Sisältöön sitemap

Esihenkilön oikeudet ja velvollisuudet

Valtionhallinnossa työskentelevä esihenkilö on työnantajan edustaja ja rooliin kuuluu tiettyjä vastuita ja velvollisuuksia. Niiden lisäksi esihenkilöllä on työnantajan edustajana myös tiettyjä oikeuksia. Tässä koulutuksessa käydään läpi näitä velvollisuuksia, vastuita ja oikeuksia.

Koulutusalue:

Johtaminen ja esihenkilötyö

Koulutustapa:

Etäkoulutus

Kesto:

2,5 tuntia

Alkaa:

2.12.2024 13.00

Päättyy:

2.12.2024 15.30

Ilmoittaudu:

25.11.2024 23.00 mennessä

Hinta:

290 e + alv.

Koulutus on osa valtion yhteistä perehdytysohjelmaa ja siihen kuuluvien virastojen osallistujille maksuton.

Ilmoittaudu nyt

Koulutuksen aikana käydään läpi muiden muassa seuraavia sisältöjä

  • esihenkilön oikeuksiin ja velvollisuuksiin vaikuttavaa lainsäädäntö- ja säädöspohja
  • esihenkilön virkavastuu
  • työnantajan direktio-oikeus
  • esihenkilön vastuita
  • esihenkilön velvollisuuksia
  • menettelytavat haastavissa tilanteissa
  • muutoksenhaku

Kysy lisätietoja