Sisältöön sitemap

Mahdollistaja-koulutuksella valmiuksia valtionhallinnon esihenkilötyöhön

Esihenkilöllä on monella tapaa tärkeä merkitys työyhteisössä, sillä työllään esihenkilö luo puitteet ja olosuhteet tiimiläistensä työskentelylle sekä vaikuttaa ilmapiiriin ja siinä viihtymiseen. Näin on myös valtionhallinnossa, jossa esihenkilöt mahdollistavat työllään alaistensa ja lopulta koko valtionhallinnon kehittymisen. Tärkeän työn tueksi kehitettiin Mahdollistaja-valmennuskokonaisuus, joka syntyi HAUSin ja valtiovarainministeriön yhteistyöohjelman lopputuloksena vuonna 2020.

Verkossa toimiva Mahdollistaja-koulutus on räätälöity juuri valtionhallinnossa esihenkilöinä toimiville; se huomioi toimiympäristön erityispiirteet ja pureutuu esihenkilötyössä tarvittaviin valmiuksiin juuri valtionhallinnossa. Videoiden, podcastien ja verkkokirjahyllyn lukemistojen lisäksi tämä moduulipohjainen koulutus sisältää myös vertaiscoaching-tapaamisia, jotka auttavat osallistujia verkostoitumaan esihenkilökollegojen kanssa.

HAUSin Mahdollistaja-koulutus näki päivänvalon 2021, ja sen on tähän mennessä suorittanut jo yli 500 valtionhallinnossa toimivaa esihenkilöä. Koulutus on osoittautunut pidetyksi ja tarpeelliseksi lisäkoulutukseksi, jonka sisältöihin ollaan tyytyväisiä. Koulutukseen on ihastuttu myös Ruokavirastossa, jossa kokonaisuus on integroitu osaksi esihenkilöiden osaamisen kehittämistä.

Verkosta ja yhdenvertaisista lähtökohdista verkostoitumiseen

HAUSilla 2020 asiantuntijana aloittanut Tanja Kalinainen on ollut mukana valmennuksen kehittämisessä sen alusta saakka. Tätä nykyä valmennuksen vastuuhenkilönä toimiva Kalinainen kertoo, että ennen Mahdollistajaa valtionhallinnosta puuttui sellainen valtion erityispiirteet huomioiva valmennus, joka olisi ollut myös paikkariippumaton. Perinteisessä lähiopetuksessa lähtökohtana on tavallisesti ollut luokkahuoneiden rajoittama osallistujamäärä. Avuksi valjastettiin digitaalisuus, sillä alustana verkko mahdollistaa suurempien osallistujamäärien lisäksi osallistumisen mistä ja milloin vain.

– Moni valtionhallinnossa työskentelevä on ilahtunut siitä, kuinka osallistuminen on mahdollistunut etäyhteyksin. Mahdollistaja on osallistujille myös loistava tilaisuus verkostoitumisen kannalta, sillä mukana on vertaisia useista valtion organisaatioista. Lisäksi koulutus tarjoaa yhdenvertaiset lähtökohdat oppimiselle, sillä valmennussisällöt ovat samanlaatuisia jokaiselle osallistujalle, Kalinainen selventää.

Tanja Kalinainen

Verkossa suoritettava Mahdollistaja-koulutus koostuu seitsemästä, pääosin itsenäisesti ja omaan tahtiin suoritettavasta moduulista. Kokonaisuus suositellaan etenemään tietyssä järjestyksessä, ja lisäksi moduuleista on joustavasti valittavissa omaa tarvetta parhaiten palvelevat yksittäiset osiot. Valmennuksen pienryhmissä tapahtuva vertaiscoaching ja Mahdollistaja-kerho luovat jatkumoa syvemmällekin yhteistoiminnalle osallistujien kesken.

– Olemme saaneet hyvää palautetta erityisesti pienryhmätyöskentelystä, josta saa mukaan käytänteitä kotiorganisaatioon vietäväksi. Tämä jakaminen on koettu arvokkaaksi, ja vertaistapaamisia on kuulemani mukaan jatkettu Mahdollistajan jälkeenkin, Kalinainen iloitsee.

