Sisältöön sitemap

HAUS Euroopan unionin ehdokasmaiden demokraattisen kehityksen tukena  

Euroopan unioni demokraattisten arvojen puolustajana

Kriisien keskellä Euroopan unionin (EU) rooli vahvistuu paitsi länsimaisen arvoyhteisönpuolustajana, myös turvallisuuden takaajana. Ennen kuin olemme koronan aiheuttamasta globaalista pandemiasta täysin toipuneet, on Euroopan maaperällä käynnistynyt sota. Venäjän ratkaisevasti laajentunut sota Ukrainassa koskettaa meitä kaikkia, suomalaista yhteiskuntaa ja eurooppalaista yhteisöä, eri tavoin. Suomen ja Euroopan ulko- ja turvallisuuspoliittisten kysymysten lisäksi epävarmuus on lisännyt liikehdintää maiden sisäisten poliittisen kysymysten parissa sekä Euroopan lähialueiden maissa. EU nähdään jälleen kriittisen tärkeänä toimijana kriisin keskellä. 

Tämä näkyy myös jälleen kerran vilkastuneena keskusteluna EU:n laajentumis- ja naapurustomaiden jäsenhakemusten osalta. Euroopan laajentuminen ja uusien jäsenmaiden hyväksyminen ei kuitenkaan ole yksinkertainen saatikka nopea prosessi. Yksinkertaisuudessaan, jo pelkästään jäsenyysneuvottelujen aloittaminen uuden kandidaattimaan kanssa vaatii vuosien pohjatyötä, jotta ehdokasmaa täyttäisi Euroopan unionin liittymiskriteerit, toiselta nimeltään tunnetut Kööpenhaminan kriteerit. Näihin kuuluvat mm. institutionaalinen vakaus demokratian varmistamiseksi, oikeusvaltioperiaate, toimivat markkinat sekä poliittisen ja taloudellisen unionin sekä rahaliiton tavoitteiden noudattaminen. Näiden kriteerien läpipääsyä tarkastelee Euroopan komissio, jonka jälkeen jäsenmaat äänestävät jäsenyyden puolesta ja vastaan. Tullakseen hyväksytyksi tulee jäsenmaiden äänestää ehdokasmaan jäsenyyden puolesta yksimielisesti. 

Tukea laajentumis- ja naapurustopolitiikan maille

Vuosien pohjatyö Euroopan naapurivaltojen kanssa on tapahtunut eri tasoilla aina diplomaattisista suhteista Twinning –toiminnan kautta tapahtuvaan virkahenkilöstön liikkuvuuteen ja hyvän hallinnon kehittämiseen. HAUS on aktiivisesti tehnyt tätä työtä yhdessä valtionhallinnon eri virastojen kanssa. Olemme olleet mukana kehittämässä lukuisten jo EU:hun liittyneiden sekä nykyisten EU:n laajentumis- ja naapurustopolitiikan maiden hallintoja vuodesta 1999 saakka.  

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaa vastaan on lisännyt jäsenhakemusten määrää. Ukrainan lisäksi jäsenhakemuksen ovat jättäneet myös Moldova ja Georgia. Nämä kaikki kolme kuuluvat Euroopan naapuruuspolitiikan itäisen kumppanuuden maihin. HAUS on toteuttanut kyseisissä maissa vuosien saatossa useita hankkeita, joiden tarkoituksena on ollut viedä maiden hallintoihin hyvän hallinnon periaatteita, demokraattisia arvoja sekä tehostaa hallinnon toimivuutta ja tehokkuutta näiden mukaisesti. Hankkeiden tuloksena Moldovan hallinnossa on saatu kehitettyä valtion eri toimijoiden antikorruptiokäytäntöjä sekä julkisten varojen käyttöä ja vastuullisuutta. Georgiassa EU-rahoituksella vahvistettiin valtiovarainministeriön osaamista talous- ja verorikosten ennaltaehkäisyn ja toimivan julkisen talouden hallinnoinnin suhteen sekä tuettiin maan parlamentaarista uudistusta. Ukrainan hankkeen tuloksena maan lainsäädäntöä ja instituutionaalista pohjaa parannettiin tukemaan kilpailua antimonopoli-komitean kautta. Yksittäisten hankkeiden lisäksi merkittäviä ja tietyllä tapaa poikkeuksellisia ovat olleet myös itäisten kumppanuusmaiden yhteishankkeet, joiden kautta maiden hallinnot ovat saaneet tukea läpinäkyvyyteen, päätöksenteon avoimuuteen sekä hallinnollisiin demokraattisiin toimintatapoihin. 

Mutta paljon on vielä tehtävää. Pitkäjänteinen työ ja yhteydet peruspilareiden parissa ovat nyt vielä ajankohtaisempia kuin vielä kuukausi sitten. Muuttuva turvallisuustilanne vaatii meiltä enemmän panostusta demokraattisten arvojen vaalimiseen ja takaamiseen niin unionin sisällä kuin naapurustossa. Pyrimme osaltamme HAUSilla vaikuttamaan EU:n arvojen tukemiseen ja turvaamiseen, sillä uskomme niiden olevan tärkeitä rakennuspalikoita avoimelle dialogille, yhteistyölle, demokratialle ja ennen kaikkea rauhalle. Vuonna 2021 olimmekin tukemassa kehitystä yhteensä 16 eri kansainvälisen kehittämishankkeen kautta.

Blogin kirjoittajat

Blogin ovat kirjoittaneet yhdessä kehittämispalveluidemme johtaja Kirsi, sekä kansainvälisessä tiimissämme työskentelevät asiantuntijat Lotta ja Ida-Susanna.

Aiheeseen liittyvää

Blogi

Hyvän hallinnon viennillä oppimista ja oivalluksia

Twinning-hankkeisiin osallistuminen luo osaltaan mukana oleville hallintomme asiantuntijoille hyvää kokemusta ja referenssejä hakeutua muihin kansainvälisiin tehtäviin esimerkiksi EU-instituutioihin tai muihin kansainvälisiin järjestöihin. Asiantuntijuus kansainvälisessä hankkeessa voi tuoda myös lisää motivaatiota arkeen ja kivaa vaihtelua omiin työtehtäviin.

Lue lisää
Referenssit

Asiantuntijana maailmalla – rinnalla kulkemista & diplomatiaa

Suomalaisia valtionhallinnon työntekijöitä toimii asiantuntijana maailmalla kansainvälisissä hallinnon kehittämishankkeissa tälläkin hetkellä.Heistä yksi on Verohallinnossa viestintäsuunnittelijana työskentelevä Inka Leisma.

Lue lisää
Referenssit

Yhteistyö HAUSin kanssa vapautti verohallinnon suurelta osin kansainvälisen hankkeen byrokratialta

”Tämä oli näkökulmastamme suorastaan match made in heaven”  kuvaa Suomen verohallinnon kansainvälisen yhteistyön yksikön johtaja Eira Karppinen yhteistyötä HAUS kehittämiskeskuksen kanssa. Yhteistyö HAUSin kanssa sujui erinomaisesti.

Lue lisää
Kaikki ajankohtaiset