilla on ollut mahdollisuus vaikuttaa sisältöön Valtiokonttorin Toimiva taloushallinto -työpajassa ja kommentointikierroksella. 

Apulaisjohtaja Tanja Wistbacka Valtiokonttorista kertoo yhteistyöstä seuraavasti: ”Vuosina 2024-2025 valtiovarainministeriö rahoittaa koulutuskokonaisuuden, jotta koulutus on virastoille maksutonta ja kouluttautuminen sen myötä mahdollisimman laajaa. Valtiokonttori koordinoi koulutuskokonaisuutta varmistaen niin verkkokoulutusten kuin live-/hybridikoulutusten suunnittelun ja toteutumisen sekä yksittäisistä koulutuksista muodostuvan koulutuskokonaisuuden eheyden. HAUSin avulla saadaan tehtyä rakenteellisesti ja visuaalisesti erinomaiset oppimista helpottavat verkkokoulutukset. HAUSilta saamme myös rautaisen live-/hybridikoulutusten organisointiavun.” 

Monipuolinen ja kattava sisältö 

Koulutuskokonaisuus on jaettu yleistason ja perustason koulutuksiin. Yleistason koulutusten kohderyhmänä on taloushallinnon ammattilaisten lisäksi myös muut virkamiehet. Perustason koulutukset on tarkoitettu lähtökohtaisesti taloushallinnon ammattilaisille ja niiden perustana ovat valtion taloushallinnon prosessit. 

Monet koulutusteemat pohjautuvat HAUSissa jo pitkään toteutettuihin koulutuksiin. Koulutuspäällikkö Katja Valtonen HAUSista kiteyttää ”Ilahduin, että uutta kokonaisuutta suunniteltaessa todettiin, että HAUSin taloushallinnon koulutustarjonta on jo ennestäänkin vastannut monilta osin tarpeisiin. Nyt tällä uudella rahoitusmallilla saamme kuitenkin levitettyä taloushallinto-osaamista laajemmalle joukolle ja siten lisättyä myös koulutusten vaikuttavuutta. Loistavaa on myös se, että vihdoin saamme myös eOppivaan laajan verkkokoulutuskokonaisuuden taloushallinnosta.” 


Tutustu koulutuskokonaisuuteen ja kirjaudu sivulta taloushallinnon koulutuskokonaisuussivustolle, josta löydät yksityiskohtaisemmat tiedot kokonaisuudesta: 

https://www.valtiokonttori.fi/maaraykset-ja-ohjeet-valtion-taloushallinnon-koulutuskokonaisuus/  

 

Aiheeseen liittyvää

Kaikki ajankohtaiset