Sisältöön sitemap

Kestävän kehityksen johtaminen Tansaniassa – havaintoja paikan päältä

Kestävän kehityksen johtajuusinsituutti Uongozi Tansaniassa
HAUSin toimitusjohtaja Kyösti Väkeväinen ja vanhempi asiantuntija Lotta Fors (keskellä) vierailulla Uongozissa helmikuussa 2022. Hankkeen pitkäaikainen asiantuntija Konsta Heikkilä kuvassa alarivissä kolmas vasemmalta. (Kuva: Uongozi Instituutti)

Yksi pitkäaikaisimpia kansainvälisiä kumppanuuksiamme on Tansaniassa sijaitseva kestävän kehityksenjohtajuusinstituutti UONGOZI (Institute of African Leadership for Sustainable Development), jolle HAUS on antanut institutionaalista tukea vuodesta 2010 alkaen. UONGOZI on Tansanian valtion omistama ja presidentin hallinnon alaisuudessa toimiva instituutti, jota Suomen valtio on tukenut merkittävästi kehitysyhteistyövaroista. Instituutin päätavoitteena on tukea Tansanian ja laajemmin koko Afrikan kestävää kehitystä painottamalla vastuullista johtajuutta sekä kasvattamalla hallinnon kapasiteettia käsitellä ja tehdä päätöksiä kestävään kehitykseen liittyvissä moninaisissa taloudellisissa ja poliittisissa kysymyksissä.

UONGOZIsta on kehittynyt arvostettu johtajuusinstituutti, joka kouluttamisen lisäksi tekee toiminnallista tutkimusta. HAUSin instituutille tarjoaman tuen myötä UONGOZIssa on vuosien ajan työskennellyt kerrallaan yksi tai kaksi pitkäaikaista asiantuntijaa, jotka ovat tukeneet instituuttia sekä sen toimintaa omalla osaamisellaan. Pitkäaikaisten asiantuntijoiden lisäksi HAUSin kautta UONGOZIssa ovat työskennelleet myös kymmenet lyhytaikaiset asiantuntijat, joiden työpanokset ovat tähdänneet instituutin toimintojen kehittämiseen eri menetelmin.  

HAUSin lisäksi UONGOZI Instituuttia ovat olleet Suomen rahoituksella yhteistyössä kehittämässä myös Aalto EE sekä Helsingissä toimiva YK:n alainen UNU-WIDER -instituutti. 

Pitkäaikaisena asiantuntijana UONGOZIssa 

Konsta Heikkilä on työskennellyt hankkeessa pitkäaikaisena asiantuntijana (Chief Partnership Advisor) marraskuusta 2021 lähtien. Hänen tehtäviinsä on kuulunut instituutin toiminnan kehittäminen erityisesti varainhankinnan, digitaalisen oppimisympäristön sekä instituutin projekti- ja ohjelmahallinnon osalta. Suomen tuen, ja sitä myötä projektin, muuttaessa muotoaan HAUSin pitkäaikaisen asiantuntijan rooli on tulossa päätökseensä. Kysyimme Konstalta muutaman kysymyksen hankkeen tavoitteiden saavuttamisesta ja työstä instituutissa.

Mitkä ovat mielestäsi merkittävimpiä asioita, joita hankkeen aikana on saatu aikaan?  

”Yleisellä tasolla voi todeta, että UONGOZI-instituutti on vakiinnuttanut asemansa omalla vastuu-alueellaan, eli Tansanian ylemmän virkahenkilökunnan kouluttajana. Suomen tuki on mahdollistanut instituutin kehittämisen ja kehittymisen pisteeseen, jossa instituutin tarjoamat palvelut ovat tunnettuja, arvostettuja ja omaavat vahvan kysynnän Tansanian julkiselta sektorilta. HAUS on omalta osaltaan vuosien saatossa vaikuttanut merkittävästi siihen, miltä instituutin koulutus- ja ohjelmatoiminta tänä päivänä näyttää niin substanssin kuin menetelmien osalta.  

Vaikka pitkäaikaisen asiantuntijan pesti Dar es Salaamissa päättyykin projektin uuden vaiheen myötä, HAUSin asiantuntijuutta tullaan jatkossa käyttämään lyhytaikaisten asiantuntijoiden muodossa. Itse olen erittäin tyytyväinen siihen, että HAUS tulee myös jatkossa osallistumaan mm. UONGOZIn digitaalisen oppimisympäristön ja -työkalujen kehittämiseen ja kustomointiin.”

