Sisältöön sitemap

SEURAAVA KYBERTURVAAJA ALKAA

Ilmoittaudu mukaan 6.2. mennessä!

Kyberturvaaja vahvistaa kyberturvallisuusosaamista

Kyberturvaaja on digitaalinen koulutus, joka tarjoaa kokonaiskuvan digitaalisen turvallisuuden eri osa-alueista: johtaminen ja riskienhallinta, jatkuvuuden hallinta, kyberturvallisuus, tietosuoja ja tietoturvallisuus. Koulutus antaa valmiudet digitaalisen turvallisuuden johtamiseen sekä välineitä ja tukea oman organisaation digiturvallisuuden kehittämistyöhön. Voit opiskella koko koulutuksen omassa tahdissa juuri itsellesi parhaiten sopivina ajankohtina.

Jokainen meistä on vastuussa Suomen digitaalisesta turvallisuudesta – sinäkin voit olla kyberturvaaja

Suomi on yksi maailman johtavia digivaltioita, ja sitä haluamme olla myös jatkossa. Suomen digitalisaatiokehityksen johtamiseksi ja suuntaamiseksi on laadittu vuoteen 2030 ulottuva strateginen etenemissuunnitelma – Digikompassi. Sen yhtenä avaintuloksena on nostettu esiin yhteiskunnan eri toimijoiden kyberturvallisuuden osaamisen vahvistuminen. Kyberturvaaja-koulutus vahvistaa valtion kyberturvallisuusosaamista. 

Yhteiskunnan kaikilla tasoilla on varmistettava, että kyberturvallisuuden ja tietoturvan toiminnan edellytykset sekä tietosuoja toteutuvat. Kyberturvaaja-koulutus auttaa varautumaan digitaalisen ympäristön turvallisuusuhkiin, kuten tietovarkauksiin ja kyberhyökkäyksiin. Digitaalinen turvallisuus kuuluu jokaisen – niin yksilöiden kuin organisaatioidenkin – vastuulle.

 

Ilmoittaudu mukaan Kyberturvaajaan!

Kyberturvallisuus koskettaa jokaista meistä

Anna Ståhle haastattelee Kyberturvaajassa kaikkia kouluttajia digitaalisesta turvallisuudesta. Katso videolta, millaiset terveiset Annalla on juuri sinulle.

Hyödyt osallistujalle

 • Saat kokonaiskuvan digitaalisesta turvallisuudesta valtionhallinnossa.
 • Saat valmiudet digitaalisen turvallisuuden johtamiseen sekä välineitä digiturvan kehittämiseen omassa organisaatiossa.
 • Tunnistat oman roolisi digiturvallisuuden näkökulmasta sekä tiedät, mitkä asiat kuuluvat sinun vastuullesi johtamisroolissa digiturvan osalta.
 • Tiedät, mitä sinun tulee erityisesti ottaa huomioon digitaalisen turvallisuuden eri osa-alueilla: johtaminen ja riskienhallinta, jatkuvuuden hallinta, kyberturvallisuus, tietosuoja ja tietoturvallisuus.
 • Tunnistat digitaalisen turvallisuuden keskeiset piirteet oman organisaatiosi kannalta ja saat työkaluja organisaatiosi digiturvallisuuden kehittämistyöhön.
 • Saat työkirjan oman organisaatiosi digiturvallisuuden edistämisen tueksi.
 • Pääset osaksi Kyberturvaajien yhteisöä ja voit verkostoitua kyberturvallisuudesta kiinnostuneiden kanssa.

Kyberturvaaja-koulutusohjelma koostuu

 • seitsemän itsenäisesti opiskeltavaa moduulia (videosisältöä, kirjallista materiaalia ja podcasteja digitaalisessa oppimisympäristössä)
 • itsenäisesti tai ryhmässä työstettävä työkirja
 • livelähetyksenä järjestettävät aloitus- ja päätöstilaisuudet (2x 1h, Teams)
 • ja näiden välillä kaikille yhteinen tapaaminen: kyberfoorumi (1,5h, Teams)

Kenelle?

