Sisältöön sitemap

Kriisijohtaminen

Kriisijohtaminen edellyttää suunniteltuja ja tehokkaita toimintamalleja. Organisaatiossa tulee olla määriteltynä roolit ja vastuut: johto, tilannekuvatoiminto ja viestintä. Normaaliorganisaatiota on yleensä trimmattava kriisin tarpeisiin eikä normaaleja prosesseja voida aina hyödyntää. Lisäksi toimintaa sekoittaa paitsi nopeasti etenevä kriisitilanne, niin myös monet ulkoiset kumppanit, joiden kanssa ei normaalisti toimita. Hyvät suunnitelmat ja harjoittelu tekevät tässäkin mestareita!

Koulutusalue:

Turvallisuus

Koulutustapa:

Etäkoulutus

Alkaa:

21.11.2024 9.00

Päättyy:

21.11.2024 12.00

Ilmoittaudu:

7.11.2024 23.00 mennessä

Hinta:

390 e + alv.

Ilmoittaudu nyt

Koulutuksen aikana käydään tiiviisti läpi mm. seuraavia teemoja

  • Kriisin johtoryhmän kokoonpano, roolitus ja sijaisuudet
  • Tilannekuvatoiminto: Miksi tarvitaan erillinen tilannekuvatoiminto, millaiset henkilöt siihen parhaiten soveltuvat, lokikirja, TIKE:n työprosessit
  • Kriisiviestintä: yhteistoiminta oman organisaation sisällä ja kumppaneiden kanssa. Etukäteisvalmistelut, kriisiviestintäsuunnitelma, tiedotepohjat jne.

Kysy lisätietoja