Sisältöön sitemap

Resistomap vauhdittaa antibioottiresistenssin ympäristövalvontaa Indonesiassa

Antimikrobinen resistenssi (AMR) on maailmanlaajuinen terveysuhka, joka aiheuttaa vuosittain yli 1,2 miljoonaa kuolemaa. Bioteknologiayritys Resistomap tarjoaa helppokäyttöisiä menetelmiä seurata ympäristöä antibioottiresistenssin varalta. Myönteisten kehitysvaikutustensa takia yritys on saanut Developing Markets Platformin rahoitusta yhteisinnovaatioille kehittyvillä markkinoilla.

Yhä useammat bakteerit ovat kehittäneet vastustuskyvyn antibiooteille. Antibioottien liiallinen käyttö ja väärinkäyttö kiihdyttävät lääkkeille vastustuskykyisten bakteereiden syntymistä. Resistenssiä levittävät antibioottien joutuminen ympäristöön esimerkiksi jätevesien ja lietelannan kautta. Myös eläinten ja elintarvikkeiden maahantuonti sekä matkailijat levittävät resistenttejä bakteereita.

”Suomessa antibioottien teho on hyvä, mutta AMR:n torjuntaan pitää suhtautua vakavasti. Kehittyvissä maissa antibioottien käytön vähäisen sääntelyn ja puutteellisen sanitaatioinfran takia tilanne pahenee koko ajan, ja ihmisiä kuolee infektioihin, joihin antibiootit eivät enää tehoa”, kertoo toimitusjohtaja Windi Muziasari.

Muziasarin ja William Nurmen vuonna 2018 perustama Resistomap Oy on edelläkävijä antibioottiresistenssin ympäristövalvonnassa.

”Yhdistämällä molekyyligenetiikan menetelmät datatieteeseen pystymme tarjoamaan kokonaisvaltaisen palvelun antibioottiresistenssin seurantaan sairaaloissa, alku- ja elintarviketuotannossa, jätevesien ja lietteiden käsittelylaitoksissa sekä vesistöjen, maaperän ja sedimenttien monitoroinnissa”, Muziasari luettelee teknologian lukemattomia  käyttökohteita.

“Olemme analysoineet lähes 18 000 näytettä 45 eri maasta, ja tilanne on huolestuttava. Yli 65 prosenttia näytteistä ylittää ympäristön antibioottiresistenssitason.”

 

Resistomap aloittaa AMR-seurantapilotoinnin Indonesiassa

Toukokuussa Muziasari osallistui maailman vesifoorumiin Balilla ja samalla käynnisti yhdyskuntajäteveden AMR-seurantapilotin paikallisella jätevesilaitoksella.

“Pilotin tarkoituksena on validoida ja optimoida Indonesian jätevesipuhdistamojen AMR-valvontaa. Mukana testauksessa on viisi puhdistamoa eri puolilta Indonesiaa”, Muziasari kertoo.

Resistomapin tavoitteena on yhdessä paikallisten kumppaneiden kanssa kehittää kestävän kehityksen mukaista palvelukonseptia Indonesian jätevesien ja ympäristön rutiinivalvonnan kehittämiseksi ja antibioottiresistenssin torjumiseksi

“Yhdessä kumppaniverkostomme kanssa nostamme alan teknologian tasoa ja luomme alalle uusia tutkijatason työpaikkoja.”

Kumppaniverkostoon kuuluvat Indonesia One Health University Network (INDOHUN) ja PT Saraswanti Indo Genetech (SIG Laboratory).

DevPlat on lisärahoitus kehitysinnovaatioiden yhteiskehittämiselle

Developing Markets Platformin (DevPlat) tarkoituksena on auttaa suomalaisyrityksiä kumppaneineen pääsemään kehittyville markkinoille ja ottamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteet osaksi liiketoimintaansa.

“Jotta rahoituksen saa, ratkaisun pitää edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, sen lisäksi, että sillä on kaupalliset ja taloudelliset edellytykset menestyä”, Minh Lam korostaa.

Lam työskentelee DevPlatin investointi- ja kehitysasiantuntijana Indonesiassa.

Lam huomauttaa, että DevPlat-tuki on lisärahoitus olemassa oleviin tai vuoden sisällä päättyneisiin Business Finlandin rahoittamiin TKI-hankkeisiin. Tukea voi saada enimmillään 300 000 euroa ja korkeintaan 75 prosenttia kustannuksista. Yrityksellä pitää olla myös de minimis-kiintiötä jäljellä tukea hakiessa.

Tällä hetkellä Business Finland voi ottaa hakemuksia vastaan jatkuvana hakuna 30.9.2024 asti.

Muziasarin kokemukset hakuprosessista ovat myönteiset.

“Ehkä olen jo konkari näissä asioissa, mutta minusta DevPlatin hakuprosessi oli helpompi verrattuna aikaisempiin hakuihini”, Muziasari kehuu.

RESISTOMAP

Resistomap Oy on vuonna 2018 perustettu kasvuyritys, jonka kehittämällä teknologialla seurataan ympäristön antimikrobiresistenssiä.

Yrityksen perustaja ja toimitusjohtaja Windi Muziasari on kotoisin Indonesiasta ja muuttanut Suomeen vuonna 2010. Hän on väitellyt tohtoriksi Helsingin yliopiston mikrobiologian laitokselta.

Aiheeseen liittyvää

Kaikki ajankohtaiset