Kyberturvaaja on suunnattu erityisesti sinulle, joka työskentelet johtamis- ja esihenkilötehtävissä organisaatiossasi. Lisäksi koulutus sopii digitaalisen turvallisuuden parissa työskenteleville asiantuntijoille, erityisesti alalla aloitteleville henkilöille, ja kyberturvallisuudesta kiinnostuneille. Koulutus soveltuu hyvin myös valtionhallinnon organisaatioiden ulkopuolisille toimijoille. Suosittelemme osallistumista koulutukseen organisaatiostanne muodostetulla ryhmällä, kuten koko johtoryhmän kesken.

Osallistujien palautteita

”Tästä sai hyvin laaja-alaisesti perustietoa kyberturvallisuudesta. Suuri hyöty oli työkirjasta, joka ensiksikin selkeytti omaa oppimista mutta myös antoi erinomaisen työkalun selvittää ne kehitystarpeet omassa organisaatiossa.”

”Antaa hyvät perustiedot kyberturvallisuudesta ja sen lisäksi kurssi tähtää siihen, että opitut asiat otetaan myös organisaatiossa käyttöön. Työkirjat olivat hyvä lisä!”

”Sopivan laajuinen ja erittäin hyvin tiivistetty digitaalisen turvallisuuden eri osa-alueet. Erityisesti työkirja on ollut hyödyllinen.”

Opi alan parhailta asiantuntijoilta

Kyberturvaajan kouluttajina toimivat Suomen parhaat asiantuntijat Mikko Hyppösestä ja Jarno Limnelistä aina valtionhallinnon parhaimpiin asiantuntijoihin Kimmo Rouskuun ja Jarna Hartikaiseen. HAUS Kehittämiskeskus fasilitoi koulutuksen. Tutustu alta kouluttajiin!

Kimmo Rousku

Johdanto

Kimmo Rousku, Johtava erityisasiantuntija, Digi- ja väestötietovirasto

Miksi digitaalinen turvallisuus on tärkeää? -osiossa käsitellään digitaalisen turvallisuuden kokonaisuutta sekä sen merkitystä ja johtamista.

Valtteri Vuorisalo

Valtteri Vuorisalo, Työelämäprofessori, Tampereen yliopisto

Systeeminen muutos ja sen vaikutukset -osiossa käsitellään globaalia turvallisuustilannetta ja siinä tapahtuvien muutosten vaikutuksia Suomen kyberympäristöön, geopolitiikan ja digitaalisen geopolitiikan eroja sekä systeemistä muutosta.

Tuija Kuusisto

Tuija Kuusisto, Tietohallintoneuvos, Valtiovarainministeriö

Digitaalisen turvallisuuden regulaatio -osiossa käsitellään digitaalista turvallisuutta koskevia vaatimuksia ja sääntelyä sekä Suomen että EU-tasolla.

Markku Rajamäki

Riskienhallinta ja johtaminen

Markku Rajamäki, Johtava asiantuntija (yritysturvallisuus ja riskienhallinta), Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Riskienhallinta onnistumisen edellytyksenä -osiossa käsitellään riskienhallinnan merkitystä organisaation toiminnan turvaamisessa sekä toimivan riskienhallintaprosessin osatekijöitä.

Jarno Limnéll

Jarno Limnéll, Kyberturvallisuuden työelämäprofessori, Aalto-yliopisto

Digitaalisen turvallisuuden johtaminen -osiossa käsitellään digitaalisen turvallisuuden johtamista jatkuvana prosessina, tunteiden ja mielikuvien huomioimista turvallisuusjohtamisessa sekä monipuolista varautumista poikkeustilanteisiin organisaatioissa.

Aaro Toivonen

Jatkuvuuden hallinta organisaatioissa

Aaro Toivonen, Turvallisuus- ja valmiusjohtaja, HUS valmiuskeskus

Jatkuvuuden hallinta osana johtamista -osiossa pureudutaan muun muassa turvallisuuden johtamisen haasteisiin sekä siihen, miten jatkuvuudenhallinta tulisi kytkeä osaksi johtamista ja johtoryhmän työskentelyä.

