Sisältöön sitemap

Henkilöstöhallinnon HR- ja HRD-koulutukset

Järjestämme valtionhallinnon eri henkilöstöhallinnon tehtävissä toimiville koulutusta laajalti eri henkilöstöhallinnon teemoista. Avoin koulutustarjontamme päivittyy jatkuvasti ja voit valita sieltä pitkin vuotta omaa osaamistasi parhaiten palvelevia koulutuksia. Koulutukset vaihtelevat lyhemmistä etäkoulutuksista pidempiin valmennusohjelmiin.

Avoimet koulutukset

Osa peruskoulutuksistamme on tarjolla muutaman kerran, kuten virka- ja työsuhteen ehdot ja palvelussuhteen oikeusperusta ja sopimusjärjestelmät. Kerran vuodessa syvennämme edellisten keskeisiä teemoja esimerkiksi vuosilomien, työajan sekä matkustamisen koulutuksissamme. Pääset oppimaan myös muita tärkeitä HR-työn perusosaamisia kevät- tai syyskauden koulutuksissamme.

Keskeisimpiä henkilöstöhallinnon koulutusteemoja ovat muiden muassa:

 • Palvelusuhdeasiat
  • Virka- ja työsuhteen ehdot
  • Palvelusuhteen perusta ja sopimusjärjestelmät
  • Vuosilomat, työaika, matkustaminen
  • Yhteistoiminta
 • Rekrytointi ja työnantajakuva
 • Strateginen henkilöstösuunnittelu
 • Työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtaminen sekä työsuojelu
 • Osaamisen johtaminen ja kehittäminen
 • HR tiedolla johtaminen
 • Palkitseminen

HR- ja HRD-koulutustarjontamme uudistuukin säännöllisesti – kehitämme tarjontaamme aktiivisesti asiakastoiveiden ja asiakastarpeiden perusteella sekä yhteistyössä valtionhallinnon yhteistyöverkostojemme kanssa.

Valmennusohjelmat

Lyhytkoulutusten lisäksi järjestämme pidempiä valmennusohjelmia, kuten

 • Työnantajavalmennus (ei joka vuosi)
 • Henkilöstöjohtaminen valtiolla (uutena vuonna 2023)

Aiemmin tarjonnassa ollutta kumppanivalmennusta toteutamme jatkossa tilauskoulutuksena. Niin ikään avoimesta koulutustarjonnasta koostettu henkilöstöasiainhoidon tutkinto on sulautettu osaksi henkilöstöhallinnon osaamisalaan suuntautunutta liiketoiminnan erikoisammattitutkintoa.

Tilauskoulutukset

Tiesithän, että toteutamme henkilöstöhallinnon teemoista myös erilaisia tilauskoulutuksia? Mikäli kiinnostuit, ota yhteyttä ja pyydä tarjousta – muokkaamme mieluusti erilaisia koulutuksia vastaamaan juuri teidän organisaationne tarpeita.

Henkilöstöhallintokoulutuksia

Kaikki koulutukset

Kysy lisää henkilöstöhallinnon koulutuksista