Sisältöön sitemap

Liiketoiminnan ammattitutkinto asiakirja- ja tiedonhallinnan tehtävien parissa työskenteleville

Tutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät asiakirja- ja tiedonhallinnan tehtävissä. Suosittelemme, että tutkinnon suorittajalla olisi jo toimialueen työkokemusta. Tällöin jo hankittua osaamista voi hyödyntää tutkinnon suorittamisessa. 

Oppisopimuskoulutuksessa jokaiselle opiskelijalle nimetään opiskelun tueksi työpaikkaohjaaja. Mikäli työkokemusta on vähän tai henkilö on hakeutumassa tiedonhallinnan tehtäviin, korostuu työssä oppimisen ja työpaikkaohjauksen rooli. Tällöin oppisopimus kannattaa tehdä ja työssä oppiminen aloittaa hyvissä ajoin ennen lähipäiviä. 

Liiketoiminnan ammattitutkinto koostuu kolmesta tutkinnon osasta. HAUS järjestää tutkintoa asiakirjahallinnossa toimiville, jolloin suoritetaan kaikille yhteinen tutkinnon osa, liiketoiminnan tehtävissä toimiminen sekä tiedonohjauksen ja sähköisten asiakirjojen hallinta. 

Näiden lisäksi jokainen voi valita yhden, omiin työtehtäviin sopivan  tutkinnon osan seuraavista: 

  • Analogisen aineiston hallinta, 
  • Tiedonohjaussuunnitelman laadinta,
  • Perehdyttäminen ja työn opastaminen
  • Projektinhallinta

Seuraava tutkinto alkaa vuoden 2023 alussa.

 

TUTUSTU TUTKINNON ESITTEESEEN JA ILMOITTAUDU 30.11. MENNESSÄ

Liiketoiminnan ammattitutkinnon yhteyshenkilöt