Sisältöön sitemap

Sisäinen budjetointi

Koulutuksessa tilaa

  • Koulutus on osa valtion taloushallinnon osaamisen kehittämistä ja se on maksuton osallistujille.  
  • Koulutus on tarkoitettu vain valtionhallinnossa työskenteleville..  
  • Valtiokonttori toteuttaa koulutuksen yhteistyössä HAUS kehittämiskeskus Oy:n kanssa. 
Koulutus koostuu pääasiallisesti kahden case-esimerkin läpikäynnistä. Toteutustapa on keskusteleva ja tilaisuudessa pyritään erilaisten kokemusten jakamiseen myös osallistujien taholta.

Koulutusalue:

Taloushallinto

Koulutustapa:

Hybridi

Kesto:

0,5 päivää

Alkaa:

8.10.2024 13.00

Päättyy:

8.10.2024 16.00

Ilmoittaudu:

24.9.2024 23.00 mennessä

Koulutuspaikka:

Opetushallitus ja Teams , Hakaniemenranta 6, 00530 Helsinki

Hinta:

Maksuton

Ilmoittaudu nyt

Johdanto sisäiseen budjetointiin

Case-esimerkit:  Opetushallituksen ja Verohallinnon sisäinen budjetointi

  • Sisäisen budjetoinnin ohjeistus virastossa
  • Talousarvion reunaehtojen vienti sisäiseen budjetointiin
  • Henkilöstökulujen ja muiden kulujen suunnittelu
  • Hankintojen suunnittelun (kilpailutuskalenterin) kytkös sisäiseen budjetointiin
  • Kerran vuodessa budjetointi vs. rullaava budjetointi
  • Ennustamisen toteuttaminen
  • Sisäisen budjetin hyödyntäminen raportoinnissa