Sisältöön sitemap

Taloushallintokoulutukset

Valtion taloushallinto elää muutospaineessa. Digitalisaatio, toiminnan tehostaminen, kehittäminen ja mittaaminen, tiedon analysointi ja tiedolla johtaminen laajentavat merkittävästi taloushallinnon ammattilaisten tehtävänkuvia.Taloushallinnon muutokset, tietojärjestelmäuudistukset ja laajentuvat toimenkuvat lisäävät tarvetta myös osaamisen jatkuvalle kehitykselle sekä osaamisen monipuolistamiselle. Organisaatiokohtaisesti valittava osaamisen kehittämisen teema voi koskea esimerkiksi kirjanpitoa, varautumista arvonlisäveron muutoksiin tai riskienhallintamallin luonnosteluun.

Taloushallinnon ammattilaiset voivat koulutustarjontamme avulla ylläpitää ja laajentaa osaamisestaan ja pysyä mukana muuttuvassa toimintaympäristössä. Koulutuksiamme kehitetään jatkuvasti vastaamaan näitä muuttuvia tarpeita.

Taloushallintokoulutuksen pääteemoja ovat:

 • Budjetointi
 • Valtion kirjanpito
 • Maksullinen ja yhteisrahoitteinen toiminta
 • Valtion talousarvio
 • Sisäinen valvonta ja riskienhallinta
 • Tilinpäätös ja toimintakertomus
 • Sisäinen laskenta ja kustannuslaskenta
 • Talouden suunnittelu ja seuranta
 • Arvonlisäverotus
 • Talousjohtaminen
 • Tiedolla johtaminen

Koulutustarjontamme lisäksi järjestämme ajankohtaisia seminaareja ja teemapäiviä sekä toteutamme asiakkaillemme omia koulutuskokonaisuuksia talouden eri osa-alueilta. Talouskoulutustemme sisällöt on suunniteltu erityisesti valtionhallinnon tarpeisiin ja niiden tarkoituksena on vahvistaa valtionhallinnon asiantuntijoiden talousosaamista. Tavoitteena on siirtää valtion taloushallinnon osaamista taloushallinnosta talouden hallintaan ja saada siten kirjanpitoyksiköiden talouden suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan prosessit entistä sujuvammaksi.

Taloushallintokoulutuksia

25.4.2024 9.00 – 25.4.2024

Taloushallinto
Taloushallinto

Valtion talousarvion perusteet

Lue lisää
Kaikki koulutukset

Kysy lisää taloushallinnon koulutuksista