Ruokavirastolle Mahdollistaja on työkalu henkilöstön kustannustehokkaaseen kehittämiseen

Valtionhallinto koostuu useista, perustehtävältään ja toiminnaltaan poikkeavista virastoista ja laitoksista, joille yhteistä on tarve jatkuvalle kehittymiselle. Mahdollistaja-koulutukseen tarttui myös maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaan kuuluva Ruokavirasto, jossa työtä tehdään ihmisten, eläinten ja kasvien terveyden hyväksi. Ruokavirasto tukee toiminnallaan maaseudun elinvoimaisuutta sekä kehittää ja ylläpitää esimerkiksi tietojärjestelmiä. Viraston toiminta kattaa koko maan, ja sen palveluksessa työskentelee 1200 henkilöä noin 20 paikkakunnalla.

– Mahdollistaja on kustannustehokas tapa organisoida henkilöstön kouluttautumista ja lisätä valmiuksia näin suuressa virastossa, jossa erityistarpeiden lisäksi resursseja on käytössä vain rajatusti. Digitaalinen koulutusalusta merkitsee meille joustavuudellaan selkeää tehokkuutta, toteaa Ruokaviraston Henrika Aapro, joka työssään viraston johtavana HR-asiantuntijana osallistuu tiiviisti esihenkilöiden ja muun henkilöstön osaamisen kehittämiseen.

Ruokavirastossa osaamisen kehittäminen on avainasemassa, sillä ilman osaamista ei ole työssä tarvittavaa ammattitaitoa. Mahdollistajassa erityisen ilahduttavaa on Aapron mukaan juuri joustavuus, sillä koulutus mukautuu viraston sisäisiin aikatauluihin. Koulutussisällöistä erityiskiitoksen ansaitsevat Aaprosta vertaisten yhteistapaamiset, jotka ovat tehneet valtionhallinnon ammattilaisten verkostoitumisesta mutkatonta.

− Olkoon verkostoituminen sisäänrakennettu ominaisuus tai sen sivutuote, on se itse valmennuksen ohella ehdottomasti ollut koulutuksen parasta antia. Vaikka osallistujat olisivat valtionhallinnon eri osa-alueilta ja heidän työtehtävänsä hyvinkin erilaisia, löytyy yhteisiä haasteita jatkuvasti ratkaistavaksi. Kun yksi oppii, opimme kaikki – ja tätähän verkostoituminen on parhaimmillaan!

Mahdollistaja tarjoaa mahdollisuuksia juuri teille

– Meillä Ruokavirastossa Mahdollistaja on todella ollut nimensä veroinen, ja tulemme tarjoamaan tätä koulutusta esihenkilöillemme myös tulevaisuudessa! Mahdollistajan lisäksi HAUSin muutkin koulutuspalvelut ovat Ruokavirastossa tehokas tapa oppimiseen työn ohessa, ja meille on räätälöity onnistuneesti sellaisiakin koulutuksia, joihin on osallistunut jopa satoja ihmisiä kerralla, Aapro kiittelee yhteistyötä.

HAUSin valtionhallinnon asiakkailleen tarjoamat koulutukset ja valmennukset voidaan joustavasti räätälöidä asiakastarpeisiin sopivaksi niin sisällön ja kouluttajien kuin tavoitteidenkin osalta. Ei ole olemassa mahdottomia tehtäviä – vain rajallisesti aikaa ja rahaa.

Mahdollistaja-valmennuksesta vastaava Tanja Kalinainen kertoo mielellään lisää siitä, millä tavoin koulutus voi auttaa myös teidän organisaatiotanne kehittymään!

Kaikki koulutukset

Aiheeseen liittyvää

Blogi

Mahdollistaja on esihenkilövalmennuksen uusi normaali

Aloitimme vuosi sitten toteuttamaan Mahdollistaja-valmennuksen ensimmäistä pilottia. Tavoitteena oli rakentaa esihenkilövalmennus kaikille valtion esihenkilöille – siis kaikille runsaalle viidelle tuhannelle. Asetimme reunaehdoksi myös sen, että emme yritä kaataa tietoa ihmisten päihin, vaan valmennuksen tulisi olla viihdyttävä. Ja tietenkin vuorovaikutteinen.

Lue lisää
Blogi

Mahdollistaja – Johtamiseen vertaiskoulutusta digitaalisesti

Mahdollistaja on uudentyyppinen, täysin digitaalinen valmennuskokonaisuus kaikille valtiolla esihenkilöinä työskenteleville. Valmennusohjelma koostuu huippuasiantuntijoiden videoista, monipuolisista podcasteista, vertaiscoaching-tapaamisista sekä verkkokirjahyllystä löytyvistä lukemistoista.

Lue lisää
Kaikki ajankohtaiset