Sisältöön sitemap

Valtion talousarvio ja sen laatiminen

Koulutuksessa tilaa

 • Koulutus on osa valtion taloushallinnon osaamisen kehittämistä ja se on maksuton osallistujille.  
 • Koulutus on tarkoitettu vain valtionhallinnossa työskenteleville..  
 • Valtiokonttori toteuttaa koulutuksen yhteistyössä HAUS kehittämiskeskus Oy:n kanssa. 

Koulutuksessa käsitellään muun muassa sitä, miten valtion talousarvio laaditaan, mitä lainsäädäntöä ja valmistelun periaatteita asiaan liittyy sekä sitä, miten valtion ja julkista taloutta ohjataan.

Koulutusalue:

Taloushallinto

Koulutustapa:

Etäkoulutus

Kesto:

0,5 päivää

Alkaa:

12.9.2024 12.00

Päättyy:

12.9.2024 15.30

Ilmoittaudu:

29.8.2024 23.00 mennessä

Hinta:

Maksuton

Ilmoittaudu nyt

Eduskunnan budjetti- ja finanssivalta

Julkisen talouden suunnitelma (JTS)

 • tarkoitus, rakenne, sisältö ja prosessi
 • EU:n finanssipoliittiset säännöt

Talousarvio

 • talousarviotulojen ja -menojen kohdentamisperusteet
 • budjettiperiaatteet
 • rakenne
 • määrärahalajit
 • brutto- ja nettobudjetointi
 • soveltaminen ja toimeenpano
 • valtuudet
 • budjettiprosessi ja aikataulut

Talousarvion tilijaottelu lyhyesti

Ennakollinen finanssivalvonta. erityisesti raha-asiainvaliokunta

Valtion kiinteän ja irtaimen omaisuuden luovuttamisen perusteet

Laadintamääräys