Sisältöön sitemap

Henkilöarviointi

Henkilöarviointipalvelut on suunniteltu johtamisen ja vuorovaikutustaitojen kehittämisen, henkilökohtaisen ja ammatillisen kasvun ja työhyvinvoinnin varmistamisen sekä tiimityöskentelyn kehittämisen tueksi.

Arviointimenetelmän valinta perustuu aina huolelliseen harkintaan asiakkaan tilanteen ja tarpeen mukaisesti. Tuemme oikean menetelmän valinnassa, ja saat sertifioidun valmentajan tueksesi, kun arviointimenetelmän käyttö tulee ajankohtaiseksi eri työelämän tilanteissa. Mikäli vasta pohdit, olisiko arviointiprosessi tavoitteenne ja tarpeenne kannalta askel oikeaan suuntaan, ole meihin yhteydessä.

Kaikki käyttämämme arviointimenetelmät ovat tieteellisesti testattuja ja yleisesti kansainvälisesti käytettyjä. Menetelmien käyttö perustuu tekijänoikeuksien haltijoiden myöntämiin lisensseihin. HAUSin valmentajat ovat menetelmien käyttöön sertifioituja. Voit luottaa ammattilaiseen.

Arvioinnit onnistuvat sekä lähi- että etätoteutuksina.

Nainen katsoo kaukoputkella tulevaisuuteen

Valtion 360-arviointi

Valtion 360-arviointi tukee osaavaa toimintatapaa ja valmentavaa työkulttuuria valtiolla. 360-arviointi on valtion oma työkalu julkishallinnon esimiehille ja johtajille palautteen pyytämisen ja palautteen antamiseen ja auttaa heitä kehittämään heidän omaa johtamistaan. HAUS tukee virastoja tässä työssä antamalla koulutusta valtion omille palautteen antajille sekä tarjoaa valmentajia palautteen antajiksi silloin, kun halutaan palautteen antajaksi organisaation ulkopuolinen ammattilainen.

Kysy hintaa

WOPI

WOPI (Work Personality Inventory) on suomalainen monikielinen, standardoitu itsearviokysely mittaamaan yksilöiden ja tiimien työssä osaamisen ajureita. Osaamisen motiivi-, ajattelu- ja asenneajurien tunteminen auttaa valitsemaan, ohjaamaan ja valmentamaan yksilöitä urapolulla, sekä rakentamaan ja valmentamaan tiimejä.

Kysy hintaa

WorkPlace Big Five Profile™

Ota HAUSin kautta käyttöösi WorkPlace Big Five Profile™ – persoonallisuustesti henkilö- ja tiimiprofilointi­työkalu kehittämiseen ja kehittymiseen, yksilöinä ja tiimeissä. Workplace Big Five-persoonallisuustesti on henkilö- ja tiimiprofilointi­työkalu, jota voit hyödyntää niin yksilöiden ja tiimien kehittämisprosesseissa, rekrytoinnissa kuin johtamisen tukena. Tarjoamme Big Five-persoonallisuusprofilointia osana koulutus- ja valmennustarjontaamme, niiden tehostaessa palvelumme vaikuttavuutta sekä auttaessa meitä räätälöimään sopivan koulutuksen juuri teidän tarpeisiinne sopivaksi.

Kysy tarjous

Henkilöarviointipalveluista lisää tietoa

Uusimmat ajankohtaiset

Kaikki ajankohtaiset