Sisältöön sitemap

Henkilöstöhallinnon HR- ja HRD-koulutukset


Henkilöstöhallinnon koulutuksemme sisältävät monipuolisen tarjonnan valtionhallinnon eri henkilöstötehtävissä toimiville tai niistä kiinnostuneille henkilöille. Voit valita pitkin vuotta itsellesi hyödyllisimmät koulutukset tai opiskella monipuolisen, valtion virastoissa henkilöstöasioita hoitaville suunnitellun henkilöstöasiainhoidon tutkinnon. HR-kumppanivalmennus puolestaan valmentaa HR-tiimisi ydintoimintalähtöiseen ja organisaation tuottavuutta paremmin tukevaan henkilöstöjohtamiseen.

Osa peruskoulutuksistamme on tarjolla kaksikin kertaa vuodessa, kuten virka- ja työsuhteen ehdot ja palvelussuhteen oikeusperusta ja sopimusjärjestelmät. Kerran vuodessa syvennämme edellisten keskeisiä teemoja syventävissä vuosilomien, työajan sekä matkustamisen koulutuksissamme. Pääset oppimaan myös muita tärkeitä HR-työn perusosaamisia kevät- tai syyskauden koulutuksissamme. Katso esimerkit teemoista tällä sivulla.

Henkilöstöasiainhoidon tutkinto perehdyttää sinut monipuolisesti HR-työssä tarvittaviin tärkeisiin sisältöihin, kuten muun muassa valtion palvelussuhteiden perustana olevaan lainsäädäntöön ja sopimusjärjestelmiin, virka- ja työsuhteen ehtoihin, sekä henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojakysymyksiin. Lisäksi tutkinnon vapaavalintaiset osuudet mahdollistavat oppimissisältöjen räätälöinnin omien tarpeidesi mukaan.

HR-kumppanuudella on tärkeä rooli valtion henkilöstöjohtamisen uudistumisen eteenpäin viejänä ja toteuttajana. Valmennuksen tavoitteena on toteuttaa HR-kumppanimallin (vrt. HR Business Partner –malli) käyttöönottoa tukeva kokonaisuus valtionhallinnon organisaation tarpeisiin. Koulutusohjelman aikana valmentaudutaan ydintoimintalähtöiseen ja organisaation tuottavuutta paremmin tukevaan henkilöstöjohtamiseen. Työ etenee valmennuksen aikana työstettävän, konkreettisen projektisuunnitelman avulla, ja jo aiheen valintaan sekä työn etenemiseen saa monipuolista sparrausta.


HR- ja HRD-koulutustarjontamme uudistuu säännöllisesti – kehitämme tarjontaamme aktiivisesti muun muassa asiakastoiveiden ja asiakastarpeiden perusteella, valtionhallinnon yhteistyöverkostojemme kanssa sekä pohtien jo muutama askel edellä eri ajankohtaisteemoja HR- ja HRD-työssä.

Henkilöstöhallinnon koulutusteemoja ovat

 • HR Business Partner-malli
 • Strateginen henkilöstösuunnittelu
 • Virka- ja työsuhteen ehdot
 • Palvelussuhteen oikeusperusta ja sopimusjärjestelyt
 • Esihenkilö työnantajan edustajana
 • Vuosilomat, työaika, matkustaminen, rekrytointi
 • Työhyvinvointi, työsuojelu
 • Tietosuoja ja tietoturva
 • Osaamisen kehittäminen, osaamisen johtaminen
 • Valtion henkilöstöasioiden foorum
 • Matkahallinnon teemapäivä
 • Henkilöstöasiainhoidon tutkinto
 • Hybridityö valtiolla
 • Palkitseminen valtiolla
 • Yhteistoiminta valtionhallinnossa
 • Osaamisen kehittäminen – paras investointi ikinä 

Mikäli kiinnostuit henkilöstöhallinnon koulutuksista itsellesi tai organisaatiollesi, ota yhteyttä ja löydetään yhdessä sopiva ratkaisu peruskoulutustarjonnastamme vai suunnitellaanko organisaatiollesi yksilöity koulutus. Tarjousta pyytäessä kannattaa mainita mikäli organisaatiostanne on osallistumassa samaan HR-koulutukseen kolme henkilöä tai enemmän

Henkilöstöhallinnon koulutuksista vastaa

Tuija Salmikannas

Tuija Salmikannas

Hallintojohtaja,FM, BBA, sertifioitu systeeminen coach, ratkaisukeskeinen työnohjaaja (STOry), WorkPlace Big Five Profile -sertifiointi, pedagoginen pätevyys

+358 40 588 2355 Tutustu henkilöön