Sisältöön sitemap

Mahdollistaja – Johtamiseen vertaiskoulutusta digitaalisesti

Mahdollistaja on uudentyyppinen, täysin digitaalinen valmennuskokonaisuus kaikille valtiolla esihenkilöinä työskenteleville. Valmennusohjelma koostuu huippuasiantuntijoiden videoista, monipuolisista podcasteista, vertaiscoaching-tapaamisista sekä verkkokirjahyllystä löytyvistä lukemistoista.

Kuva: Saara Obele

”Mahdollistaja tarjoaa kuunneltavaa, katseltavaa ja luettavaa materiaalia. Uutta ovat valmennukseen kuuluvat vertaiscoaching-tapaamiset sekä Mahdollistaja-kerho, jossa kokoonnutaan Teamsin välityksellä keskustelemaan eri teemoista”, kertoo toinen valmennuksesta HAUSilla vastaavista asiantuntijoista Jaana Kalliomäki-Adan.

Vertaiscoaching-ryhmissä mukana olijat pääsevät valmentamaan toinen toisiaan johtamiseen ja esihenkilöyteen liittyvistä aiheista. Käsiteltävät aiheet ryhmäläiset valitsevat yhdessä.

”Meillä oli keväällä 2021 kaksi 30 henkilön pilottiryhmää, joissa kokeilimme erilaisia sisältöjä. Piloteissa huomasimme, että osallistujien pienryhmätapaamiset olivat juuri se juttu, jota halutaan nyt enemmän”, HAUSin ohjelmajohtaja Tero Vuorinen kertoo.

Tilausta yhdessä tapahtuvalle coutsaamiselle on, sillä Mahdollistajan valmennettavat tulevat valtionhallinnon eri organisaatioista, eri puolilta maata. Johtamisen haasteet ovat kuitenkin pitkälti samoja organisaatiosta riippumatta.

”Valmennettavat eivät juuri tunne toisiaan, jolloin toisten sparraamisen ja keskinäisen ajatustenjaon tarve on lähtökohtaisesti suuri. Valmennus tukee myös valtionhallinnon ylisektoraalisen yhteistyön ja siilojen murtamisen tavoitetta tuomalla ihmisiä yhteen pohtimaan yhteisiä haasteita”, sanoo Jaana Kalliomäki-Adan.

Mahdollistaja-koulutukselle on kysyntää

Mahdollistaja-ohjelmaa on suunniteltu HAUSilla yhdessä valtiovarainministeriön kanssa vuoden 2020 lopulta lähtien. Koronan ohella etävalmennuksen ja digitaalisen toteutusmallin suuntaan vei tarve tehdä valmennuksesta mahdollisimman vaikuttava ja tehokas.

”Esihenkilöitä on valtionhallinnossa paljon ja tarve johtamisen kehittämiselle on todella iso. Näitä haasteita lähdimme pohtimaan ja ratkomaan. Alusta asti tavoitteena oli saada aikaan skaalattava toteutus”, kertoo Tero Vuorinen.

Valtiovarainministeriön ja HAUSin tavoitteena on saada lähivuosina puolet kaikista valtionhallinnon esihenkilöistä käymään Mahdollistaja-ohjelma. Valtionvarainministeriö myös tukee ohjelman toteutusta.

”Toisaalta, myös se on tavoitteena, että valtiolle saadaan näin yhtenäisempi johtamiskulttuuri ja samat johtamisen perusteet pohjaksi kaikille esihenkilöille”, sanoo Tero Vuorinen.

Mahdollistaja-ohjelma on suunnattu kaikille valtionhallinnossa esihenkilönä työskenteleville, mutta etenkin esihenkilöurallaan alussa tai puolivälissä oleville. Kokeneille senioreille valmennus antaa hyvää kertausta tärkeistä asioista.

”Tarjoamme Ab Suomi Oy:n esihenkilöille kättä pidempää, paitsi ymmärtää toistensa tekemisiä ja omia haasteista, myös saada ratkaisukeskeisiä työvälineitä omaan työhön. Lisäksi tarjoamme mahdollisuuden oman oppimisen syventämiseen, vertaistyöhön sekä yli siilojen menevään yhteistyöhön”, Jaana Kalliomäki-Adan toteaa.

Kannustusta etenemiseen

Yleensä HAUSilla ei tehdä pilotteja tulevista koulutuksista, mutta Mahdollistajan kohdalla haluttiin aluksi kokeilla valmennukselle eri sisältöjä ja toteutustapoja. Pienryhmätapaamisten lisäksi pilottien ansiosta lisättiin lopullisen valmennuksen podcastien määrää.

”Huomasimme myös, että porukkaa on matkan varrella hyvä ystävällisesti vähän kannustaa ja hoputtaakin. Vaikka valmennus suoritetaan omaan tahtiin, on silti hyvä aikatauluttaa ja laittaa valmiita kalenterimerkintöjä sekä välitavoitteita. Muuten eteneminen voi olla hidasta ja lopussa tulee kiire tai valmennus jää kokonaan tekemättä”, sanoo Tero Vuorinen.

Hän uskoo, että Mahdollistaja avaa uraa uudenlaiselle, isoille ryhmille toteutettaville digitaalisille valmennuksille.

eOppiva on onnistunut tavoittamaan valtaosan valtionhallinnon henkilöstöstä. Tässä voisi olla samaa ajatusta, että saadaan tarjottua isolle joukolle valmennus, joka tuntuu yksilölliseltä pienryhmätyöskentelyn ansiosta”, Tero Vuorinen kiteyttää.

 

Ota yhteyttä!

Kiinnostuitko Mahdollistajasta? Heräsikö sinulla kysyttävää? Ota yhteyttä ja jutellaan lisää!

Kaikki koulutukset

Aiheeseen liittyvää

Referenssit

Mahdollistaja-koulutuksella valmiuksia valtionhallinnon esihenkilötyöhön

HAUSin Mahdollistaja-koulutus näki päivänvalon 2021, ja sen on tähän mennessä suorittanut jo yli 500 valtionhallinnossa toimivaa esihenkilöä. Koulutukseen on ihastuttu myös Ruokavirastossa, jossa kokonaisuus on integroitu osaksi esihenkilöiden osaamisen kehittämistä.

Lue lisää
Blogi

Mahdollistaja on esihenkilövalmennuksen uusi normaali

Aloitimme vuosi sitten toteuttamaan Mahdollistaja-valmennuksen ensimmäistä pilottia. Tavoitteena oli rakentaa esihenkilövalmennus kaikille valtion esihenkilöille – siis kaikille runsaalle viidelle tuhannelle. Asetimme reunaehdoksi myös sen, että emme yritä kaataa tietoa ihmisten päihin, vaan valmennuksen tulisi olla viihdyttävä. Ja tietenkin vuorovaikutteinen.

Lue lisää
Kaikki ajankohtaiset