Sisältöön sitemap

HAUSin markkinointirekisterin tietosuojaseloste


Rekisterin nimi

HAUS kehittämiskeskuksen markkinointirekisteri

Rekisterinpitäjä      

HAUS kehittämiskeskus Oy
Yliopistonkatu 5
00101 Helsinki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tietosuojavastaava Tuuli Kurkipää
0400 250 675, tuuli.kurkipaa@haus.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on koulutusten markkinointi, jota toteutamme uutiskirjeellä ja puhelinmarkkinoinnilla. Sinulla on aina mahdollisuus vastustaa tietojen käsittelyä markkinointiin. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisteröidyn suostumus ja oikeutettu etu.

Rekisterin tietosisältö

Tallennamme markkinointirekisteriin nimen ja sähköpostiosoitteen. Lisäksi voit itse ilmoittaa puhelinnumerosi ja kiinnostuksen kohteesi.

Säännönmukaiset tietolähteet

Saamme tietosi ilmoittautuessasi koulutuksiin ja tapahtumiin tai tilatessasi uutiskirjeen. Keräämme tietoa uutiskirjeen käytöstä ja siitä, mitä linkkejä lukija on valinnut. Sinulla on mahdollisuus kieltää uutiskirjeen lähettäminen ja muu yhteydenotto vastaavista muista koulutuksista. Uutiskirjeen tilaajalla on jokaisen uutiskirjeen vastaanottamisenyhteydessä mahdollisuus perua tilaus.

Tietojen säännönmukaiset siirrot ja luovutukset

Henkilötietojen käsittelijänä toimivat Visma Software ja Liana Technologies HAUS kehittämiskeskuksen lukuun. Markkinointirekisterin ylläpitämiseksi tiedot siirretään järjestelmätoimittaja Visma Softwarelle. Uutiskirjeen lähettämiseksi siirrämme sähköpostiosoitteet Liana Technologiesille.

Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään markkinointia varten niin pitkään kuin on tarpeellista, uutiskirjeen lähettämiseksi kunnes tilaus peruutetaan tai uutiskirjepalvelun olemassaolo lakkaa. Poistamme vanhentuneet ja virheelliset tiedot sekä kaikki tiedot käyttäjän niin pyytäessä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen perusteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto on suojattu palomuurilla ja riittävillä teknisillä tietosuojaratkaisuilla. Rekisteritiedot sijaitsevat Suomessa sijaitsevilla palvelimilla. Rekisteriin tallennetut tiedot on suojattu tietoturvallisesti ja niitä pääsee katsomaan vain siihen oikeutettu HAUS kehittämiskeskus Oy:n työntekijä. Tietojärjestelmien käyttöä valvotaan ja järjestelmiin pääsy on rajoitettu. Käyttäjä tunnistetaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Muut rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus

  • pyytää pääsy sinua koskeviin henkilötietoihin ja käyttää tätä oikeutta kohtuullisin väliajoin
  • pyytää tietojesi oikaisemista tai poistamista. Sinulla on oikeus saada henkilötietosi poistetuksi sen jälkeen, kun niitä ei tarvita siihen tarkoitukseen, johon tiedot ovat kerätty, olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä tai käsittely ei muutoin ole tietosuoja-asetuksen säännösten mukaista
  • pyytää käsittelyn rajoittamista, kuten tietojen siirtämistä toiseen käsittelyjärjestelmään, käyttäjien pääsyn estämistä tiettyihin henkilötietoihin tai julkaistujen tietojen väliaikaiseen poistamiseen verkkosivuilta
  • vastustaa käsittelyä, kun tietoja käsitellään oikeutetun edun perusteella
  • vastustaa suoramarkkinointia

Olethan tarvittaessa yhteydessä rekisterinpitäjään: tuuli.kurkipaa@haus.fi.

Sinulla on lisäksi oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.