Sisältöön sitemap

HAUSin eOppiva integroitiin Business Finlandilla osaksi oppimista

Digitalisaatio on lisännyt verkko-opetuksen määrää kaikkialla yhteiskunnassa, ja näin myös erilaiset verkko-oppimisympäristöt ovat arkipäiväistyneet. Yksi kokonaisuus digitaalisten oppimisympäristöjen joukossa on HAUSin eOppiva, joka alustana toimii erityisesti valtionhallinnon asiakkaille, eli valtionhallinnon virastojen ja organisaatioiden henkilöstölle suunnattuille koulutussisällöille. Palveluna eOppiva on kasvattanut suosiotaan lanseerausvuodestaan 2018 lähtien, ja sen kaikille avoimet koulutukset houkuttelevat tuhansia osallistujia myös esimerkiksi korkeakouluista ja kuntasektorilta.

Yksi eOppivan käyttöönsä ottaneista tahoista on Business Finland, joka viraston ja valtion erityistehtäväyhtiön yhdistelmänä rahoittaa innovaatioita, tarjoaa kansainvälistymispalveluita ja edistää matkailua sekä investointeja Suomeen. Organisaationa Business Finland on kymmenien kansallisuuksien työyhteisö, jossa osaamisen kehittäminen on tärkeässä roolissa, sillä sen ympäri maailman sijaitsevissa yli 40 toimipisteessä työskentelee yli 700 asiantuntijaa vaativissa tehtävissä.

Henkilökierrossa oleva eOppiva-fani laittoi pyörät pyörimään Business Finlandilla

Finprosta ja TEKESistä 2018 yhdistyneellä Business Finlandilla ei aiemmin ollut käytössään digitaalisen oppimisen alustaa, mutta tarve ja halu sellaisen saamiseksi oli suuri. Digitaalinen oppiminen ottikin aimo harppauksen, kun Maanmittauslaitokselta henkilökierron myötä HRD-asiantuntijaksi saapunut Eeva Sankari tuli taloon 2021. – Maanmittauslaitos otti aikoinaan eOppivan aktiiviseen käyttöönsä, ja Eeva oli siis jo valmis eOppiva-fani, naurahtaa eOppivan Moodle-oppimisympäristön ylläpitämisestä ja kehittämisestä vastaava oppimisympäristöasiantuntija Tuuli Kurkipää.

Tuuli Kurkipää
Oppimisympäristöasiantuntija Tuuli Kurkipää

 

Sankarin innostamana digitaalisen oppimisympäristön hankintaa ryhdyttiin edistämään. Työorganisaation kansainvälisyys määritti osaltaan digitaalisen oppimisympäristön valintaa, sillä suomenkielisen palvelun – kuten eOppivan – käyttöönotto olisi voinut luoda kaikilla mantereilla toimivassa kansainvälisessä organisaatiossa ehkäpä suomikeskeisyyden ja ulkopuolisuudenkin tunteita. – Halusimme suunnata oppimispalveluja yhdenvertaisesti kaikille – sijainnista ja kielestä riippumatta, Sankari painottaa.

Ratkaisuksi keksittiin englanninkielinen alusta, johon päätettiin tehdä eOppiva-integraatio. Hankintamenettelyn kautta alustaksi valikoitui Guidinin (silloinen LaaS Company) oppimisympäristö, joka nimettiin Campukseksi. Tammikuussa 2022 julkaistu palvelu pitää sisällään muun muassa hyvinvoinnin, johtamisen ja osaamisen kehittämiseen liittyviä palveluja, ja lisäksi ympäristöön on integroitu eOppivan Moodle-järjestelmä, jonka palveluiden pariin siirrytään Campuksen kautta. Tavoite – että Campus eOppiva-integraatiolla tavoittaisi 80 % henkilöstöstä – on jo kevään aikana toteutunut.

Campus eOppiva-integraatiolla tukee yhdessä oppimista ja monimuotoisuutta

Yhdenvertaisuuden lisäksi tärkeä lähtökohta oli päästä oppimisympäristön kautta tukemaan itseohjautuvaa oppimista ja se, että kaikki oppimispalvelut saataisiin sijoitettua samaan paikkaan löydettävyyden ja käytettävyyden lisäämiseksi. Guidinin Campus on mahdollistanut oppimisen ajattelun laajemmin, sillä perinteisten eLearning-kurssien lisäksi ympäristö mahdollistaa myös muiden kumppaneiden tarjoamien palveluiden – esimerkiksi coachingin ja kielikoulutusten – tarjoamisen henkilöstölle näkyvästi ja samasta paikasta.

