Sisältöön sitemap

Tarjousvalmistelu: Lyhytaikaisia asiantuntijoita (eri rooleja)

Oletko kiinnostunut kansainvälisistä asiantuntijatehtävistä Twinning-hankkeessa Bosnia-Hertsegovinassa? Etsimme tarjousvalmistelussa olevaan Twinning-hankkeeseen asiantuntijoita lyhytaikaisiin tehtäviin (1-4 viikkoa). Etsinnässä osaajia digitaalisten palvelujen ja henkilöstön osaamisen kehittämisen aloilta.

Mistä hankkeessa on kyse?

Twinning-hankkeet tuovat yhteen valtionhallinnon osaajia EU-jäsenmaista ja edunsaajamaista hallinnon kehittämiseen tähtäävissä projekteissa.

Hankkeen yleisenä tavoitteena on edistää aktiivisesti valtionhallinnon digitaalisten palvelujen toimittamista kansalaisille vahvistamalla Identification Documents, Registers and Data Exchange of Bosnia and Herzegovina (IDDEEA) -viraston osaamista.

Lisätietoa hankkeesta Euroopan komission sivuilta.

Oletko etsimämme asiantuntija?

Olet etsimämme asiantuntija, jos työskentelet valtionhallinnossa ja sinulla on osaamista alla mainituista asioista (yksi tai useampi kohta):

  • Digitaalisten palvelujen saatavuus, toimivuus ja käyttö
  • Ohjeistus digitaalisten palvelujen turvallisuuteen, laatuun ja saatavuuteen liittyen
  • Avoin data -konsepti
  • Prosessit kansalaisten ja yritysten paremman e-osallistumisen tukemiseksi
  • Viraston sisäinen työ ja suositukset työ e-osallistumisen, digitaalisten palvelujen, tietosuojan, tarkastusten ja digitaalisen allekirjoituksen osalta
  • Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja HR-osaston toiminnan tukeminen

Vaatimukset: Vähintään 3 vuotta sopivaa työkokemusta valtionhallinnosta.

Tarjousvaiheen asiantuntijapooliin osallistuminen ei velvoita ketään osallistumaan hankkeeseen sen alkaessa vaan työpanokset sovitaan henkilökohtaisen tilanteen mukaan projektin alkaessa.

Miten pääsen mukaan?

Jos lyhytaikaisen asiantuntijan työt hankkeessa kiinnostavat, ole yhteydessä torstaihin 8.6. mennessä hauspmo@haus.fi (cc: lotta.fors@haus.fi) tai +358 40 358 0043.

Asiantuntijapooliin pääsevät mukaan ne, jotka täyttävät Twinning-manuaalin kriteerit ja joiden kokemus vastaa hankkeen tarpeita. Mahdollisesta työstä sovitaan erikseen hankkeen alkaessa.

Mikäli lähdet mukaan asiantuntijapooliin, saat sähköpostitse täytettäväksesi taulukon, jonka täyttämiseen menee max 15 minuuttia. Tämän lisäksi sinun tulee toimittaa meille Europass-muotoinen CV:si.

Tietosuojaseloste: Hakijoiden nimet ja hakemustiedot tulevat tarjousvalmisteluun osallistuvan HAUS-henkilöstön tietoon ja käsiteltäviksi. Tarjoukseen mukaan lähtevien asiantuntijoiden toimittavat tiedot sekä CV:t tulevat konsortiokumppaiden sekä tarjouksen valitsijapaneelin tietoon ja käsiteltäviksi. 

Ota yhteyttä

Aiheeseen liittyvää

Referenssit

Asiantuntijana maailmalla – rinnalla kulkemista & diplomatiaa

Suomalaisia valtionhallinnon työntekijöitä toimii asiantuntijana maailmalla kansainvälisissä hallinnon kehittämishankkeissa tälläkin hetkellä.Heistä yksi on Verohallinnossa viestintäsuunnittelijana työskentelevä Inka Leisma.

Lue lisää
Blogi

HAUS Euroopan unionin ehdokasmaiden demokraattisen kehityksen tukena  

Lue lisää
Blogi

Hyvän hallinnon viennillä oppimista ja oivalluksia

Twinning-hankkeisiin osallistuminen luo osaltaan mukana oleville hallintomme asiantuntijoille hyvää kokemusta ja referenssejä hakeutua muihin kansainvälisiin tehtäviin esimerkiksi EU-instituutioihin tai muihin kansainvälisiin järjestöihin. Asiantuntijuus kansainvälisessä hankkeessa voi tuoda myös lisää motivaatiota arkeen ja kivaa vaihtelua omiin työtehtäviin.

Lue lisää
Kaikki ajankohtaiset