Sisältöön sitemap

Mentorointi

Mentorointi on erinomainen osaamisen kehittämisen menetelmä, joka organisaation rakenteisiin sijoitettuna toimii tavoitteellisen kehittymisen tukena, luottamuksen rakentajana sekä hiljaisen tiedon siirtämisen keinona. Parhaimmillaan se toimii myös työnantajan sitouttamisen keinona.

HAUSin mentorointiohjelmat perustuvat valmentavaan mentorointiin, jolloin keskeistä on systemaattinen tavoitteiden asettaminen ja niihin pyrkiminen. Valmentavaa mentorointia voidaan hyödyntää erityisesti johdon ja esihenkilöiden sekä asiantuntijoiden oppimisen edistämisessä. Mentoroinnilla voidaan tukea myös perehdytysprosesseja sekä organisaation sisäisiä tehtäväsiirtymiä.

Mistä valmentavassa mentoroinnissa on kyse?

Valmentava mentorointiprosessimme tukee

  • yksilön tavoitteellisuutta, itseohjautuvuutta ja jaksamista,
  • perehtymistä ja ammatillista kasvua,
  • työelämävalmiuksia,
  • organisaation toimintaprosessien tuntemusta sekä
  • esihenkilöiden mentorointiprosessien osalta esihenkilönä kasvua.
kaksi ihmistä keskustelemassa

Mentorointipalveluita organisaatioille ja yksilöille

Organisaatioille

Asiantuntijoidemme tuella rakennamme yhdessä organisaatiollesi vaikuttavan mentorointikonseptin. Aloitamme parhaimman mentorointimallin valinnalla, minkä jälkeen käynnistämme mentoreiden ja aktoreiden rekrytoinnin. Suosittelemme mentorointiprosessien alkuun mentoreiden valmennusta ja yhteistä aloitustapaamista aktoreiden kanssa. Tyypillisesti mentorointiprosessit kestävät 6-12 kuukautta.

Laadukkaan mentoroinnin tukemiseksi mentororointiprosessimme sisältävät sovitun aikajakson aikana tavoitteellisia yhteistapaamisia, joissa reflektoimme opittua ja varmistamme, että mentoreiden ja aktoreiden välinen vuorovaikutus ja luottamuksen rakentuminen on edistynyt. Mentorit ja aktorit saavat mentorointioppaan onnistumisen tueksi.

Suunnittelemme ja toteutamme julkishallinnolle suunnattuja avoimia mentorointiohjelmia.

 

Yksilöille

Mikäli kaipaat sparrausapua ja yhteisiä keskusteluita urakehityksesi tueksi eikä organisaatiosi järjestä mentorointia, löydät meiltä koulutetut mentorit kehittymisesi tueksi. Tyypillisesti sovimme noin vuoden mentorointiprosessista, jonka aikana tapaamme noin kerran kuukaudessa.

Mentorointimme perustuu aktoreiden tavoitteellisen kehittymisen tukemiseen valmentavan mentoroinnin menetelmin. 

Kysy lisää

 

Uusimmat ajankohtaiset

Blogi

Mentorointiohjelma osaamisen kehittämisen ja perehdyttämisen tukena

Mentorointivalmennuksemme sisältävät mentorointiprosessin räätälöinnin organisaation tarpeita vastaavaksi, mentoreiden ja aktoreiden rekrytoinnin, mentorointiparien tai -ryhmien muodostamisen sekä mentorointiohjelman aikaisen valmentavan mentoroinnin tuen.

Lue lisää
Kaikki ajankohtaiset