Sisältöön sitemap

Uudistuja – Oma tyyli johtaa löytyi vahvuuksien kautta

Uudistuja-valmennusohjelma antaa uudistumishaluisille johtajille ainutlaatuisen poikkihallinnollisen oppimismahdollisuuden muiden julkishallinnon osaajien kanssa. Keskiössä on johtajan oman toiminnan havainnointi ja analysointi.

Uudistuja-valmennus lähtee Pilvi Pellikan mukaan juuri omasta itsestä ja omasta toiminnasta sekä oman toiminnan reflektoinnista. Kuva: Jani Laukkanen

”Tämä on minusta juuri se tapa, jolla johtamisen kehittämistä ja mitä tahansa kehittämistä kannattaa tehdä. Koska varsinkin johtajuudesta, johtamisroolista ja lähijohtamisesta puhuttaessa, juuri itsensä kauttahan sitä tehdään. Itse olet siinä omine vahvuuksinesi ja heikkouksinesi”, sanoo valtiovarainministeriön kehittämispäällikkö Pilvi Pellikka.

Hän valmistui Uudistuja-valmennusohjelmasta alkuvuodesta 2020, juuri hetkeä ennen koronasulkujen alkua. Näin Pilvi Pellikka päästi myös osallistumaan valmennuksen aikana lähipäiville, jotka ovat yksi Uudistujan keskeisistä elementeistä.

”Internaattijaksojen yhteiset keskustelut ja työstöt erittäin hyvien asiantuntija-alustusten pohjalta oli parasta antia. Myös oivalliset tutustumiskohteet avasivat käytännössä esimerkkejä ajatella ja tehdä asioita eri tavalla. Keskusteluissa päästiin aika syvälle pohtimaan asioita”, toteaa Pilvi Pellikka.

Se, että mukana oli osallistujia myös kuntasektorilta isommista kaupungeista, rikastutti hänen mukaansa keskusteluja ja teki näkyväksi sen, että haasteet ovat samanlaisia riippumatta organisaatiosta.

”Toinen ehdoton hyvä puoli kokonaisuudessa oli vertaisreflektio. Koko ajan valmennuksessa havainnoitiin toki omaa tekemistä internaattijaksojen välissä välitehtävien kautta, mutta sitä tukivat vahvasti lähipäivien yhteiset keskustelut ja pohdinnat”, sanoo Pilvi Pellikka.

Vahvuudet piilosta esiin Uudistujan myötä

Oman kehittymisen kannalta keskeisenä hän pitää lisäksi vahvuusanalyysiä, jolla koko valmennus lähti liikkeelle. Analyysin lopputulos on kuvaus omista vahvuuksista, piilovahvuuksista, opituista taidoista sekä tietenkin kehittämiskohteista.

”Hyvä johtajuus ja itselle sopiva tyyli johtaa löytyy omien vahvuuksien kautta, niitä edistämällä ja muokkaamalla. Tykkään myös nimestä Uudistuja. Valmennus lähtee nimensä mukaisesti omasta itsestä ja omasta toiminnasta,” sanoo Pilvi Pellikka.

Valmennuksesta jäi myös konkreettisia työvälineitä erilaisiin tilanteisiin ja johtamisaspekteihin. Koko valmennuksen ajan tehtiin omaa kehittymissuunnitelmaa sekä toteutettiin omaa kehityshanketta.

Tukea oman työn uudelle suunnalle

Pilvi Pellikan kohdalla valmennuksen aikana myös oma työ muuttui konkreettisesti, kun henkilöstöpäällikön työ vaihtui kehittämispäällikön pestiksi.

”Valmennus tuki osaltaan myös omaa henkilökohtaista ajatusta siitä, mihin suuntaan haluan omaa työtäni suunnata ja vahvisti siirtymää henkilöstöpäällikön perinteisemmästä tekemisestä kehittämisen suuntaan”, sanoo Pilvi Pellikka.

Uudistuja on puoli vuotta kestävä valmennusohjelma, joka koostuu useasta moduulista, joista yksi pidetään ulkomailla. Kokonaisuuteen kuuluu yhteensä 11 lähi- tai etäpäivää. Uudistuja-ohjelma alkoi 2017 Sitran vetämänä. Vuodesta 2019 valmennusohjelmasta on vastannut HAUS kehittämiskeskus. Vuosittain uusia Uudistuja-ryhmiä aloittaa kaksi, toinen alkuvuodesta ja toinen syksyllä.

Aiheeseen liittyvää

Blogi

Mahdollistaja on esihenkilövalmennuksen uusi normaali

Aloitimme vuosi sitten toteuttamaan Mahdollistaja-valmennuksen ensimmäistä pilottia. Tavoitteena oli rakentaa esihenkilövalmennus kaikille valtion esihenkilöille – siis kaikille runsaalle viidelle tuhannelle. Asetimme reunaehdoksi myös sen, että emme yritä kaataa tietoa ihmisten päihin, vaan valmennuksen tulisi olla viihdyttävä. Ja tietenkin vuorovaikutteinen.

Lue lisää
Blogi

Luokkahuoneesta joustavaan hybridimalliin

Valtionhallinnon henkilöstökoulutuksissa siirrytään joustavaan hybridimalliin, jossa osa koulutuksesta tapahtuu etänä ja osa lähikoulutuksena. Toteutustavan painotus voi vaihdella paljonkin koulutuksesta riippuen. Yhä useampi koulutus toteutetaan myös täysin digitaalisesti ja etänä.

Lue lisää
Blogi

Esimerkki julkisen sektorin asiakaslähtöisyyden kehittämiskeinosta

Palvelusafarin tavoitteena on oppia, ymmärtää ja inspiroitua toisten organisaatioiden palveluprosesseista sekä asiakaskokemuksen kehittämisestä ja johtamisesta. Tavoitteena on siten tunnistaa kehitysideoita oman organisaation johtamismallin ja palveluprosessien kehittämiseksi.

Lue lisää
Kaikki ajankohtaiset