Konsta Heikkilä ja ministeri Jenista Mhagama
Kuvassa Konsta Heikkilä ja ministeri Jenista Mhagama (President’s Office, Public Service Management and Good Governance).
Kertoisitko vähän elämästäsi Dar es Salaamissa ja instituutin työstä?

”Tansania ei ollut minulle aiemmin tuttu maa, mutta nk. Afrikka-kokemusta minulla kyllä on. Saavuin Dariin marraskuun alkupuolella ja ensimmäiseksi huomio kiinnittyi tietysti kaupungin itälaidalta avautuvaan Intian valtamereen. Kaupungin yleisilme ja ilmapiiri äänineen, väreineen ja hajuineen olivat ennestään tuttuja alueen muista suurista kaupungeista. Ja suurihan Dar es Salaam on. Väestönlaskenta on tarkoitus aloittaa myöhemmin tänä vuonna ja suurin jännitys liittyy siihen, ylittääkö kaupungin väkiluku 10 miljoonan rajapyykin. Tämä liittyy suoraan myös UONGOZI-instituutin työhön kestävän kehityksen parissa, jossa Sustainable/Green Cities -teema on vahvasti esillä.  

Suomen tuki instituutille projektin seuraavassa vaiheessa keskittyy kestävän kehityksen osalta nimenomaan Sustainable/Green Cities -tematiikkaan. Kysymykset kuten jätteiden käsittely ja kierrätys sekä vesihuolto ja energiatehokkuus ovat sellaisia, joissa myös Suomella on tarjota kokemusta ja asiantuntijuutta. Pian muutettuani kaupunkiin tulin siihen tulokseen, että ostan mieluummin polkupyörän kuin istun ruuhkassa autossa. Kestävä kehityshän on loppukädessä henkilökohtaisia valintoja, pyöräily töihin ja liikkumistapana muutenkin on minun pieni panokseni tähän savottaan.”

HAUSilla on paljon eri hankkeita ympäri maailmaa, joissa paikallisiin organisaatioihin lähetetään asiantuntijoita tukemaan ja kehittämään niiden toimintoja. Prosessissa kehittymään pääsee vastaanottavan organisaation lisäksi myös suomalaiset asiantuntijat. Mitä olet lyhyen pestisi aikana oppinut? 

”Itse olen työskennellyt useassa eri maassa ja organisaatiossa, ja jokainen pesti on toki ollut uniikki ja omanlaisensa. UONGOZI on yksi pitkäkestoisimpia projekteja, jossa HAUSilla on ollut asiantuntija paikan päällä vastaanottavassa organisaatiossa. Tämä on mahdollistanut luottamuksen, joka perustuu vuosien kumppanuuteen. Se on myös johtanut pitkäaikaisen asiantuntijan perustehtävien vakiintumiseen.  

Olen luonteeltani sellainen, että haluan asioita tapahtuvan enkä pelkää ottaa hallittuja riskejä sekä iskeä niin sanotusti käsiäni saveen viedäkseni asioita eteenpäin. Multilateraalidiplomatiasta ja neuvottelutaidoista on ollut valtava hyöty, kun olen tasapainotellut vakiintuneiden käytäntöjen jatkamisen ja uusien ajatusten ja toimintamallien lanseeraamisen välillä. Koen, että olen oppinut paljon tiimityöstä ja johtamisesta sekä prosessien suunnittelusta ja suunnitelmien viemisestä käytäntöön. Tämän lisäksi olen saanut tietysti tutustua hienoihin kollegoihin niin UONGOZIssa kuin HAUSissa!” 

Aiheeseen liittyvää

Referenssit

Asiantuntijana maailmalla – rinnalla kulkemista & diplomatiaa

Suomalaisia valtionhallinnon työntekijöitä toimii asiantuntijana maailmalla kansainvälisissä hallinnon kehittämishankkeissa tälläkin hetkellä.Heistä yksi on Verohallinnossa viestintäsuunnittelijana työskentelevä Inka Leisma.

Lue lisää
Blogi

HAUS Euroopan unionin ehdokasmaiden demokraattisen kehityksen tukena  

Lue lisää
Blogi

Valtion henkilöstön osaamisen johtaminen ja kehittäminen on tärkeämpää kuin koskaan

Valtion henkilöstön kehittäminen ja sen osaamisen johtaminen on nyt tärkeämpää kuin koskaan, toteaa Kati Kivistö.

Lue lisää
Kaikki ajankohtaiset