Sisältöön sitemap

Yhteistyö HAUSin kanssa vapautti verohallinnon suurelta osin kansainvälisen hankkeen byrokratialta

Yhteistyö HAUSin kanssa sujui erinomaisesti

”Tämä oli näkökulmastamme suorastaan match made in heaven”  kuvaa Suomen verohallinnon kansainvälisen yhteistyön yksikön johtaja Eira Karppinen yhteistyötä HAUS kehittämiskeskuksen kanssa. Yhteistyö HAUSin kanssa sujui erinomaisesti.

Kyseessä on EU:n DG REFORMIN rakenneuudistushanke, jossa Suomen verohallinto tukee Kyproksen verohallintoaverotuksen valmisohjelmiston käyttöönotossa. Suomen verohallinnolla vastaavanlainen valmisohjelmisto on jo käytössä.

Eira Karppinen on erittäin tyytyväinen yhteistyöhön HAUSin kanssa. Yhteistyö tulee myös jatkuvaan uusien projektien muodossa. Kuva: Jani Laukkanen

”Heillä on eri ohjelmistotoimittaja, mutta Kyproksella käydään nyt läpi asioita, jotka ovat meille erittäin tuttuja. Suomen verohallinto on EU- maiden verohallinnoista ainoa, jolla on käytössä verotuksen valmisohjelmisto laajasti kaikkien verojen ja asiakkaiden verkkopalvelujen osalta”, sanoo Eira Karppinen.

HAUS toimii verohallinnolle hankkeessa välittäjätoimistona. Kolmas osapuoli tarvitaan, sillä Verohallinto ei voinut suoraan tehdä hankintasopimusta Kyproksen hankkeesta EU:n kanssa. Sopimusosapuolen lisäksi HAUS hoitaa hankkeen edellyttämän raportoinnin sekä vastaa budjettiseurannasta.

”HAUSilla on hallinnassa prosessit ja kaikki se, mitä DG Reformin puolelta tällaisessa hankkeessa vaaditaan. Meidän tehtäväksi on jäänyt pääosin oman asiantuntemuksen jakaminen hankkeessa kyproslaisille. HAUS on pitkälti vapauttanut meidät hankkeeseen liittyvältä byrokratialta”, Eira Karppinen tiivistää.

Pelkkä kumppanuus ei riitä

Eira Karppisen mukaan yhteistyö HAUSin kanssa tuo Kyproksen kehittämishankkeessa lisäarvoa raportoinnin ja budjetoinnin hoidossa. Tämän lisäksi HAUSista oli iso apu jo hakuvaiheen dokumenttien ja varsinaisen tarjouksen valmistelussa.

”Saimme valtavasti apua HAUSilta tarjouksen kehittämisessä, koska heillä on paljon kokemusta vastaavista tarjouksista; millaisia ne ovat, mikä on asioiden looginen järjestys ja mihin asioihin dokumenteissa kiinnitetään DG REFORMin puolella huomiota.”

Vastaavasti Verohallinnossa pystyttiin keskittymään enemmän tarjouksen sisältöön, kun sen raamit olivat kunnossa HAUSin osaamisen ansiosta.

”HAUS osasi antaa rakentavia kommentteja tarjouksen ensimmäiseen versioon. Niiden pohjalta oli helppo muokata tarjous lopulliseen muotoonsa”, sanoo Eira Karppinen.

Yhteistyö HAUSin kanssa jatkuu

Verohallinnolla on ollut Suomen ulkoministeriön rahoittamat projektit Namibiassa ja Tansaniassa. Näissä Verohallinto on hoitanut raportoinnin ja budjettiseurannan itse. Hallinnollista työtä on ollut huomattavasti enemmän kuin Kyproksen hankkeessa.

Ulkoministeriö on parhaillaan yhteistyössä HAUS kehittämiskeskuksen ja verohallinnon kanssa rakentamassa laajaa verotusaiheista kehitysavun hankepakettia, johon on tulossa verohallinnon osaamisen lisäksi yliopistojen ja tutkimuslaitosten välistä kehitysmaiden verotutkimukseen liittyvää yhteistyötä. Uuden hankkeen on tarkoitus alkaa vuonna 2022.

”Meidän on tarkoitus ottaa esimerkiksi mahdollinen Tansanian jatkoprojekti osaksi uutta, HAUSin ulkoministeriölle organisoimaa, kehitysapua. Näin yhteistyö HAUSin kanssa tulee jatkumaan kehitysavun ja myös Tansanian projektin myötä”, toteaa Eira Karppinen.

Referenssit

Asiantuntijana maailmalla – rinnalla kulkemista & diplomatiaa

Suomalaisia valtionhallinnon työntekijöitä toimii asiantuntijana maailmalla kansainvälisissä hallinnon kehittämishankkeissa tälläkin hetkellä.Heistä yksi on Verohallinnossa viestintäsuunnittelijana työskentelevä Inka Leisma.

Lue lisää
Kaikki ajankohtaiset