Sisältöön sitemap

Turvallisuus

Turvallisuuskoulutusta järjestetään tällä hetkellä pääosin organisaatiokohtaisina tilauskoulutuksina. Koulutamme kaikilla turvallisuuden osa-alueilla, niin kyber- ja tietoturvallisuudesta, paloturvallisuudesta kuin rakenteellisesta toimitilaturvallisuudesta sekä asiakas- ja henkilöturvallisuudesta. Käytössämme on laaja kokeneiden kouluttajien verkosto. Ota yhteyttä, niin suunnitellaan teille tarpeisiinne sopiva turvallisuuskoulutus. 

  • Organisaatiokohtaisesti toteutamme mm. seuraavia turvallisuuskoulutuksia:
  • Turvallisuussuunnitlmn laadinta ja päivitys
  • Paloturvallisuus ja alkusammutus
  • Turvallisuussuunnittelu ja rakenteellinen suojaus
  • Vaaralliset ja hankalat asiakastilanteet
  • Toiminta uhkatilanteissa ja niihin varautuminen ennalta
  • Turvallisuuden lainsäädäntö ja toimivaltuudet
  • Organisaation tietoturva ja kyberturvallisuus
  • Turvallisuustiedottaminen

Joka toinen syksy HAUS järjestää turvallisuuden ajankohtaisseminaarin, jossa vierailemme seminaarin puitteissa pohjoismaiden suurimmilla turvallisuusmessuilla. Seminaarissa käsiteltävät teemat kootaan yhteistyössä alan asiantuntijoiden kanssa. Seminarissa tapaat myös kollegoita ja verkostoidut tehokkaasti.

Turvallisuuskoulutuksia

4.6.2024 9.00 – 4.6.2024

Turvallisuus
Turvallisuus

Kyberturvallisuuden perusteet

Lue lisää
Kaikki koulutukset

Kysy lisää turvallisuuskoulutuksista