Muotoilutuotteet

Me HAUSilla tarjoamme myös muotoiluosaamistamme organisaatioiden käyttöön. Palvelumuotoilun avulla kehitetään palveluja, tuotteita ja myös organisaation toimintaa ihmislähtöisemmäksi. Muotoilu perustuu niiden ihmisten kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen, joiden elämään ratkaistava haaste liittyy. Oppimismuotoilussa monet palvelumuotoilusta tutut menetelmät ja työkalut on muokattu osaamisen kehittämisen kontekstiin. Tavoitteena on parempaa ja mielekkäämpää oppimista – niin yksilön kuin organisaationkin näkökulmasta.

 

Haluatko tutustua, kokeilla vai vaikuttaa?

Jokainen voi oppia muotoilua! On hyvä huomioida, että muotoilu on aina yhteiskehittämistä, ja etenkin kokeilut, sprintit ja strategisen muotoilun projektit vaativat myös tilaajalta aikaa ja perehtymistä. Muotoiluprojekteissa organisaation muotoiluosaaminen kasvaa ja kyky käyttää ketteriä, ihmislähtöisiä  menetelmiä vahvistuu.

1. Opitaan yhdessä

Olemme erikoistuneet muotoiluajattelun, oppimis- ja palvelumuotoilun menetelmien, fasilitoinnin ja luovuustaitojen valmentamiseen. Ongelmanmäärittelytyöpajasta voitte aloittaa oman organisaationne muotoilumatkan.

  • Kertavalmennus
  • Työpaja

Hinnat alk. 2400 € 

 

2. Kokeillaan käytännössä

Oppiminen on tehokkainta, kun opittua pääsee kokeilemaan aitojen ongelmien ratkaisussa. Käytännön oppimisprojektit räätälöidään asiakkaiden tarpeiden mukaan

  • Muotoilusprintti (1–2 viikkoa)
  • Valmennusten sarja (3 x 2 h)

Hinnat alk. 5800 €

 

3. Strategisella muotoilulla vaikuttavuutta

Strateginen muotoilu on hyvä vaihtoehto silloin, kun monimutkaisten kysymysten ratkaisemiseen tarvitaan jotain oikeasti uutta, vaikuttavaa ja konkreettista. Strategiseen muotoiluprojektiin osallistuminen sitouttaa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen! Strategisen muotoilun projektit räätälöidään asiakkaan tarpeiden ja ratkaistavan haasteen mukaan.

  • Iteroiva muotoiluprosessi
  • Tuplatimanttiprojektit

Hinnat alk. 27 200 €

 

Toteutettuja projekteja

Työskentelytapaamme kuuluu huolellinen dokumentointi, yhteiskehittäminen, avoimuus ja visuaalisuus. Olemme nostaneet alle viimeisimpiä strategisen designin projekteja, joita olemme tehneet. Klikkaa linkkejä kuvien alla ja tutustu siihen, mitä kaikkea strategisella designilla voi saada aikaan!

Tutustu yhteenvetoon

Tutustu yhteenvetoon

 

Tutustu yhteenvetoon

 

Lisää strategisen muotoilun lopputuloksia:

Palvelumuotoilun perusteet

Kaikille avoin digikoulutus Palvelumuotoilun perusteet löytyy eOppivasta. Suosittelemme sitä kaikille muotoilusta kiinnostuneille. Koulutuksesta on myös paljon hyötyä siinä vaiheessa kun organisaatiossa mietitään muotoilun hankkimista.

Aloita koulutus

 

Kiinnostuitko?

Kerromme mielellämme lisää. Voimme yhdessä pohtia millaiset muotoilun menetelmät olisivat sinun työhösi tai organisaatiollesi sopivimmat.

Palvelu- ja oppimismuotoilu on yhdessä tekemistä ja oppimista. Se sitouttaa, herättää tunteita ja on hauskaa!