Sisältöön sitemap

Työyhteisö- ja työelämävalmiudet

Yleiset työelämävalmiudet ovat taitoja, joita tarvitsemme päivittäin kaikissa työtehtävissä. Tarkasteltaessa eri tutkimusten työelämätaitoja koskevia määritelmiä, yleisiksi työelämävalmiuksiksi määritellään tyypillisesti digitaidot, tiedonhankintavalmiudet, kielitaito, vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, kyky kirjalliseen ja suulliseen ilmaisuun, ongelmanratkaisuvalmiudet, itsetuntemus, resilienssikyky sekä itseohjautuvuus. Mikään ei kuitenkaan korvaa hyvää asennetta, oppimiskyvykkyyttä sekä halua kehittyä ja kehittää. 

Yleisiä työelämävalmiuksia voidaan tunnistaa ja kehittää siinä, missä tiedollista osaamistakin. Mikäli kaipaat tukea työelämävalmiuksiesi kehittämiseen, ota yhteyttä meihin. Työelämävalmiuksia voi kehittää monin eri tavoin mm. mentorointia ja coachingia tai vaikkapa verkkokoulutustarjontaa systemaattisesti hyödyntäen. Olennaista aloittaa omien valmiuksien tunnistamisesta. Tehdään se yhdessä sparrauskeskusteluiden avulla.

Työelämävalmiuksien koulutuksia

5.6.2024 9.00 – 5.6.2024

Työelämävalmiudet
Työelämävalmiudet

Tekoälystä työkaveri valtionhallinnon asiantuntijoille

Lue lisää
Kaikki koulutukset

Kysy lisää työelämäkoulutuksistamme