Sisältöön sitemap

Välineitä ajanhallintaan

Kiirepiikit kuuluvat lähes jokaisen työssäkäyvän elämään, ja ne voivat olla piristäviäkin välillä. Pitkittyneenä jatkuva kiire ja paine kuitenkin kuormittaa, ja muuttaa myös työnteon tehottomaksi. Ajanhallinnan teemaa käsitellään organisaation ja yksilön arvoista ja yksilöllisistä eroista käsin esimerkkien avulla, ja pohditaan taustalla olevia merkityksiä ajanhallintaan liittyen.  

Koulutusalue:

Työyhteisö - ja työelämävalmiudet

Koulutustapa:

Etäkoulutus

Alkaa:

15.11.2024 13.00

Päättyy:

15.11.2024 15.00

Ilmoittaudu:

5.11.2024 23.00 mennessä

Hinta:

290 e + alv. 

Ilmoittaudu nyt

Sisältö: 

Koulutus sisältää seuraavia teemoja: 

  • Organisaation arvot ajanhallintaa luomassa 
  • Priorisoinnin merkitys ja vaikeus 
  • Itsetuntemus ja ajanhallinta 

Lisäksi koulutuksessa käsitellään hyväksihavaittuja käytännön esimerkkejä ja välineitä parempaan ajanhallintaan. Koulutus on vuorovaikutteinen, sisältäen keskusteluja ja itsereflektioita.  

Kysy lisätietoja