Sisältöön sitemap

HAUS Kehittämiskeskus OY

Olemme valtion 100% omistama erityistehtäväyhtiö ja valtionhallinnon sidosryhmäyksikkö eli ns. in-house toimija. Kuulumme valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja valtiovarainministeriö vastaa yhtiön omistajaohjauksesta.

Lue lisää yhtiöstämme

Virastosta valtion erityistehtäväyhtiöksi

Viisikymmenvuotisen historiansa ajan HAUS on käynyt läpi monia kehitysvaiheita valtion budjettirahoitteisesta virastosta valtion osakeyhtiöksi ja lopulta valtionhallinnon in-house-toimijaksi.

Lue tarinamme