Sisältöön sitemap

Johtaminen ja esihenkilötyö

Tarjoamme johtamiskoulutuksia valtionhallinnon esihenkilöille ja johtajille kaikilla eri hallinnon tasoilla – johtajan urapolun kaikkiin vaiheisiin. Poiketen muista saatavilla olevista koulutuksista, HAUS-koulutukset on kohdennettu valtionhallinnon tarpeisiin. Koulutuksia yhdistävänä tavoitteena on auttaa johtajia ja esihenkilöitä rakentamaan ihmislähtöistä, vastuullisista sekä tuottavaa ja tuloksellista valtionhallintoa.

Kaikki valmennuksemme ovat luonteeltaan vuorovaikutteisia ja osallistavia – uskomme että usein tärkein oppi syntyy yhdessä tekemällä ja keskustelemalla. Valmennuksessa käytetään monipuolisia toimintamalleja, kuten keskustelualustuksia, ryhmätöitä ja vertaissparrausta, coachingia, sekä osallistujia aktivoivia ja osallistavia menetelmiä. Toiminnan tavoitteena on luoda oppimisprosessi, joka edesauttaa opitun sisäistämistä ja käyttöä niin omassa työssä, kuin vuorovaikutuksessa muiden kanssa. 

Tältä sivulta löydät perustiedot HAUSin tarjoamista johtamisen ja esihenkilötyön koulutuksista ja valmennuksista.

Valtio MAHDOLLISTAJA – Esihenkilötyön digitaalinen koulutusohjelma

Valtio MAHDOLLISTAJA on monipuolinen, täysin digitaalinen koulutuskokonaisuus valtiolla esihenkilöinä työskenteleville ja esihenkilöuran alkuvaiheessa oleville. Kokeneemmille esihenkilöille Mahdollistaja tarjoaa erityisesti vertaistukea ja esihenkilötyön taitojen päivitystä.

Mahdollistaja tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden vertaisoppia sekä jakaa hyviä käytäntöjä yhdessä valtion eri organisaatioiden esihenkilöiden kanssa. Koulutus koostuu kuudesta itsenäisesti opiskeltavasta moduulista (sisältää huippuasiantuntijoiden videoita, podcasteja, artikkeleita), pienryhmissä toteutettavasta vertaiscoachingista sekä koko ryhmän yhteisistä keskustelutilaisuuksista. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan.

Valtio VALO – Esihenkilöiden valmennusohjelma

Valtio VALO on syventävä valmennusohjelma valtionhallinnossa toimiville esihenkilöille. Suosittelemme sitä Mahdollistajan käyneille ja muille, jotka haluavat syventää esihenkilöosaamistaan.

Tässä ohjelmassa panostamme käytännön tekemiseen, oivalluttaviin harjoitteisiin sekä teoriatiedon soveltamiseen omaan työhön. Ensimmäinen Valtio VALO alkaa 16.10.2024.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan.

Valtio JOKO -johtamiskoulutus

Valtio JOKO -johtamiskoulutus on tarkoitettu valtionhallinnon keskijohdon tehtävissä toimiville henkilöille ja kokeneille esihenkilöille. Se kehittää strategista ajattelua ja antaa konkreettisia työkaluja vaativiin johtamis- ja vuorovaikutistilanteisiin muuttuvassa toimintaympäristössä.

Valtio JOKO on tärkeä foorumi keskijohdon ja kokeneiden esihenkilöiden kehittymisessä, keskinäisissä keskusteluissa ja vertaisoppimisessa. Jo yli 1500 johtajaa ja esihenkilöä on kehittänyt itseään ja verkostojaan suositussa Valtio JOKOssa. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan.

JYEAT Erikoisammattitutkinto

HAUS Collegen Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (JYEAT) on virallinen toisen asteen tutkinto, joka on suunnattu valtiolla ja julkisissa organisaatioissa toimiville johtajille tai johtajiksi haluaville henkilöille.

Tutkintokoulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, johon sisältyvät yhteiset koulutus- ja ohjauspäivät sekä työpaikalla tapahtuva oppiminen.

Seuraavan ryhmän on tarkoitus käynnistyä viimeistään keväällä 2025. Lue lisää.

Valtio LUOTSI – Johdon syventävä kehittymisohjelma

Valtio LUOTSI on tarkoitettu vaativissa valtionhallinnon johtotehtävissä toimiville henkilöille. Suosittelemme tätä myös seuraavaksi askeleeksi johtajille, jotka ovat käyneet Valtio JOKOn tai JYEATin ja haluavat syventää johtamisosaamistaan.

