Sisältöön sitemap

Tulosohjaus, tuloksellisuus ja mittarointi

Koulutuksessa tilaa

 • Koulutus on osa valtion taloushallinnon osaamisen kehittämistä ja se on maksuton osallistujille.  
 • Koulutus on tarkoitettu vain valtionhallinnossa työskenteleville..  
 • Valtiokonttori toteuttaa koulutuksen yhteistyössä HAUS kehittämiskeskus Oy:n kanssa. 

Tulosohjaus on sopimukseen perustuva ohjausmalli, jonka tavoitteena on löytää tasapaino käytettävissä olevien voimavarojen ja niillä saavutettavissa olevien tulosten välille sekä samalla kehittää palvelujen laatua ja varmistaa niiden kustannustehokas toteuttaminen.

Tulosohjausmallille on keskeistä, että se pohjautuu hallitusohjelmassa asetettuihin politiikkatavoitteisiin, hallinnonalojen konsernitavoitteisiin sekä virastokohtaisiin tavoitteisiin. Se on merkittävä osa laajaa resurssi- ja budjettiohjauksen kokonaisuutta.

Koulutuksessa käydään läpi sekä periaatteiden ja teorian että niitä havainnollistavien esimerkkien avulla tulosohjauksen tarkoitusta, tavoitteita ja merkitystä.

Koulutusalue:

Taloushallinto

Koulutustapa:

Etäkoulutus

Kesto:

0,5 päivää

Alkaa:

14.11.2024 13.00

Päättyy:

14.11.2024 16.00

Ilmoittaudu:

31.10.2024 23.00 mennessä

Hinta:

Maksuton

Ilmoittaudu nyt

Tulosohjaus

 • Tulosohjauksen säädöspohja ja määritelmä(t)
 • Tulosohjauksen toimijat ja näiden roolit
 • Tulosohjauksen lähtötiedot ja sidosprosessit
 • Tulosohjausprosessin vaiheet ja tuotokset
 • Tulosohjauksen erilaiset organisoitumiset, käytännöt ja työvälineet

Tuloksellisuus

 • Tuloksellisuuden osatekijät
 • Vaikuttavuusketju

Mittarointi

 • Erilaiset mittarit ja niiden toimivuus ohjauksessa
 • Todennettavia tuloksia, ei tekemisen kuvailuja
 • Tavoitteiden ja mittareiden kulku koko ohjausprosessin läpi