Rauli Paananen

Kyberturvallisuus

Rauli Paananen, Valtion kyberturvallisuusjohtaja, Liikenne- ja viestintäministeriö

Tässä osiossa käsitellään kansallista yhteistyötä kyberturvallisuudessa ja Suomen kyberturvallisuustilannetta globaalissa mittakaavassa.

Jarna Hartikainen

Jarna Hartikainen, Yksikönjohtaja, Huoltovarmuuskeskus

Huoltovarmuuden merkitys muuttuvassa ympäristössä -osiossa käsitellään huoltovarmuuden merkitystä muuttuvassa ympäristössä, jatkuvuudenhallinnan kannalta keskeisiä huomioitavia asioita sekä kriisitilanteiden johtamista ja näihin tilanteisiin liittyvää yhteistyötä.

Sauli Pahlman

Sauli Pahlman, Ylijohtaja, Kyberturvallisuuskeskus

Kyberturvallisuuden kehittäminen organisaatioissa -osiossa käsitellään kyberturvallisuuskeskuksen roolia Suomen kokonaisturvallisuudessa, avataan organisaatioiden kyberturvallisuuden kehittämiseen liittyviä haasteita sekä annetaan vinkkejä niiden ratkaisemiseen.

Tiina Ferm

Tiina Ferm, Lainsäädäntöneuvos, Sisäministeriö, Poliisiosasto

Kyberrikollisuuden tila ja kehityssuunnat Suomessa -osiossa käsitellään kyberrikollisuuden nykytilaa ja tulevaisuudennäkymiä Suomessa, kyberrikosten tekijöitä ja tekotapoja sekä kyberrikosten torjuntaa.

Marko Leponen

Marko Leponen, Rikoskomisario, Keskusrikospoliisi, Poliisin kyberkeskus

Kyberrikollisuuden kasvu ja kansainvälisyys -osiossa käsitellään kyberrikollisuuden muotoja, joista organisaatioiden johtotehtävissä toimivien tulisi olla tietoisia, kyberrikollisten motiiveja sekä kansainvälistä kyberrikollisuutta.

Jassi Saurio

Tietosuoja

Jassi Saurio, Senior Privacy Consultant, Insta Advance Oy

Tietosuoja menestystekijänä -osiossa käsitellään tietosuojan toteuttamista erilaisissa organisaatioissa, johdon vastuuta tietosuojan toteutumisessa, tietosuojaan liittyvää riskienhallintaa sekä yhteistyötä tietosuojan toteuttamisessa.

Mira Holmroos-Kolari

Mira Holmroos-Kolari, Johtaja, Pilviekosysteemi – Asiakaskokemus-tulosyksikkö, Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori

Tietosuoja pilvipalveluihin siirryttäessä -osiossa käsitellään keskeisimpiä seikkoja, jotka on tietosuojan näkökulmasta otettava huomioon, kun organisaatiossa otetaan käyttöön pilvipalveluita.

Mikko Hypponen

Tietoturvallisuus

Mikko Hyppönen, Tutkimusjohtaja, WithSecure

Tietoturvallisuus 2020-luvulla -osiossa käsitellään tietoturvallisuutta nykyaikana sekä sitä, miten tietoturvaa kannattaisi organisaatiossa rakentaa, miten tietoturvauhkia voi tunnistaa ja mitä kaikkea tietoturvallisuus organisaatiolle mahdollistaa.

Kimmo Rousku

Tekoäly

Kimmo Rousku, Johtava erityisasiantuntija, Digi- ja väestötietovirasto

Tekoäly -osiossa käsitellään tekoälyä ja sen hyödyntämistä erityisesti digitaalisen turvallisuuden näkökulmasta. Moduuli antaa vastauksia kysymyksiin: Millaisia mahdollisuuksia tekoäly tarjoaa ja miten voit hyödyntää niitä työssäsi? Entä millaisia riskejä tekoälyn käyttö tuo mukanaan ja miten niitä on syytä hallita? Miten vastuullisuus ja eettisyys tulee huomioida tekoälyn käytössä?

Kysy lisätietoja

Hei! Vastaan Kyberturvaaja-koulutusohjelmasta. Olethan minuun yhteydessä, jos sinulla herää kysyttävää Kyberturvaajasta!