Sisältöön sitemap

Tiedon- ja asiakirjahallinta

Julkisella sektorilla asiakirjoihin ja yleiseen tiedonhallintaan liittyvät odotukset ja vaatimukset ovat kasvaneet viime vuosien aikana tiedonhallintalainsäädännön voimaantulon myötä. Tiedonhallintalain tavoitteena on edistää tiedon- ja asiakirjahallinnan yhdenmukaisuutta, tietoturvallisuutta sekä digitalisointiin liittyviä ratkaisuja viranomaistoiminnassa.

Tiedon- ja asiakirjahallinnan tehtävissä toimivien työrooli on jo pidemmän aikaa ollut muutoksessa. Tiedon- ja asiakirjahallinnan tehtävissä työskenteleviltä edellytetään ymmärrystä tiedonhallinta- ja julkisuuslainsäädännöstä sekä muusta valtion virastojen ja laitosten toimintaa ohjaavasta sääntelystä. Enää ei riitä, että henkilö itse hallitsee sähköiseen arkistointiin ja asiakirjahallintoon liittyvät tehtävät, vaan tehtävään liittyy usein myös oman organisaation toiminnan ohjeistamista sekä kansalaisten tietopyyntöihin vastaamista. Mikäli teet työtä kirjaamossa, tiedon- ja asiakirjahallinnan parissa tai työhösi kuuluu sähköisten järjestelmien opastaminen tai tiedonhallinnan muutosprojekteihin osallistuminen, niin koulutustarjontamme soveltuu sinulle erinomaisesti. Kauttamme voit tilata myös organisaatiokohtaisia valmennuksia mm. tiedonhallintalain soveltamisesta tai vaikkapa julkisuuskysymyksistä.

 

HAUSin tiedon- ja asiakirjahallinnan koulutustarjonnasta voit räätälöidä itsellesi tai organisaatiollesi osaamista vahvistavan kokonaisuuden

Tiedon- ja asiakirjahallinnan koulutuksemme tarjoavat ajantasaista informaatiota tiedon- ja asiakirjahallinnan parissa vasta-aloittaneille kuin kokeneemmillekin työntekijöille. Mikäli olet juuri aloittanut työn asiakirjahallinnassa, suosittelemme Kirjaamistoiminnan peruskoulutusta, jossa opit, mihin kirjaaminen perustuu. Koulutuksessa käsittelemme kirjaamisen lainsäädännöllistä taustaa ja käytännön toteutusta. Kirjaamistoiminnan osalta järjestämme myös syventävää koulutustarjontaa.

Mikäli haluat syventää osaamistasi laajemmin tiedon- ja asiakirjahallinnan osalta, tarjonnassamme on Liiketoiminnan ammattitutkinto asiakirjahallinnossa työskenteleville. Se antaa suorittajilleen hyvät valmiudet julkishallinnon ja yhteisöjen asiakirjahallinnon ja tiedonhallinnan eri tehtävissä toimimiseen.

Tiedon- ja asiakirjahallinnan koulutuksillemme tyypillisiä piirteitä ovat:

 • mahdollisuus verkostoitumiseen valtionhallinnon muiden tiedon- ja asiakirjahallinnan parissa työskentelevien sekä alan huippukouluttajien kanssa
 • käytännönläheisiin tapausesimerkkeihin tutustuminen sekä mahdollisuus tiedon vaihtamiseen siitä, miten eri organisaatioissa on viety läpi sähköisen asiakirjahallinnan muutoshankkeita sekä sovellettu asiakirja- ja tiedonhallintaa säätelevää lainsäädäntö
 • mahdollisuus oppia ja vaihtaa kokemuksia niin tiedonhallintasuunnitelman laadinnasta kuin tiedonhallintamallin rakentamisesta tai vaikkapa organisaatiokohtaisen tiedon- ja asiakirjahallinnan muutosprojektin läpiviemisestä.

 

Asiakirja- ja tiedonhallinnan koulutuksemme soveltuvat seuraaville kohderyhmille:

 • Julkisen sektorin (kunnat/kuntayhtymät, valtion virastot, julkiset liikelaitokset, julkisoikeudelliset yhteisöt) johto, esimiehet ja asiantuntijat, asiakirjahallinnon ja arkistotoimen sekä rekisterien ja tietovarantojen parissa toimivat.

Koulutusalueeseen liittyvät  koulutukset: koulutusteemat toteutetaan keskimäärin kerran vuodessa: 

 • Kirjaamistoiminnan koulutus
 • Kirjaamistoiminnan syventävä koulutus
 • Tiedon- ja asiakirjahallinnan ajankohtaisseminaari
 • Liiketoiminnan ammattitutkinto tiedon- ja asiakirjahallinnan tehtävissä toimiville
 • Perehdyttäminen ja työn opastaminen asiakirjahallinnossa
 • Analogisen aineiston hallinta
 • Projektinhallinta tiedon- ja asiakirjahallinnassa
 • Tiedonhallintasuunnitelman laadinnan organisointi

Kysy myös seuraavista koulutusteemoistamme: 

 • Asiakirjojen tiedon muodostuminen, käsittely ja hallinta
 • Sähköinen arkistointi käytännössä
 • Asiakirjatiedon elinkaareen liittyvät kysymykset
 • Sähköisen arkistoinnin tiedonohjaus ja turvallisuus

Mikäli kiinnostuit tiedon- ja asiakirjahallinnan koulutustarjonnastamme, ota yhteyttä:  asiakkuuspäällikkö Marja Laine-Asikainen

Kaikki koulutukset

Kysy lisää!