Sisältöön sitemap

Strateginen henkilöstösuunnittelu

Koulutuksen tarkoituksena on lisätä kyvykkyyttä muuntaa henkilöstösuunnittelu budjetoinnin numerotaulukoista strategiaan sidotuksi henkilöstösuunnitelmaksi. Strateginen henkilöstösuunnittelu on sitä, että oikeaa osaamista on oikeassa paikassa, oikeaan aikaan ja oikealla hinnalla.  Käytännössä kuitenkin erittäin vaativa tehtävä, kun otetaan huomioon valtion henkilöstön ikäpyramidin  ja vaihtuvuuden vaikutukset, sillä Valtion henkilöstökertomuksessa 2022 (28.6.2023) arvioidaan poistuman olevan siten, että  nykyistä henkilöstöä on vuoden 2030 lopulla jäljellä noin 37%.  Tulevaisuuden henkilöstötarpeiden sekä tulevaisuuden osaamisen  ennakointi vuonna 2024 strategialähtöisesti on siis äärimmäisen tärkeä asia.

Kurssilla käsitellään henkilöstösuunnittelun prosessin läpivientiä aktiiviseksi prosessiksi orgnisaation onnistumisen ja menestymisen varmistamiseksi.  Käymme läpi, miksi ja miten henkilöstösuunnittelu sidotaan strategiaan, miten HR voi toimia luotettavana aktivistina ja kyvykkyyksien rakentajana esihenkilöiden tukena. Strateginen henkilöstösuunnittelu on myös mitä suurimmassa määrin muutoksen agentti.

Ensimmäisenä päivänä 5.11. analysoidaan mitä kaikkia tekijöitä strategisessa  henkilöstösuunnittelussa tulee huomioida. Toisen  kurssipäivän 12.11. aikana keskitytään siihen, miten strategisen henkilöstösuunnittelun prosessi kytketään esihenkilöiden ja organisaation arkeen. Saat myös vinkkejä, miten sitouttaa esihenkilöt vahvemmin prosessiin  mukaan. Koulutuksen toinen päivä pidetään HAUSin tiloissa Helsingissä.

Kurssin kouluttaja on sekä yksityisellä että julkisella sektorilla henkilöstöjohtajana johtanut organisaation strategian toimeenpanoa varmistamalla henkilöstösuunnittelulla tavoitteiden ja strategian toteutumista.

Koulutusalue:

Henkilöstöhallinto ja HRD

Koulutustapa:

Hybridi

Kesto:

1,5 päivää; 5.11.2024 klo 9-12 ja 12.11.2024 klo 9-16

Alkaa:

5.11.2024 9.00

Päättyy:

12.11.2024 16.00

Ilmoittaudu:

22.10.2024 23.00 mennessä

Koulutuspaikka:

Teams ja HAUS kehittämiskeskus Oy , Yliopistonkatu 5, Helsinki

Hinta:

790 e + alv.

Ilmoittaudu nyt

Tiistai 5.11 klo 9-12

Henkilöstösuunnittelun perusta

 • Toimintaympäristön vaikutukset
 • Osaamisen kehittyminen
 • Tulevaisuuden visiointi

Strategian ja tavoitteiden vaikutukset

 • Painopisteiden ja nykytilan vertailu
 • Henkilöstörakenteiden muutokset – pitkäjänteisyys/lyhytjänteisyys

Tiistai 12.11. klo 9-16

  Henkilöstösuunnittelu prosessi

 • Vuosikellon merkitys strategian näkökulmasta
 • HR:n rooli esihenkilöiden sitoutumisessa

Henkilöstöraportoinnin analysointi

 • Budjettivertailut, henkilöstöraportointi vs. peilaus strategiaa vasten
 • Esihenkilöiden ja HR:n rooli analysoinnissa

Henkilöstömäärän ja osaamisen kohtaaminen

 • Pitkän tähtäimen ajattelun omaksuminen
 • Eläkkeelle lähtevien ja muun vaihtuvuuden hallinnan keinoja

 

Viestinnän merkitys strategisen henkilöstösuunnittelun vahvistamisessa

 • HR:n ohjeet vs. keskustelut esihenkilöiden kanssa
 • HR:n rooli johtoryhmä työskentelyssä

Kysy lisätietoja