Sisältöön sitemap

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Tutkinto on virallinen toisen asteen erikoisammattitutkinto, joka on suunnattu valtiolla ja julkisissa organisaatioissa toimiville johtajille ja johtajiksi haluaville. Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto sisältää kolme osaa. Siihen liittyy laaja-alainen johtamisen kehittämisosio sekä kaikille yhteinen Johtajana toimimisen osio. Sen lisäksi tutkintoon kuuluu kaksi vapaavalintaista osaa, joista jokainen tutkinnon suorittaja valitsee itselleen sopivimmat.

Tutkinto on näyttötutkintopohjainen. Näytöt suunnitellaan tutkinnon perusteiden mukaisesti ja ne liittyvät opiskelijan omiin työtehtäviin sekä oman työpaikan johtamisen kehittämiseen. Jokaiselle tutkinnon suorittajalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) tutkinnon suorittamiseksi, jolloin kunkin osallistujan olemassa oleva osaaminen otetaan huomioon. HOKSissa yhdistyvät  tutkinnon perusteet, työssäoppiminen ja kunkin osallistujan oma osaaminen. Me HAUSilla toimimme opiskelijan tukena tutkinnon eri vaiheissa, sen aloituksesta valmistumiseen saakka.

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon valinnaiset osiot:

  • Strateginen johtaminen
  • Projektin johtaminen
  • Työyhteisön kehittämisen johtaminen
  • Henkilöstön ja osaamisen johtaminen
  • Asiakkuuksien johtaminen
  • Talouden johtaminen
  • Tuotanto- ja palveluprosessien johtaminen

Kenelle erikoisammattitutkinto sopii

Erikoisammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät johtajina ja esihenkilöinä. Tällöin jo työssä hankittua osaamista voi hyödyntää tutkinnon suorittamisessa. Mikäli työkokemusta esihenkilötehtävissä on vähän tai henkilö on hakeutumassa juuri esihenkilötehtäviin, korostuu työssäoppimisen ja työpaikkaohjauksen rooli.

Oppisopimuskoulutuksessa jokaiselle opiskelijalle nimetään opiskelun tueksi työpaikkaohjaaja.

Tutkintokoulutus ja työssä oppiminen

Opiskelu koostuu verkko-opinnoista sekä työssäoppimisesta. Opiskelun kesto ja annettava opetus on mitoitettu niin, että tutkinto on mahdollista suorittaa oppisopimuskoulutuksena. Työssäoppimisessa hyödynnetään omaa työpaikkaa ja tarvittaessa muita työympäristöjä tutkinnon perusteiden mukaisen ammattitaidon saavuttamisessa. Tutustu tutkinnon perusteisiin täällä.

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto on maksuton

Oppisopimuskoulutuksena opiskelu ja tutkinnon suorittaminen on maksutonta. Oppisopimuskoulutus on palvelussuhteessa tapahtuvaa ammatillista koulutusta ja perustuu työnantajan sekä työntekijän väliseen sopimukseen. Henkilökohtaistaminen aloitetaan ja oppisopimukset tehdään hyvissä ajoin ennen opintojen aloittamista. Ota yhteyttä, neuvomme oppisopimukseen liittyvissä asioissa.

 

Ilmoittaudu tästä

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon vastuuhenkilöt