– Kaikista makein juttu Campuksessa on kuitenkin meille ollut ehkä se, että nyt meidän omat asiantuntijamme voivat tarjota toisilleen oppimispalveluja matalalla kynnyksellä, Business Finlandin HR-johtaja Laura Ylä-Sulkava toteaa.

Business Finlandin HR-johtaja Laura Ylä-Sulkava ja HRD-asiantuntija Eeva Sankari.

 

– Business Finland on asiantuntijaorganisaatio, jolla on vahva arvopohja. Meille tärkeä arvo on Yhdessä – All together, joka tarkoittaa, että asiantuntijuuden kasvattaminen on tärkeää erityisesti yhdessä tehden ja oppimista jakaen. Campuksen avulla mahdollistamme asiantuntijoillemme aktiivisen roolin eikä osaaminen jää ”siiloihin”. Kun oppimispalvelut ovat helposti kaikkien saatavilla, tieto virtaa vapaasti ja osaaminen saadaan hyödynnettyä, Sankari lisää.

Campus ja eOppiva sen osana ovat uudistumisen ja uudistamisen väline

Business Finlandilla digitaalisen oppimisympäristön käyttöönottoon on lähdetty hyvin mukaan, ja Campus on kaikkien yhteinen juttu. Tämä onkin erityisen tärkeää juuri tiedon jakamisen näkökulmasta. Asiantuntijat kuljettavat palvelua, ja esimerkiksi kevään aikana lukuisat henkilöt ovat ilmoittautuneet tarjoamaan oppimispalveluja ja esimerkiksi tehneet erilaisia opetusvideoita. Myös palautteenanto on palvelun myötä helpottunut, mikä on vahvistanut myönteistä, eteenpäin katsovaa palautekulttuuria ja jatkuvaa oppimista.

Myös eOppivan käyttöönotto on lisääntynyt helpon saatavuuden saattelemana, ja palvelu on vastaanotettu hienosti. – Business Finlandilla jo aiemmin olemassa olleita verkkokursseja on hiljalleen siirretty eOppivan ja rajapinnan kautta Campukselle. Sisältöjä on eOppivan osalta nostettu ja buustattu, ja käyttöönotossa on tuettu monin tavoin. Vauhti tuntuu vain kiihtyvän eOppivankin hyödyntämisen suhteen, iloitsee Sankari, joka on monikanavaisesti vienyt eteenpäin Campuksen ja eOppivan ilosanomaa organisaatiossa.

– Hyödyt tuntuvat loputtomilta. Campus ja eOppiva sen osana ovat olleet meille uudistumisen ja uudistamisen väline, sillä sisältöprosessien yhteiskehittämisen myötä meillä on syntynyt myös uusia sisäisiä verkostoja, Sankari kertaa. – Onnistumisen arviointi on nyt Campus-projektin osalta tehty, ja olemme saaneet todella hyvät arviot. Voidaan todeta, että saavutimme kaikki ne tavoitteet, jotka projektisuunnitelmassa asetimme.

Campus

Projekti on ollut oppimisprosessi, johon HAUS on tervetullut jatkossakin

Käyttöönotto ja integraatioon liittyvä käytännön yhteistyö on Sankarin mukaan sujunut HAUSin kanssa hyvin, ja Sankarin jo aiemmin Maanmittauslaitoksen projektissa luomat hyvät suhteet ovat nekin sujuvoittaneet työtä Business Finlandin eOppiva-projektissa.

– Erityisesti Tuuli HAUSin eOppiva-tiimistä on ollut hyvin käytettävissämme auttamalla meitä viemään aikaisempia verkkokurssejamme eOppivaan ja sparraamalla pienryhmiämme. Olemme nyt oppineet käyttämään eOppivaa ja vieneet aikaisemmin tekemämme kurssit paikoilleen. Myös valmiskurssit on valittu ja linkitetty Campukseen, ja tästä eteenpäin lähdemme omaan kurssituotantoon yhdessä HAUSin kanssa, Sankari kertoo.

– Toivomme HAUSin eOppiva-tiimin jatkossakin auttavan meitä uusien koulutussisältöjen tuotannossa ja erityisesti niiden pedagogiikassa, sillä Eevan palatessa Maanmittauslaitokselle ei organisaatiostamme löydy enää varsinaista pedagogia. Tarvitsemme tukea kurssien tuotannossa ja toivomme, että HAUSin apu tähän on tervetullutta. Campus on nyt alkanut vakiintua käyttöön, ja samalla myös kaikenlaisia lisätarpeita on alkanut nousta esiin organisaatiossa! Tilauksia olisi siis täällä odottamassa, Ylä-Sulkava naurahtaa.

