Sisältöön sitemap

Valtion 360-arviointi

Valtion 360-arviointi tukee osaavaa toimintatapaa ja valmentavaa työkulttuuria valtiolla. Valtio 360-arviointi on valtion oma työkalu julkishallinnon esimiehille ja johtajille palautteen pyytämisen ja palautteen antamiseen ja auttaa heitä kehittämään johtamistaan. Valtion 360 löytyy Osaavasta ja itse kyselyn toteuttamisessa Palkeet tukee virastoja tarpeen mukaan.

HAUS tukee virastoja tässä työssä tarjoamalla sertifioituja valmentajia palautteen antajiksi silloin, kun halutaan palautteenantajaksi organisaation ulkopuolinen ammattilainen sekä antamalla koulutusta valtion omille palautteenantajille.

Nainen katsoo kaukoputkella tulevaisuuteen

Kysy hintaa

Uusimmat ajankohtaiset

Kaikki ajankohtaiset