Sisältöön sitemap

Informaatiovaikuttaminen ja turvallisuus

Informaatiovaikuttaminen ja turvallisuus- koulutuksen teemoina ovat informaatio- ja mediaympäristöt ja se, millaisia muutoksia näissä ympäristöissä on tapahtunut esimerkiksi teknologian kehittymisen seurauksena. Erityinen huomio on informaatiovaikuttamisessa ja -sodankäynnissä, jotka ovat yhä yleisempiä ilmiöitä ja koskevat meitä kaikkia. Koulutuksessa käymme läpi myös vihamielisen informaatiovaikuttamisen tekniikoita ja taktiikoita sekä sitä, kuinka me kaikki voimme suojautua vihamieliseltä informaatiovaikuttamiselta.

Koulutusalue:

Turvallisuus

Koulutustapa:

Etäkoulutus

Alkaa:

5.11.2024 12.30

Päättyy:

5.11.2024 15.30

Ilmoittaudu:

22.10.2024 23.00 mennessä

Hinta:

390 e + alv. 

Ilmoittaudu nyt

Koulutuksen aikana käydään tiiviisti läpi mm. seuraavia teemoja

  • Laaja turvallisuuskäsitys ja yhteiskunta
  • Mediamaisema ja sen muutos
  • Erilaiset informaatiot
  • Informaatiovaikuttaminen ja -sodankäynti – tavat, tavoitteet ja toimijat
  • Teknologian kehitys ja murrosteknologiat
  • Informaatioturvallinen toiminta ja suojautuminen informaatiovaikuttamiselta

Kysy lisätietoja