Projekti on ollut oppimisprosessi, jossa – kuten kaikessa uudessa – on luonnollisesti vielä kehitettävääkin. – Olemme nyt päässeet alkuun, ja tekemisen myötä tehtyjen havaintojen pohjalta pääsemme kehittämään käyttäjäystävällisyyttä ja omaksuttavuutta entisestään. Guidin on huolehtinut rajapinnan toteutuksesta yhdessä Moodle-palvelun HAUSille toimittavan Mediamaisterin kanssa, ja olemme kevään aikana nostaneet heille esiin kehityskohteita. Näin saamme palvelusta vieläkin paremman, Sankari pohtii.

HAUSin eOppiva ja digitaaliset oppimispalvelut tukevat nopeaa oppimista

HAUSin ja Business Finlandin yhteistyöprojekti on nyt integraation osalta lopuillaan, ja molemmat tahot hyrisevät tyytyväisyydestä. Yhteistyö on hieno esimerkki yhtäältä eOppivan integroitavuudesta, mutta myös tyylinnäyte monimuotoiseen oppimiseen ja tiedon jakamiseen kannustavasta asenneilmapiiristä suuressa asiantuntijaorganisaatiossa. Ylä-Sulkava ja pian kotiorganisaatioonsa Maanmittauslaitokselle palaava Sankari suosittelevatkin eOppivaa ja yhteistyötä HAUSin kanssa.

– Ilman muuta eOppivaa ja verkko-oppimista on helppo suositella. Tämä on arkipäivää, ja monimuotoista oppimista ja pientä haastamista tunnutaan haluavan. Oppimissisältöjen tulee olla tehokkaita, vaikuttavia ja monimuotoisia, mutta myös riittävän kevyitä. Yksittäisen kurssin tulee olla riittävän kompakti, jotta se on helppo suorittaa ajankäytöllisesti, Sankari selvittää.

– Integraatioprojekti on ollut joustava, ja eOppiva-tiimi on ollut myötämielisesti tukemassa ratkaisuamme, jossa heidän alustastaan rajapinta tekemällä toimme henkilöstöllemme yhden luukun palvelunäkymän Campuksen kautta, kiittelee Ylä-Sulkava.

Kiinnostavatko digitaalinen oppiminen ja eOppivan mahdollisuudet?

Onko digitaalisen oppimisen kehittäminen ajankohtaista organisaatiossanne? Haluaisitteko kuulla lisää siitä, kuinka teillä voitaisiin hyödyntää eOppivaa osana monimuotoista oppimista? Täällä voit tutustua lisää eOppivan palveluihin.

– Haluamme HAUSissa ja eOppivassa palvella asiakkaitamme joustavasti ja juuri heidän oppimisen tavoitteensa mahdollistaen, summaa HAUSin eOppiva-tiimin Kurkipää.

 

Aiheeseen liittyvää

Referenssit

Oikeusministeriön kehityshankkeeseen lisätehoja eOppivan asiantuntijuudella

HAUS kehittämiskeskuksen ylläpitämä ja valtiovarainministeriön rahoittama eOppiva on digitaalisen oppimisen ympäristö kaikille valtion työntekijöille ja virkamiehille. Oikeusministeriön HILDA-hankkeessa eOppiva-ympäristöä on hyödynnetty oppimisen apuvälineenä vuodesta 2020.

Lue lisää
Blogi

Mikro-Oppiva tarjoilee oivalluksia oman työn tueksi

eOppivan tarjontaan kuuluu nyt koulutuksien, blogien ja podcastien lisäksi oma videokanava. Ajattelemme, että oppimista on hyvä tarjota eri formaateissa ja eri tasoilla.

Lue lisää
Referenssit

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen Perhekeskusajokortti-digikoulutus syntyi eOppivan fasilitoimana

Vaikka perhekeskuksiin liittyvän toiminnan järjestely on hyvinvointialueilla vielä eri vaiheissa ja osin keskenkin, on toiminta Varsinais-Suomen hyvinvointialueella (Varha) käynnistynyt hienosti. Keskeinen tekijä Varhan perhekeskuspalveluiden koostamisen ja lanseerauksen onnistumisessa on ollut selkeä ymmärrys alan ammattilaisten perustietoisuuden yhtenäistämisen tarpeellisuudesta. Ratkaisuksi keksittiin HAUSin eOppiva-tiimin kanssa työryhmäyhteistyönä tuotettu Perhekeskusajokortti-digikoulutus.

Lue lisää
Kaikki ajankohtaiset