Sisältöön sitemap

Muutoksen onnistunut läpivienti

Koulutuksessa tilaa

Miten viet muutoksen onnistuneesti maaliin? Mitä kaikkea se vaatii? Mitkä ovat tavoitteiden asettamisen ja niihin ohjaamisen avaintekijät? Miten osallistaa henkilöstö mukaan muutokseen? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin saat vastauksen tässä koulutuksessa, jossa lisäät osaamistasi valtionhallinnon muutostilanteiden onnistuneeseen ohjaamiseen. 

Koulutuksessa käsitellään muutoksen johtamista kolmesta näkökulmasta;

 • Rakenteellinen muutos
 • Henkilöstön väheneminen/ lisääntyminen
 • Toimitilamuutos

Muutoksen johtaminen on suunnitelmallista johtamista. Koulutuksen aikana käsitellään, miten asettaa muutoksen tavoitteet, ohjataan muutosta ja analysoidaan etenemistä ja vaikutuksia sekä kehittää muutoksen johtamista näiden pohjalta.  Saat ideoita osallistamisen ja aikataulujen hallintaan, hiljaisten signaalien lukemiseen ja HR:n rooliin viestinnässä.

Kurssi on kaksiosainen:  Ensimmäinen puoli päivää antaa herätteitä oman työn analysointiin muutoksen näkökulmasta. Toisen kurssipäivän aikana syvennytään tarkemmin kuhunkin muutokseen. Kurssilaisilla on myös mahdollisuus vaikuttaa toisen kurssipäivän painopiste-alueisiin. Osallistujien keskinäinen osaamisen jako on myös oleellinen osa muutoksen johtamisen tukea.

Kurssin kouluttaja Helena Tammi on kokenut HR-ammattilainen sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Hän on henkilöstöjohtajana johtanut useita muutoksia, joten kurssi ammentaa teorioista aina käytännön esimerkkeihin. Voit osallistua koulutukseen paikan päällä tai etänä Teamsissä. 

Koulutusalue:

Henkilöstöhallinto ja HRD

Koulutustapa:

Hybridi

Kesto:

2 x 0,5 päivää; 10.9.2024 klo 9-12 ja 17.9.2024 klo 9-12

Alkaa:

10.9.2024 9.00

Päättyy:

17.9.2024 12.00

Ilmoittaudu:

29.8.2024 23.00 mennessä

Koulutuspaikka:

Teams ja HAUS kehittämiskeskus , Yliopistonkatu 5, Helsinki

Hinta:

590e + alv.

Ilmoittaudu nyt

Tiistai 10.9.2024 Klo 9-12

HR:n rooli muutoksessa

 • HR:n ja johdon yhteistyö
 • HR:n vastuu tiedosta ja analyyseistä
 • HR ja viestintä

Muutoksen tavoite-asetanta

 • Tavoitteeseen sitoutuminen
 • Hyvän tavoitteen elementit

Muutoksen ohjaaminen

 • Sisäisen verkoston luonti
 • Ulkoisen verkoston merkitys
 • HR:n ja viestunnän yhtestyö

Tiistai 17.9.2024

Henkilöstön väheneminen tai lisääntyminen

 • HR:n tehtävät ovat muutosneuvotteluja laajemmat
 • Henkilöstömäärien seuranta ja muutoksen nopeus
 • Osaamisen hallinnan ja tuloksellisuuden realismi
 • Esihenkilöiden ja HR:n yhteistyö henkilöstömäärien suunnittelussa

Rakenteellinen muutos

 • Miksi organisaatiorakenteita vaihdetaan
 • HR:n rooli organisaatiosiilojen näkökulmasta
 • Viraston tarkoituksen ja rakennemuutoksen yhteensopivuus
 • Viestinnän suunnittelu

Toimitilamuutos

 • Kulttuurin muutoksen johtamista
 • Muutosagenttien rooli
 • Arkkitehtisuunnittelun, kustannusten ja  kulttuurin johtamisen yhteensovittaminen

Kysy lisätietoja