Kehittymisohjelman fokuksessa ovat johtajana kehittyminen, oman organisaation muutosten ja uudistusten strateginen johtaminen sekä vaikuttaminen johtoryhmissä ja organisaatiorajat ylittävässä yhteistyössä.

Käsiteltäviä johtamisen teemoja lähestytään monipuolisesti, mutta keskeisessä osassa ovat keskinäiset keskustelut ja vertaisoppiminen.

Ensimmäinen Valtio LUOTSI alkaa syksyllä 2025. Ilmoita meille yhteystietosi tästä, niin saat ensimmäisten joukossa tiedon ilmoittautumisen avautumisesta.

Valtio VISIO – Valtionhallinnon kehittämisohjelma ylimmälle johdolle

Valtio VISIO on tarkoitettu valtionhallinnon ylimmässä johdossa toimiville henkilöille. Kehittämisohjelmassa pureudutaan valtionhallinnon keskeisiin kehittämishaasteisiin ja johtamisen visaisimpiin kysymyksiin – ratkaisukeskeisellä otteella, tutkittua tietoa hyödyntäen. Tässä ohjelmassa johtajakollegoiden välinen näkemysten ja kokemusten vaihto on korostetun tärkeässä roolissa.

Ensimmäinen Valtio VISIO alkaa loppuvuonna 2025 tai alkuvuodesta 2026. Ilmoita meille yhteystietosi tästä, niin saat ensimmäisten joukossa tiedon ilmoittautumisen avautumisesta.

Räätälöidyt valmennukset esihenkilöille ja johtajille

Suunnittelemme ja tuotamme esihenkilötyön ja johtamisen valmennuksia myös tilauskoulutuksina. Räätälöimme tilauskoulutukset asiakkaan toiveita ja vaatimuksia vastaaviksi kokonaisuuksiksi aktiivisen yhteistyön sekä laajan asiantuntijaverkostomme avulla. Pyydä lisätietoja tai tarjous.

Lyhyet täsmäkoulutukset esihenkilöille ja johtajille

HAUSin avoimessa koulutustarjonnassa on vuosittain myös useita lyhyitä (0,5 – 2 päivän mittaisia) johtamisen ja esihenkilötyön tärkeistä ja ajankohtaisista teemoista. Löydä ajankohtaiset koulutukset HAUSin koulutuskalenterista.

Lisäksi käytössäsi on valtion digitaalisen oppimisympäristön, eOppivan, laaja tarjoama esihenkilötyön ja johtamisen koulutuksista.

Mihin julkisen sektorin johtamiskoulutusta tarvitaan? 

Valtiolla on laskentatavasta riippuen 5 000–10 000 esihenkilöä. Heidän toimintansa ja kykynsä johtaa on yhteiskuntamme kannalta hyvin kriittisessä roolissa. 

Jotkut uskovat vahvasti siihen, että nuoruudessa hankittu yliopisto- tai muu -koulutus, tekee ihmisestä pätevän loppuiäkseen. Tämän filosofian mukaan sairaanhoitajasta ei voi tulla myöhemmin lääkäriä ja korkeakoulu-upseeri, vaikka vuodelta 1983, on aina pätevämpi opistoupseeri, vaikka täydennyskoulutusta tehtäisiin miten. Onneksi suurin osa ymmärtää, että koulutus on elinikäinen prosessi, ei nuoruuden yksittäinen projekti. 

Toimintaympäristön muutokset vaativat aiempaa nopeampaa oppimista. Viimekädessä organisaation suorituskykyä ei määritä sen osaaminen, vaan sen oppimiskyky. Esimerkiksi yksikään IT-firma tai konsultointiyritys ei tee 10 vuoden päästä kannattavaa liiketoimintaa heidän tämän hetken osaamisellaan. Muita nopeampi oppiminen on ainoa keino saavuttaa kestävää kilpailuetua. 

Julkinen sektori ei ole samanlaisessa kilpailuasetelmassa kuin yksityinen, mutta samat uudistumisen ja muutoksen haasteet koskevat myös sitä. Yksityispuolella hidasta oppimista ja kehittymistä seuraa nopeasti konkurssi, julkisella puolella kustannusten nousua ja heikkoa laatua on mahdollista tukea hyvinkin pitkään. Nykyisten toimintatapojen ja osaamisten jatkuva arviointi ja päivittäminen, on käytännössä ainoa tapa pitää oppiminen käynnissä – ja olennainen keino rakentaa ihmislähtöistä, vastuullista sekä tuottavaa ja tuloksellista valtionhallintoa.

 

Johtamisen ja esihenkilötyön koulutuksia

Kaikki koulutukset

Kysy lisää johtamisen ja esihenkilötyön koulutuksista