Sisältöön sitemap

Palvelumuotoilu

Muotoilun menetelmillä palveluita ja työtä kehitetään ihmislähtöisemmäksi. Palvelumuotoilu auttaa sinua tekemään merkityksellisiä ratkaisuja ihmisille, joiden elämään palvelusi, projektisi tai hankkeesi liittyy. Muotoiluajattelun (design thinking) menetelmät tehostavat työtä ja auttavat osallistujia sitoutumaan yhteisiin tavoitteisiin.

Mitä on palvelumuotoilu?

Palvelumuotoilu on ajattelun ja tekemisen tapa, jonka avulla palveluita, tuotteita ja organisaatioiden toimintaa kehitetään ihmislähtöisemmäksi. Autamme sinua hyödyntämään muotoiluprosessia ja muotoilun menetelmiä löytääksesi kehittämishaasteeseesi konkreettisia ratkaisuja.

Palvelumuotoilu perustuu niiden ihmisten tarpeiden kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen, joiden elämään ratkaistava haaste liittyy. Palvelumuotoilu on siis lähtökohtaisesti käyttäjä-, asiakas-, ja ihmislähtöistä. Projektit lähtevät aina liikkeelle ongelmanmäärittelystä ja kohderyhmien kartoittamisesta: kirkastamme yhdessä haasteen, jota muotoiluprosessin avulla pyritään ratkaisemaan sekä selvitämme, keiden elämään se liittyy.

Oppimismuotoilussa monet palvelumuotoilusta tutut menetelmät ja työkalut on muokattu osaamisen kehittämiseen sopiviksi. Tavoitteena on parempi ja mielekkäämpi oppimisen kokemus – niin yksilön kuin organisaationkin näkökulmasta. Tutustu oppimismuotoiluun tarkemmin täällä.

Palvelumuotoilun hyödyt julkisella sektorilla

Palvelumuotoilua on hyödynnetty julkisella sektorilla monin tavoin, ja niin valtiolla kuin muuallakin julkishallinnossa on tehty useita onnistuneita palvelumuotoiluprojekteja. Palvelumuotoilun hyödyt ovat hyvin samankaltaisia toimialasta tai hallinnonalasta riippumatta. Hyötyjä ovat muun muassa:

 • Ymmärrys ihmisistä ja sidos- ja kohderyhmistä lisääntyy
 • Merkityksellisempiä ratkaisuja loppukäyttäjille ja asiakkaille
 • Asiakas- ja työntekijäkokemuksen parantuminen
 • Parempien päätösten tekeminen
 • Abstraktien asioiden konkretisoituminen
 • Auttaa priorisoimaan tekemistä ja keskittymään olennaiseen
 • Asioita saadaan aikaiseksi!
 • Yhteistyön esteiden madaltaminen ja poistaminen
 • Sitouttaminen ja siltojen rakentaminen

Opitaan yhdessä

Olemme erikoistuneet muotoiluajattelun, oppimis- ja palvelumuotoilun menetelmien, fasilitoinnin ja luovuustaitojen valmentamiseen. Ongelmanmäärittelytyöpajasta voitte aloittaa oman organisaationne muotoilumatkan.

Kertavalmennus

Työpaja

Alk. 2400 €

Kokeillaan käytännössä

Oppiminen on tehokkainta, kun opittua pääsee kokeilemaan aitojen ongelmien ratkaisussa. Käytännön oppimisprojektit räätälöidään asiakkaiden tarpeiden mukaan

Muotoilusprintti (1–2 viikkoa)

Valmennusten sarja (3 x 2 h)

Alk. 5800 €

Strategisella muotoilulla vaikuttavuutta

Strateginen muotoilu on hyvä vaihtoehto silloin, kun monimutkaisten kysymysten ratkaisemiseen tarvitaan jotain oikeasti uutta, vaikuttavaa ja konkreettista. Strategiseen muotoiluprojektiin osallistuminen sitouttaa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen! Strategisen muotoilun projektit räätälöidään asiakkaan tarpeiden ja ratkaistavan haasteen mukaan.

Iteroiva muotoiluprosessi

Tuplatimanttiprojektit

Alk. 27 200 €

Tiesitkö tämän muotoilusta?

Muotoilu on perinteisesti käsitetty joko fyysisten tuotteiden tai palveluiden muotoiluksi. Muotoilu on kuitenkin paljon muutakin. Muotoiluajattelu tuo uusia näkökulmia monenlaisten haasteiden ratkaisemiseen, ja muotoiluprosessi palastelee isotkin kokonaisuudet helposti hahmotettaviksi tehtäviksi. Muotoilun menetelmiä voi soveltaa erilaisten kehittämishaasteiden ratkaisemisessa vaikkapa työpajoissa tai sprinteissä.

Muotoilua hyödynnetään sekä laajojen kokonaisuuksien että yksittäisten tuotteiden, palveluiden tai niiden osien kehittämisessä. Taitava muotoilija osaa vaihtaa tarpeen mukaan näkökulmaa yksityiskohdista kokonaisuuteen – ja takaisin!

 Muotoilla voi esimerkiksi

 • Tuotteita (product design)
 • Vuorovaikutusta ja viestintää (interaction design)
 • Palveluita (service design)
 • Oppimista (learning design)
 • Asiakaskokemusta (customer experience design, CX design)
 • Organisaatioita ja liiketoimintaa (business design)
 • Käyttäjäkokemusta (user experience design, UX design)
 • Ja paljon muuta!

Mitä muotoilun lopputuloksena syntyy?

Muotoiluprojektia suunniteltaessa on tärkeää ymmärtää, että prosessin lopputulosta ei voi määrittää ennalta. Lopputulosten lähtökohta on aina loppukäyttäjien tai asiakkaiden tarpeet, joista pyritään muodostamaan mahdollisimman kattava kokonaiskuva. Muotoilijan tehtävänä on muodostaa tämän tiedon perusteella ratkaisuja, jotka ovat paitsi käyttäjille merkityksellisiä myös järkevästi toteutettavissa.

HAUSissa toteutettujen muotoiluprojektien lopputuloksena on syntynyt esimerkiksi

 • Ymmärrettävämpiä ja houkuttelevampia tuotteita ja palveluita
 • Kustomoituja työkaluja ja menetelmiä
 • Heti käyttöön otettavia ratkaisuja
 • Syvällinen ymmärrys asiakasryhmistä
 • Aktiivisia verkostoja
 • Konkreettisia ratkaisuehdotuksia ja -ideoita
 • Nopeita protoja
 • Konsepteja ja niiden toteutuksia
 • Konkreettisia työkaluja oppijoille

Palvelumuotoilun perusteet

Palvelumuotoilun perusteet on paljon toivottu, kaikille avoin koulutus. Se johdattelee sinut muotoilumatkalle yleisimpien menetelmien ja palvelumuotoiluprosessin pariin. Pääset tutustumaan julkishallinnon oikeisiin palvelumuotoilucaseihin ja opit välttämään pahimmat sudenkuopat. Koulutuksen suoritettuasi on sinun helppo lähteä mukaan muotoiluprojekteihin. Katso introvideo.

Aloita tästä

Toteutettuja palvelumuotoiluprojekteja

AuroraAI:n Oppimismuotoilusprintit

AuroraAI-ohjelmassa toteutettiin osaamisen ja kyvkkyyksien kehittämisohjelma, jonka toteutuksessa oppimismuotoilulla oli merkittävä rooli.

Tutustu projektiin

Asiointipisteiden kehittäminen palvelumuotoilun avulla.

Projektin tavoitteena oli kehittää julkishallinnon asiointipisteiden etäpalvelua ja digitukea sekä yhtenäistää ja selkeyttää toimintamalleja yhdessä asiakkaiden, palveluneuvojien, viranomaisten ja palveluntarjoajien kanssa.

 

Tutustu yhteenvetoon

Tiedolla johtaminen valtiolla

Projektissa pyrittiin selvittämään, mitkä tekijät estävät tai edistävät tiedolla johtamista valtiolla. Ideoimme ratkaisuja, joiden avulla tiedolla johtamisesta voisi tulla luonnollinen osa jokaisen valtiolla työskentelevän arkea.

Tutustu hankkeeseen

Ota yhteyttä

Kerromme mielellämme lisää. Voimme yhdessä pohtia, millaiset muotoilun menetelmät olisivat sinun työhösi tai organisaatiollesi sopivimmat.

Kokemuksia ja kirjoituksia pamuprojekteista

Referenssit

Mitä teimme aluehallintovirastossa kerran – kehitimme asiakaslähtöisyyttä ja palvelumuotoiluosaamista!

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojeluvastuualue on lähtenyt rohkeasti tavoittelemaan uusia ja monipuolisempia palveluita, joilla pyritään aiempaa merkittävämpään vaikuttavuuteen viranomaistoiminnassa. Meillä oli ilo ja kunnia tukea tätä työtä erityisesti asiakaslähtöisen palvelumuotoilukulttuurin luomisen ja osaamisen kehittämisen näkökulmasta.

Lue lisää
Kaikki ajankohtaiset